Reklama
Reklama
 
 
 
Ogrzewanie nadmuchowe w obiektach sakralnych Aspekty wentylacji i ogrzewania w kościołach
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Data dodania: 05.10.2017

Na wstępie, należy zastanowić się, czy budynki sakralne (w tym kościoły) należy ogrzewać? Każdy człowiek wytwarza i oddaje do otoczenia około 100 W/h ciepła. Człowiek czuje się najlepiej, gdy jego bilans energetyczny jest zrównoważony. Czyli dokładnie tyle oddaje ciepła do pomieszczenia, ile wytwarza. W chłodnym kościele człowiek z reguły oddaje więcej ciepła. Przykładowo przy temperaturze wewnętrznej 2°C i zimowym ubraniu człowiek oddaje średnio pomiędzy 110 a 120 W ciepła. Ponieważ nie produkuje tyle ciepła, jego organizm znajduje się w defi cycie energetycznym i zmniejszone krążenie w stopach czy dłoniach powoduje ich marznięcie. 

 

Aby osoba nie odczuwała chłodu w kościele musi znajdować się w równowadze energetycznej. Oznacza to, że defi cyt 10÷20 W musi być zniwelowany. W praktyce odbywa się to przy zastosowaniu systemu ogrzewania.

 

 

Ogrzewanie kościołów

 

Aby osoba znajdująca się w kościele oddawała mniej energii do otoczenia musi być ono ogrzewane – analogicznie jak w domach, mieszkaniach czy biurach. Ekonomicznym uwarunkowaniem takiego ogrzewania jest odpowiednio dobra izolacja termiczna budynku, ale i wybór systemu grzewczego. Musi on być możliwie tani, ale i skutecznie wprowadzać ciepło do pomieszczenia. W budynkach sakralnych pojawiają się jednak jeszcze dodatkowe wymagania, które w innych wspominanych pomieszczeniach zazwyczaj nie występują. Chodzi o ochronę zabytkowej substancji budynku oraz zabytkowego wyposażenia oraz ochrona organów.

 

Dodatkowymi wymaganiami dla systemu grzewczego w kościele są: 

 

 • niewielka ingerencja w substancję budynku;
 • brak widocznych i przeszkadzających urządzeń w przestrzeni kościoła; 
 • spełnienie wymagań wytycznych ochrony zabytkowych przestrzeni;
 • niskie koszty inwestycyjne; 
 • niskie koszty eksploatacyjne; 
 • cicha praca nie zakłócająca obrzędów i dostosowana do akustyki pomieszczenia.

 

 

Warunki środowiska wewnętrznego

 

Parametry środowiska wewnątrz kościoła warunkowane są głównie dwoma czynnikami. Ze względu na stworzenie komfortowego środowiska dla przebywających tam ludzi oraz ze względu na optymalne środowisko dla organów oraz zabytkowego wyposażenia. W tym celu mierzona i kontrolowana powinna być temperatura oraz wilgotność względna w pomieszczeniu.

 

Orientacyjne wartości zestawione zostały w tabeli 1.

 

 

2017 7 57 1

 

 

Oczywiście odpowiednie wartości należy dopasować do konkretnej sytuacji, architektury i systemu.

 

Budynkach sakralne są nieregularnie użytkowane i z reguły są budowlami dość masywnymi. Dlatego dość trudno uzyskać w nich stan ustalony. Warunki klimatu wewnętrznego wynikają z pracy systemu grzewczego, zysków z masywnych elementów budowlanych oraz strat przez przegrody i wymianę powietrza. Zapotrzebowanie na ciepło w budynku sakralnym wynika z bilansu trzech strumieni cieplnych:

 

2017 7 57 2

 

gdzie:

Qo − straty ciepła przez okna i drzwi;

Qs – zapotrzebowanie na ciepło do podgrzania akumulacyjnych przegród (ściany i podłoga);

Qw – zapotrzebowanie na ciepło dla wentylacji.

 

Zapotrzebowanie ciepła na podgrzanie masywnych elementów budowlanych można wyznaczyć w uproszczony sposób:

 

2017 7 57 3

 

gdzie:

AS – powierzchnia akumulacyjna [m2];

R – średni opór nagrzewania [(m2·K)/W];

t1 – temperatura przed nagrzewaniem [K];

t2 – temperatura po nagrzewaniu [K].

 

Średni opór nagrzewania R zależny jest od rodzaju materiału (współczynnik przewodzenia ciepła) oraz czasu nagrzewania. Dla typowej wartości czasu nagrzewania na poziomie 6 ÷ 8 h średni opór nagrzewania R wynosi np.: 

 

 • dla cegły pełnej około 0,3 (m2·K)/W;
 • dla betonu 0,25 (m2·K)/W.

 

 

2017 7 58 1

Rys. 1. Przykłady systemów grzewczych kościołkowych: a) system nadmuchowy podłogowy; b) wodne promienniki ławkowe [3] 

 

 

Systemy ogrzewania budynków sakralnych

 

(...)

 

 

Sterowanie i regulacja

 

(...)

 

 

Wilgotność powietrza

 

(...)

 

 

 

dr inż. Maciej DANIELAK
− Export Sales Director,
Kampmann GmbH

 

 

 

LITERATURA:

http://www.bs-kirchenheizung.de/Regelung.html

Maciej DANIELAK: Jaki system ogrzewania do zabytkowych obiektów sakralnych? Polski Instalator. 5/2016.

www.kampmann.pl 

 

 

 

Reklama

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

 • Pompy ciepła 2015

 • Pompy ciepła 2016

 • Pompy ciepła 2017

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2015

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2016

 • Pompy ciepła 2014

 • Pompy ciepła 2012

 • Pompy ciepła 2013

Reklama

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.