Projekt „Bezpieczna ewakuacja” – druga próba badawcza - 14 minut wystarczyło, aby mieszkanie zamieniło się w zgliszcza PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 
Data dodania: 26.04.2016

W środę 20 kwietnia tego roku przeprowadzono drugą już próbę pożarową w obiekcie testowym w Sosnowcu w ramach projektu badawczego „Bezpieczna ewakuacja”. Kontrolowany pożar stanowił zwieńczenie kolejnego etapu badania systemów zabezpieczenia dróg ewakuacji w budynkach wielokondygnacyjnych. Celem eksperymentu, polegającego na obserwacji rozwoju pożaru w mieszkaniu testowym, było określenie parametrów pracy systemu oddymiania klatki schodowej ze wspomaganiem mechanicznym.

 

 

 

20160426 SMAY bezpieczna ewakuacja1

Pomieszczenie testowe przed pożarem

 


Zgodnie z przyjętym scenariuszem pożaru ogień zainicjowano na typowej, znajdującej się w masowej sprzedaży kanapie tapicerowanej. Rozwojowi pożaru towarzyszyła emisja znacznej ilości dymu, który w ciągu dwóch minut doprowadził do inicjacji czujki dymu na korytarzu pomiędzy pomieszczeniem testowym a klatką schodową. Sygnał z czujki spowodował uruchomienie instalacji oddymiania klatki schodowej, składającej się z klapy dymowej i wentylatora nawiewu powietrza kompensacyjnego. W ciągu 60 sekund instalacja zaczęła działać z pełną wydajnością.


Kolejnym punktem scenariusza była symulacja opuszczenia mieszkania przez jego domowników oraz mieszkańców bloku. Symulacja polegała na trwałym otwarciu drzwi łączących korytarz z klatką schodową, a następnie ok. 60-sekundowym otwarciu drzwi na poziomie wyjścia z budynku. Otwarcie drzwi spowodowało napływ świeżego powietrza do mieszkania testowego i szybszy rozwój pożaru.

 

20160426 SMAY bezpieczna ewakuacja

 

W ciągu kilkunastu minut temperatura w pomieszczeniu przekroczyła 1100oC
Podczas badania cały czas rejestrowane były podstawowe parametry fizyczne dymu (temperatura w różnych warstwach i miejscach stanowiska badawczego) oraz wiele innych parametrów fizycznych pożaru, pomieszczenia testowego i pomieszczeń znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca pożaru, a także w obrębie całej klatki schodowej budynku. Po ok. 10 minutach od rozpoczęcia testu temperatura w strefie podstropowej pomieszczenia testowego przekroczyła 800oC, co doprowadziło do pęknięcia szyb w oknach. Wobec gwałtownego wzrostu temperatury w pomieszczeniu testowym (pod koniec testu przekraczała ona 1100oC) podjęta została decyzja o rozpoczęciu gaszenia pożaru.

 


Strażacy ugasili pożar w 22. minucie. Wyniki badań fizykalnych będą teraz analizowane przez zespół badawczy

Akcja gaśnicza prowadzona była w warunkach pełnego rozgorzenia (tzw. flashover). Zjawisko to polega na przejściu pożaru ze stanu rozwijającego się do w pełni rozwiniętego. Wówczas w pomieszczeniu płoną wszystkie materiały palne, a nagromadzenie się ciepła prowadzi do samozapłonu i spalania się gazów. Gaszenie pożaru w takich warunkach jest niezwykle niebezpieczne. Dlatego, aby uniknąć tego zagrożenia, podjęta została decyzja o rozpoczęciu gaszenia pożaru. Strażacy ugasili pożar w 22. minucie testu. W pomieszczeniu i na klatce schodowej jeszcze unosił się dym, stopniowo odprowadzany przez zamontowane w budynku urządzenia oddymiające.

 

20160426 SMAY skutki II pozaru testowego2

Skutki pożaru

 

 

 

20160426 SMAY skutki II pozaru testowego4

Skutki pożaru

 


Pełne wnioski i wyniki próby będą znane po dokładnym przeanalizowaniu zgromadzonych materiałów pomiarowych, ale wstępnie potwierdzono skuteczność testowanego systemu oddymiania pionowych dróg ewakuacji. Podczas próby poziom dymu został utrzymany powyżej kondygnacji testowej, osiągnięto także krótki czas oczyszczenia klatki schodowej po ugaszeniu pożaru. Ważnym spostrzeżeniem jest również krótki czas rozgorzenia pożaru w skromnie umeblowanym mieszkaniu. Wskazuje to na bardzo trudne warunki działania ekip ratowniczych w sytuacji rzeczywistego pożaru. Możliwość prowadzenia ćwiczeń gaśniczych podczas eksperymentu oraz późniejsza analiza tych działań stanowią dodatkową wartość realizowanego programu badawczego „Bezpieczna ewakuacja”.


W kolejnych tygodniach naukowcy przeprowadzą następne testy w trakcie kontrolowanych pożarów i prób dymowych. Próby te pozwolą lepiej poznać skutki pożarów i im przeciwdziałać, a w efekcie przyczynią się do wzrostu bezpieczeństwa ludzi w budynkach.


Projekt prowadzony jest przez firmę SMAY, przy współpracy z CNBOP-PIB, firmą ARDOR oraz wspólnie z pracownikami naukowymi Politechniki Warszawskiej i Politechniki Śląskiej.

 

 

 Relacja video z dwóch pożarów testowych:
 

 

 

 


Więcej informacji o projekcie:

 

20160426 SMAY bezpieczna ewakuacja 300

 


http://www.bezpiecznaewakuacja.pl/projekt/

http://www.bezpiecznaewakuacja.pl/artykuly/

 

 


Źródło: SMAY Sp. z o.o.

 

PODOBNE ARTYKUŁY:

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Pompy ciepła 2021-2022

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2022

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

  • Pompy ciepła 2018

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.