Bezpieczna ewakuacja. Ruszyły zapisy na konferencję poświęconą bezpieczeństwu pożarowemu PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Data dodania: 21.04.2016

Firma SMAY zaprasza na międzynarodową konferencję badawczą, która odbędzie się 2 czerwca 2016 roku w Centrum Targowo- Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu. Konferencja pt. „Bezpieczna ewakuacja” ma na celu omówienie i przeanalizowanie różnorodnych czynników, które mają istotny wpływ na bezpieczeństwo ludzi w przypadku wystąpienia pożaru w budynku, oraz ocenę efektywności działania różnych systemów zabezpieczeń pożarowych pionowych dróg ewakuacyjnych w Polsce i na świecie. Jednocześnie po raz pierwszy w Polsce uczestnicy konferencji będą mogli na żywo obserwować wybuch i rozwój pożaru w budynku oraz akcję gaśniczą jednostek straży pożarnej.

 

20160421 Smay grafika Bezpieczna ewakuacja


Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane będą za pośrednictwem formularza on-line dostępnego na stronie internetowej www.bezpiecznaewakuacja.pl.

 

Konferencja jest częścią wielomiesięcznego projektu badawczo-rozwojowego prowadzonego przez instytucje naukowe i badawcze oraz firmy z sektora prywatnego. W ramach programu analizowana będzie skuteczność zastosowanych systemów ochrony przed zadymieniem klatek schodowych i spełnianie warunków do bezpiecznej ewakuacji ludzi w przypadku wystąpienia pożaru.

 

W trakcie konferencji w dziewięciopiętrowym budynku wybuchnie prawdziwy pożar, a uczestnicy konferencji będą mogli na żywo oglądać jego rozwój i przebieg akcji gaśniczej kilku jednostek straży pożarnej. Dzięki systemowi kamer i czujników zlokalizowanych wewnątrz budynku będzie można z bardzo bliska zobaczyć, jak pali się mieszkanie, a dym rozprzestrzenia się po budynku.

 

Podczas konferencji poruszone zostaną następujące tematy:

 • Stosowanie systemów wentylacji pożarowej w aspekcie formalno-prawnym i rzeczywistym w Polsce i na świecie.
 • Ograniczenia w funkcjonowaniu systemów wentylacji pożarowej i problemy związane z bezpieczną ewakuacją ludzi z budynków.
 • Ocena skuteczności powszechnie stosowanych systemów kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła.
 • Wpływ czynników klimatycznych na skuteczność działania systemów zapobiegania przed zadymieniem.
 • Analiza skuteczności zastosowanych systemów zapobiegających i zabezpieczających przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych w budynkach średniowysokich i wysokich.
 •  Symulacje pożarowe CFD a wyniki badań pozyskanych podczas rzeczywistych pożarów – analiza prób badawczych przeprowadzonych w Sosnowcu w obiekcie testowym.

 

W Polsce nie są prowadzone badania skuteczności systemów oddymiania klatek schodowych, szczególnie w warunkach rzeczywistych pożarów. Większość standardów projektowych opartych jest na wiedzy zapożyczonej z innych krajów. Zagadnienie oddymiania jest poruszane jedynie w analizach teoretycznych, wykorzystujących symulacje komputerowe oraz próby dymowe. Brak jest jednak danych na temat funkcjonowania systemów oddymiania podczas rzeczywistych pożarów. Badania są wyjątkowe, gdyż pozwalają na realną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów oddymiania klatek schodowych w polskich warunkach klimatycznych. Badania pozwolą również na porównanie skuteczności funkcjonowania oddymiania grawitacyjnego z zastosowaniem zarówno nawiewu kompensacyjnego w postaci otworów jak i nawiewu mechanicznego – mówi Jarosław Wiche, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Techniczny firmy SMAY.

 

Do udziału w konferencji zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane poprawą bezpieczeństwa pożarowego w Polsce. Szczególnie zapraszamy rzeczoznawców pożarowych i projektantów systemów wentylacyjnych, architektów i firmy wykonawcze, zarządców budynków mieszkalnych, instalatorów, dystrybutorów i producentów urządzeń przeciwpożarowych, jak również deweloperów, inwestorów, pracowników naukowych i studentów, zawodową oraz ochotniczą straż pożarną, a także przedstawicieli instytucji miejskich, samorządów lokalnych, media branżowe i ogólnopolskie.

 

Rejestracja potrwa do wyczerpania się miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

ORGANIZATORZY:

SMAY Sp. z o.o. – jedna z czołowych firm na rynku w zakresie wentylacji pożarowej, odpowiedzialna za możliwie najbardziej realistyczne odzwierciedlenie warunków panujących w trakcie pożaru, oraz EXPO SILESIA - Nowoczesne Centrum Targowo-Konferencyjne na terenie województwa śląskiego.

 

ZESPÓŁ BADAWCZY, złożony z ekspertów, m.in. przedstawicieli jednostek naukowych zainteresowanych tematyką pożarową. Do tej grupy należą: dr inż. Grzegorz Kubicki (Politechnika Warszawska), dr inż. Małgorzata Król (Politechnika Śląska), st. kpt. mgr inż. Marcin Cisek (Szkoła Główna Służby Pożarniczej), dr inż. Grzegorz Sztarbała z firmy ARDOR oraz Komendy Miejskiej PSP w Sosnowcu.


Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Sosnowiec oraz Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Pożarowej – Państwowy Instytut Badawczy.

 

 

Szczegóły i zapisy:

http://www.bezpiecznaewakuacja.pl/

 

 

Źródło: SMAY Sp. z o.o.

 

 

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

 • Pompy ciepła 2021-2022

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2022

 • Pompy ciepła 2020-2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

 • Pompy ciepła 2019-2020

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

 • Pompy ciepła 2018

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.