Ustawa f-gazowa - ankieta dla firm serwisowych. Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Data dodania: 10.09.2015

Przyjęta przez Parlament 15 maja 2015 roku ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych reguluje obowiązki polskiej branży chłodniczej i jej klientów w zakresie obowiązków związanych z czynnikami chłodniczymi. Jaka jest świadomość właścicieli instalacji w tym temacie - odpowie na to poniższa ankieta?

 

 

 

Większość obowiązków wynikających z legislacji f-gazowej dotyczy operatorów instalacji. Jeśli nie jest możliwe określenie operatora, jego obowiązki wykonuje właściciel urządzenia. W celu zapewnienia wykonywania tych obowiązków, operator może posłużyć się za wynagrodzeniem i w drodze pisemnej umowy firmą serwisową, jednak mimo tego, to on odpowiada bezpośrednio przed organami władzy za ich właściwe wykonanie. (Do czasu wydania rozporządzeń wykonawczych do ustawy f-gazowej, najlepszą gwarancją kompetencji i spełniania wymogów przez firmy serwisowe na poziomie krajowym jest posiadanie świadectw kwalifikacji przez ich pracowników – wydanych na podstawie dotychczasowej legislacji „ozonowej”. Zachowują one ważność przez okres w nich określony także po wejściu w życie ustawy f-gazowej).


Operatorom urządzeń już teraz należy zalecić, jako najlepszą praktykę, zapoznanie się i wdrażanie w odniesieniu do posiadanych instalacji funkcjonujących w oparciu o f-gazy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych. Wskazuje ono także, jakie rozwiązania chłodnicze będą perspektywiczne w najbliższych latach, a także obowiązki, których egzekwowania należy się spodziewać w przyszłości w naszym kraju.

 

Biorąc powyższe pod uwagę, Krajowe Forum Chłodnictwa Związek Pracodawców (KFCh) przygotowało krótką ankietę dedykowaną do firm serwisowych, która ma odpowiedzieć jaka jest świadomość właścicieli instalacji w kontekście ich serwisowania i ustawy f-gazowej. Bardzo prosimy osoby związane z firmami serwisowymi, właścicieli o jej wypełnienie - zajmie to nie więcej niż 1-2 minuty.

 

ANKIETA dla firm serwisowych

https://www.surveymonkey.com/r/SCQVMVR

 

Dane do ankiety zbierane będą do 25.09. br.

 

kfc liderzy chlodnictwa