Firma Daikin proponuje czteroetapowy proces dekarbonizacji naszych domów PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Data dodania: 06.09.2021

Firma Daikin postuluje dekarbonizację ogrzewania w budownictwie mieszkaniowym. Celem planu jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla z budynków mieszkalnych. Ma być to możliwe dzięki zwiększeniu o 40% obecności w systemach ogrzewania i chłodzenia odnawialnych źródeł energii. Termin wyznaczono na rok 2030 co jest zgodne z celem ograniczenia emisji CO2 podniesionym z 40% do 55% do 2030 roku, zgodnie z zapisami z z dnia 21 kwietnia w europejskim prawie o klimacie.

 

20210906 DAIKIN grafika dekarbonizacja

 

Podstawowym etapem nowego planu jest wzmocnienie nowych przepisów dotyczących wykorzystania energii. Daikin szacuje, że obecnie udział pomp ciepła to 50% rynku sektora nowych budynków (jednorodzinnych) w Europie. Aby udało się uczynić pompy ciepła standardem musi nastąpić zaostrzenie obecnych reguł.

 

Drugi etap to zwiększenie tempa wymiany. Aby osiągnąć cele europejskiego prawa o klimacie, konieczne jest podwojenie tempa wymiany z 1% do 2% do roku 2030. Dzięki zwiększeniu tempa wymiany nastąpić ma zastępowanie starych systemów przez bardziej efektywne energetycznie nowe systemy, co doprowadzi w sposób naturalny do redukcji emisji. Dlatego nowym wyzwaniem jest motywowanie obywateli UE do wybierania rozwiązań opartych na odnawialnych źródłach energii. Obejmuje to potrzebę szerszego wyjaśniania, że odnawialne systemy ogrzewania – takie jak pompy ciepła – są rozwiązaniem efektywnym, opłacalnym i sprawdzonym.

 

Trzeci etap polega na wyeliminowaniu zachęt związanych z wykorzystywaniem paliw kopalnych. Osoby podejmujące decyzje polityczne powinny unikać czynników motywujących do stosowania paliw kopalnych. Dziś takie zachęty istnieją, bezpośrednio lub pośrednio sugerując przewagę korzyści stosowania kotłów olejowych lub gazowych w porównaniu do pomp ciepła. Systemy wykorzystujące paliwa kopalne są tańsze i bardziej dostępne; technologie oparte na odnawialnych źródłach energii wymagają zatem co najmniej równych szans. Różnica pomiędzy obecnymi cenami energii elektrycznej i gazu w wielu krajach członkowskich jest zbyt duża, aby pompa ciepła była dostępna dla wszystkich obywateli UE.

 

Ostatni etap to spowodowanie, aby systemy ogrzewania wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych stały się standardem w programach wymiany. W Daikin uważa się, że pompy ciepła to najlepsze rozwiązanie. Są one obecnie coraz bardziej zdolne do uzyskiwania wysokich efektywności, nawet przy niższych temperaturach zewnętrznych. Nadają się dlatego do zastosowania
w każdego typu domu bądź mieszkaniu. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania domu zapewnia obniżenie zużycia zanieczyszczających paliw kopalnych oraz emisji CO2.

 

Ambicją firmy Daikin jest osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla na skalę globalną do roku 2050. Zaproponowany harmonogram zmian ma być skuteczną metodą dekarbonizacji ciepła w mieszkaniach. Dlatego Daikin wzywa wszystkich interesariuszy, aby zakasali rękawy i przyłączyli się do tego ruchu.

 

PODOBNE ARTYKUŁY:

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

 • Pompy ciepła 2023-2024

 • Pompy ciepła 2021-2022

 • Pompy ciepła 2022-2023

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2022

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2023

 • Pompy ciepła 2020-2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

 • Pompy ciepła 2019-2020

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.