Jak legalnie prowadzić firmę instalacyjno-serwisową w branży HVACR? PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 9
SłabyŚwietny 
Data dodania: 15.05.2014

Meritum Competence oraz aveECO pod patronatem miesięcznika „Chłodnictwo & Klimatyzacja” i portalu HVACR.pl i klimatyzacja.pl zapraszają na szkolenie z cyklu „wiedza obowiązkowa dla wszystkich”:

 

Jak legalnie prowadzić firmę instalacyjno-serwisową w branży chłodnictwa i klimatyzacji?

Kluczowe wymogi prawa ekologicznego dziś i jutro.

 

 

20140515 szkolenie AVE MERITUM motyw

 

Polska i ogólnoeuropejska legislacja regulująca ekologiczne obowiązki firm związane z prowadzeniem działalności gospodarczej odgrywa coraz bardziej istotne znaczenie, a jej zakres jest niezwykle szeroki – nawet w tak z pozoru wąskiej specjalizacji jak chłodnictwo i klimatyzacja. W dzisiejszych czasach, przestrzeganie przepisów ochrony środowiska to nie tylko kwestia dobrego wizerunku firmy, lecz niezbędny wymóg legalnego działania, zapewniający bezpieczne funkcjonowanie na rynku.

Pod pewnymi względami prawo ekologiczne przypomina obowiązki podatkowe: zapisy niektórych ustaw mogą nam się nie podobać, ale musimy je znać i powinniśmy ich przestrzegać. Samodzielne zgłębienie wielu setek stron ustaw i rozporządzeń, często zapisanych "hermetycznym" prawniczym językiem, jest kłopotliwe i bardzo czasochłonne. Znacznie lepiej i taniej polegać na ekspertach, którzy przedstawią esencję tej niezbędnej wiedzy i to w usystematyzowany, logiczny i klarowny sposób.

Wielu zagadnień omawianych na naszym szkoleniu nie znajdziecie Państwo w tematyce standardowych kursów obecnie oferowanych w Polsce dla firm sektora chłodnictwa i klimatyzacji. W szczególności – zakres szkolenia prowadzącego do uzyskania tzw. "ozonowego świadectwa kwalifikacji" nie obejmuje wielu ważnych kwestii natury ekologicznej, ściśle związanych ze stosowaniem czynników chłodniczych.

 

 

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest uświadomienie i usystematyzowanie wszystkich ustawowych obowiązków związanych ze stosowaniem czynników HCFC i HFC w chłodnictwie i klimatyzacji, wynikających z ekologicznych aktów prawnych – nie tylko z przepisów o SZWO i o F-gazach.

Uczestnicy szkolenia nabędą całościową wiedzę o tym – co i pod jakimi warunkami jest dozwolone, jakie działania należy obowiązkowo wykonywać, jaka działalność wymaga pozwolenia stosownych organów lub dokonania zgłoszenia w odpowiednim urzędzie, jak prowadzić wymagane prawem ewidencje, jak sporządzać obowiązkowe sprawozdania oraz gdzie i w jakim terminie je składać, jak kalkulować opłaty za korzystanie ze środowiska, jak przygotować się do kontroli WIOŚ i spokojnie ją przebyć? Zajęcia teoretyczne będą uzupełnione sesją praktycznych ćwiczeń z wypełniania odpowiednich druków dotyczących ewidencji i sprawozdawczości.

Nabyta wiedza i umiejętności umożliwią wypełnianie "na bieżąco" wszystkich formalnych obowiązków "środowiskowych" i zdecydowanie ułatwią terminowe sporządzanie licznych urzędowych sprawozdań. Dzięki temu firma będzie funkcjonować w zgodzie z obowiązującym prawem ekologicznym, co bezpośrednio przyczyni się do wzmocnienia jej pozytywnego wizerunku, jako podmiotu prowadzącego "odpowiedzialny biznes".

 

 

SZEROKI ZAKRES

zagadnień omawianych podczas szkolenia obejmuje m.in.:

 • polskie i unijne regulacje dotyczące syntetycznych czynników chłodniczych (w tym HCFC i HFC)
 • przepisy odpadowe
 • prawo ochrony środowiska, w tym kwestie niezbędnych pozwoleń
 • legislację dot. odpadów opakowaniowych
 • opłaty za korzystanie ze środowiska i regulacje dot. KOBiZE
 • legislację dot. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • unijne i krajowe przepisy w zakresie substancji niebezpiecznych (REACH/CLP)

 

JAKO BONUS omówimy:

 • zakres najświeższej wersji projektu polskiej ustawy o  F-gazach i o SZWO oraz opublikowane w maju 2014 r. noweunijne Rozporządzenie o F-gazach (nr 517/2014).

  Zmienione prawo europejskie w tym zakresie będzie obowiązywać już od stycznia 2015 r.

 

 

PEŁNY PROGRAM SZKOLENIA NA KOŃCU PONIŻESZEJ INFORMACJI

 

 

ADRESACI SZKOLENIA

W szkoleniu "Jak legalnie prowadzić firmę instalacyjno-serwisową…" z pewnością powinni wziąć udział przedstawiciele wszystkich firm instalacyjno-serwisowych branży chłodnictwa i klimatyzacji, które nie dysponują wydzielonymi działami ochrony środowiska. Ponadto, pracownicy większych firm, w których funkcjonują odrębne zespoły zarządzania środowiskowego – również skorzystają z udziału w szkoleniu. Uzyskają oni najbardziej aktualne i usystematyzowane informacje o obowiązkach ekologicznych, jak również cenne procedury i wzory dokumentów gotowe do zastosowania i sprawdzone w praktyce. Szkolenie będzie najbardziej przydatne dla osób odpowiedzialnych za koordynację przestrzegania w firmie przepisów ochrony środowiska.

 

 

NAJBLIŻSZE TERMINY

(szkolenie jednodniowe):

 • Łódź – 22 lipca 2014 r. (wtorek)

 

 

 

KOSZT SZKOLENIA:

 • wynosi 500 zł netto + 23% VAT
 • obejmuje:

              - wykłady i ćwiczenia

              - materiały szkoleniowe

              -  zaświadczenia uczestnictwa

              -  obiad i serwis kawowy

 

ZNIŻKI:

 • 10%, tj. 50 zł netto dla drugiej i każdej kolejnej osoby z tej samej firmy/instytucji

 

 

ZGŁOSZENIA:

 • wypełnione zgłoszenia prosimy przesłać mailem na Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub faksem na (22) 203-40-29
 • kontakt w/s rekrutacji: 728-956-434, 513-260-995

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

 

OPIS SZKOLENIA :

 

KONTAKT I PYTANIA w sprawie rekrutacji:

 • Krzysztof Pietrzak – tel.: 728-956-434, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • Piotr Grędziński – tel.: 784-299-914, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

PRELEGENCI

 

20140515 szkolenie AVE MERITUM Pietrzak

Krzysztof Pietrzak
– Meritum Competence

Właściciel firmy Meritum Competence. Specjalista w zakresie przepisów prawnych dot. stosowania czynników chłodniczych (SZWO, F-gazy), były specjalista Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (gdzie m.in. koordynował wprowadzenie w Inspekcji Ochrony Środowiska nowego systemu kontroli przedsiębiorców). Przewodniczył Grupie Roboczej Rady UE WPIEI PRTR w okresie Prezydencji Polski w UE. Przeszkolił ponad 100 przedsiębiorców w zakresie nowej ustawy o odpadach (z 2012 r.). Autor artykułów dot. obowiązków firm w zakresie ochrony środowiska w ogólnopolskim miesięczniku Chłodnictwo & Klimatyzacja. Koordynator projektu audytów środowiskowych w firmie Meritum Competence.

 

 

 

20140515 szkolenie AVE MERITUM Dobrzynski

Michał Dobrzyński
– aveECO.pl

Założyciel firmy doradczo-szkoleniowej aveECO, specjalizującej się w legislacji ekologicznej dotyczącej branży chłodnictwa i klimatyzacji. Autor licznych publikacji i procedur w zakresie stosowania czynników chłodniczych; prelegent na wielu seminariach poświęconych w/w tematyce; konsultant obecnie obowiązującej i nowo przygotowywanej legislacji dot. substancji kontrolowanych oraz gazów fluorowanych (F-gazów) – współpracujący z polskimi ministerstwami oraz organami Unii Europejskiej. Michał Dobrzyński był wieloletnim Prezesem Zarządu Fundacji PROZON, z którą związany był przez ponad 14 lat oraz Dyrektorem Krajowego Forum Chłodnictwa Związku Pracodawców.

 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Część teoretyczna:

1.            Wstęp – zakres polskiej i unijnej legislacji dotyczącej branży chłodnictwa i klimatyzacji.

2.            Właściwa gospodarka czynnikami chłodniczymi w przedsiębiorstwie (SZWO i F-gazy):

 • typy czynników: wczoraj, dziś i jutro;
 • dozwolone terminy stosowania;
 • prawidłowe oznakowanie urządzeń i butli;
 • niezbędne wyposażenie techniczne;
 • obowiązkowe przeglądy szczelności – metody i procedury dla HCFC i HFC;
 • stałe systemy wykrywania wycieków (tj. kontroli szczelności);
 • karty urządzeń zawierających SZWO i książki urządzeń zawierających HFC;
 • ewidencja i sprawozdania ze stosowania czynników chłodniczych na potrzeby spełniania wymogów różnych aktów prawnych: przepisów o SZWO i F-gazach, korzystania ze środowiska, regulacji dot. KOBiZE, ustawy o odpadach;
 • wszystko o opłatach za emisję czynników chłodniczych – kto jest za nie odpowiedzialny, jakie są aktualne stawki, gdzie i kiedy składać sprawozdania, jak uzupełnić braki z poprzednich lat?
 • sprawozdania do KOBiZE – rejestracja firmy i wprowadzanie rocznego raportu;
 • certyfikacja personelu i przedsiębiorstw – aktualne wymogi w odniesieniu do SZWO i F-gazów.

 

3.            Planowane NOWE uwarunkowania stosowania czynników HFC w chłodnictwie i klimatyzacji:

 • założenia projektu nowej polskiej ustawy o SZWO i o F-gazach;
 • założenia nowelizacji unijnego prawa dot. F-gazów.

 

4.            Najważniejsze pojęcia i definicje w zakresie gospodarki odpadami:

 • co traktujemy jako odpad – odpady komunalne, przemysłowe, opakowaniowe, zużyty sprzęt elektroniczny,
 • klasyfikacja odpadów – katalog odpadów wraz z listą odpadów niebezpiecznych związanych z branżą chłodniczą i klimatyzacyjną.

 

5.            Obowiązki przedsiębiorstwa w zakresie gospodarowania odpadami:

 • zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów,
 • zbieranie i transport oraz magazynowanie odpadów,
 • przekazywanie odpadów następnym posiadaczom,

 

6.            Informacje, zezwolenia/pozwolenia – decyzje w zakresie gospodarki odpadami:

 • uregulowanie stanu formalno-prawnego z zakresu gospodarki odpadami,
 • organy właściwe do wydawania decyzji, przyjmowania informacji.

 

7.            Ewidencja odpadów:

 • karty ewidencji i przekazania odpadów, uproszczona ewidencja,
 • zbiorcze roczne zestawienia o gospodarowaniu odpadami,

 

8.            Kluczowe postanowienia unijnych przepisów REACH dotyczących zastosowania czynników chłodniczych.

 

 

 Część praktyczna

 1. Wypełnianie ewidencji SZWO i F-gazów wg zapewnionego wzorca.
 2. Wypełnianie sprawozdania za korzystanie ze środowiska – prezentacja najczęstszych pozycji i wpisów.
 3. Wypełnianie nowych kart ewidencji i kart przekazania odpadów – zadania.
 4. Wypełnianie zbiorczego zestawienia o gospodarowaniu odpadami – zadania.
 5. Samodzielne uzupełnianie przygotowanych specjalnych formularzy – case study

 

 

 

ORGANIZATOR:

Meritum Competence                         aveECO

 

 

PATRONAT MEDIALNY:

 

Nowe CHiK 480     hvacr 300 250x50klimatyzacja

 

 

 

20140710 ave szkolenie

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

 • Pompy ciepła 2023-2024

 • Pompy ciepła 2021-2022

 • Pompy ciepła 2022-2023

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2022

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2023

 • Pompy ciepła 2020-2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

 • Pompy ciepła 2019-2020

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.