Dzień Otwarty Fundacji PROZON – ogłoszenie podpisania projektu Refrigerants LIFE Cycle PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Data dodania: 11.06.2019


Fundacja Ochrony Klimatu PROZON, działająca od blisko 25 lat na rzecz ograniczenia emisji szkodliwych dla środowiska gazów z urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych prowadzi między innymi odzysk czynników chłodniczych, a w czasie trwania swojej działalności zregenerowała już setki ton substancji szkodliwych dla warstwy ozonowej oraz wpływających na zmianę klimatu. Ta działalność ma istotny wymiar ekologiczny, gdyż pozwala ograniczać produkcję szkodliwych gazów.


 
Podczas Dnia Otwartego Fundacja po raz pierwszy poda do oficjalnej wiadomości informację o rozpoczęciu projektu p.t „Demonstracyjna instalacja do rozdziału mieszanin odpadów czynników chłodniczych”. Projekt polega na budowie innowacyjnej na skalę światową instalacji, która umożliwi regenerację, dotychczas nie dających się przetworzyć, mieszanin czynników chłodniczych.
Dzięki temu blisko 100% odpadów czynników chłodniczych będzie przetwarzanych i wprowadzanych na rynek do ponownego użycia jako pełnowartościowy produkt. To spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania na pierwotne czynniki chłodnicze, a w konsekwencji znaczną redukcję emisji fluorowanych gazów cieplarnianych (tzw. F-gazów), które wpływają na zmiany klimatyczne. Projekt ograniczy emisję gazów cieplarnianych równoważną około 100 tysięcy ton ekwiwalentu CO2.
 
Innowacyjna instalacja powstanie w Warszawie. Środki na realizację przedsięwzięcia Fundacja pozyskała z funduszy europejskich. Projekt wykonawczy instalacji zostanie sfinansowany z Programu Inteligentny Rozwój w kwocie 340 000 PLN. Natomiast etap inwestycyjny zostanie dotowany z Programu LIFE. Komisja Europejska przyznała dofinansowanie w wysokości blisko 1 mln EURO, co stanowi 55% wartości projektu. Obecnie PROZON stara się pozyskać dodatkowe finansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który od początku bardzo wspierał projekt na etapie wnioskowania do KE. Projekt będzie realizowany przy współpracy z polską firmą Chemat Sp. z o.o. oraz partnerem zagranicznym, firmą Ekotez spol. s r.o. z Czech.
 
Uczestnikami Dnia Otwartego Fundacji PROZON będą przedstawiciele administracji państwowej, instytutów naukowych, uczelni technicznych i największych firm branży chłodniczo-klimatyzacyjnej. Nasi najznamienitsi goście zabiorą głos w czasie części oficjalnej wydarzenia, która odbędzie się o g.12:00.

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w tym wydarzeniu.

 

14.06.2019r. w godzinach 10:00- 15:00,


w siedzibie Fundacji, ul. Matuszewska 14, bud. B9, 03-876 Warszawa

 

Zespół Fundacji PROZON

 

PROZON RGB 300

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Pompy ciepła 2023-2024

  • Pompy ciepła 2021-2022

  • Pompy ciepła 2022-2023

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2022

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2023

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.