Reklama
 
 
 
 
Vertiv członkiem konsorcjum technicznego, które stworzy niskoemisyjne ogniwa paliwowe dla centrów danych PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Data dodania: 16.12.2021

Vertiv, globalny dostawca krytycznej infrastruktury cyfrowej i rozwiązań zapewniających ciągłość działania, został członkiem projektu EcoEdge PrimePower (E2P2). Jest to nowatorska inicjatywa typu proof-of-concept, której celem jest opracowanie i zademonstrowanie zalet ogniw paliwowych o małym negatywnym wpływie na środowisko, zapewniających ekonomiczny i trwały system podstawowego zasilania w centrach danych. Oczekuje się, że ta nowa technologia może wpłynąć na zmniejszenie nawet o 100% emisji dwutlenku węgla związanej z działalnością tego typu placówek. Środki na sfinansowanie projektu E2P2 – 2,5 mln euro – zostały przeznaczone w ramach Partnerstwa na Rzecz Czystego wodoru (Clean Hydrogen Partnership).Za realizację projektu E2P2 odpowiada konsorcjum siedmiu firm: Equinix, InfraPrime, RI.SE, Snam, SolidPower, TEC4FUELS oraz Vertiv. Będą one badać możliwość zintegrowania stałotlenkowych ogniw paliwowych (Solid-Oxide Fuel Cells, SOFC) z zasilaczami awaryjnymi UPS i akumulatorami litowo-jonowymi, w celu zapewnienia trwałego podstawowego źródła czystej energii dla centrów danych i innej krytycznej infrastruktury. Wdrożenie bazujących na gazie ziemnym stałotlenkowych ogniw paliwowych będzie miało zasadnicze znaczenie dla utorowania drogi do wykorzystania wytworzonego w ekologiczny sposób wodoru w ogniwach paliwowych, zarówno w systemach zasilania rezerwowego, jak i podstawowego.

 

20211214 EDGE VERTTIV


 
– Cyfryzacja rozwija się w coraz szybszym tempie, a w konsekwencji tego trendu także branża centrów danych. Dlatego bardzo ważne staje się zadbanie o zapewnienie zrównoważonej ekologicznie przyszłości – powiedział Giordano Albertazzi, prezes Vertiv na Europę, Bliski Wschód i Afrykę. – Osiągnięcie tego celu jest możliwe jedynie poprzez rozwój czystych, innowacyjnych technik, takich jak zapewniające zrównoważone zasilanie dla cyfrowego świata rozwiązania bazujące na ogniwach paliwowych. Firma Vertiv jest dumna z aktywnego udziału w projekcie E2P2 i z niecierpliwością oczekuje na możliwość dostarczania swoim klientom z całego świata rozwiązań energetycznych nowej generacji.

 

Projekt E2P2 jest najnowszą z serii inicjatyw prowadzonych przez Vertiv w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz szeroko zakrojonej dziedziny dotyczącej ochrony środowiskowej, odpowiedzialności społecznej i zarządzania. Vertiv jest również członkiem Sustainable Digital Infrastructure Alliance (SDIA) oraz European Data Centre Association (EUDCA) i uczestniczy w Climate Neutral Data Centre Pact, którego misją jest osiągnięcie postawionego przez Komisję Europejską celu, jakim jest stworzenie neutralnych klimatycznie centrów danych do 2030 roku. Projekt E2P2 jest częścią działań mających na celu priorytetowe traktowanie i wspieranie rozwoju czystych, zrównoważonych i odnawialnych rozwiązań energetycznych do zastosowania w całej branży centrów danych.

 

 

Bardziej ekologiczna przyszłość dla przemysłu

Ogniwa paliwowe są uznawane za czyste i ciche rozwiązanie energetyczne, które może zmniejszyć zapotrzebowanie na energię w miejskich sieciach energetycznych. Można je zainstalować na terenie kampusu centrum danych, a jako źródło energii wykorzystywać możliwe do transportowania i przesyłania za pośrednictwem istniejących sieci gaz ziemny, biogaz, LPG lub ekologiczny wodór.

 

Projekt E2P2 to ważny krok w kierunku znacznej redukcji emisji dwutlenku węgla, a jednocześnie spełnienia wymagań dotyczących wysoce odpornego na awarie zasilania centrów danych. U podstaw tej wizji leży rynkowe podejście, które łączy innowacyjność i zaangażowanie zainteresowanych stron w celu maksymalizacji stopnia akceptacji i możliwości wykorzystania stacjonarnych ogniw paliwowych jako niezawodnych, wydajnych i zdecentralizowanych źródeł energii dla innych zastosowań przemysłowych.

 

– Mamy nadzieję, że projekt E2P2 stanie się przełomem, który uczyni centra danych na całym świecie bardziej zrównoważonymi środowiskowo – powiedział Eugene Bergen Henegouwen, prezydent firmy Equinix na region EMEA. – Equinix zobowiązał się do zmniejszenia naszego wpływu na środowisko, a ten projekt stanowi wyjątkową okazję do zademonstrowania wykorzystania innowacyjnego, czystego, naturalnego źródła energii. Wierzymy, że w znaczącym stopniu przyczyni się to do wypełnienia naszego globalnego zobowiązania, zakładającego osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2030 roku, będącej skutkiem między innymi wykorzystania w 100% energii odnawialnej. Mamy też nadzieję na postęp w realizacji celów zrównoważonego rozwoju w całej naszej branży. Ważne jest, abyśmy wspierali wykorzystanie czystej i niezawodnej energii na całym europejskim rynku.

 

Przedstawiciele konsorcjum planują opracować otwarty standard produkcji i zastosowania ogniw paliwowych, który utoruje drogę do komercjalizacji energii płynącej z tej technologii. W ten sposób zaprezentowania też zostanie istotna rola branży europejskich centrów danych w realizacji celów Unii Europejskiej w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla.

 

 

Najważniejsze informacje i kluczowe fakty

 • E2P2 to wspólna inicjatywa firm Equinix, InfraPrime, RISE, Snam, SolidPower, TEC4FUELS i Vertiv, częściowo finansowana w ramach grantu przyznanego przez Partnerstwo na rzecz Czystego Wodoru (część prowadzonego przez Komisję Europejską programu Horizon 2020).
 • Konsorcjum będzie współpracować z organizacjami, które pracują nad rozwojem najlepszych europejskich praktyk i standardów, aby wesprzeć je w tworzeniu koncepcji wysokiego poziomu i definiowaniu interfejsów.
 • Cele projektu E2P2 są zbieżne z celami Komisji Europejskiej, która dąży do przyspieszenia wykorzystywania ogniw paliwowych w celu zaspokojenia potrzeb podmiotów z energochłonnych branż, przy jednoczesnym osiągnięciu bardziej ekologicznej sieci energetycznej. Projekt E2P2 ma pomóc w osiągnięciu wielu celów środowiskowych, w tym zaprezentowanie praktycznego dowodu słuszności koncepcji całodobowego zasilania niskoemisyjnego, które wspiera rozwijającą się gospodarkę wodorową i energię odnawialną w całej Europie, a jednocześnie nie bazuje na zastosowaniu generatorów dieslowskich. Zamierzeniem jest, aby nowo powstałe jednostki zastąpiły tradycyjne źródła zasilania i generatory, wyposażone w dodatkowe nadmiarowe mechanizmy, wbudowane w celu zagwarantowania określonego czasu pracy.
 • Do zaprojektowania i opracowania zintegrowanego modułu zasilania, bazującego na ogniwach paliwowych, firma Vertiv wykorzysta swoje bogate doświadczenie w zakresie projektowania prefabrykowanych rozwiązań modułowych dla centrów danych oraz systemów zasilania prądem przemiennym, takich jak zasilacz awaryjny Vertiv Liebert EXL S1 czy baterie litowo-jonowe Vertiv HPL. Dla opracowania do 2023 roku prototypu uniwersalnego modułu o mocy 100 kW oraz stworzenia finalnego produktu, który będzie mógł obsługiwać wiele megawatów krytycznego obciążenia, a także zapewniać bardziej ekologiczną przyszłość centrów danych na całym świecie, kluczowa będzie ścisła współpraca pomiędzy włoskim oddziałem Vertiv, odpowiedzialnym za linię biznesową rozwiązań zasilania prądem przemiennym, a znajdującym się w Chorwacji oddziałem odpowiedzialnym za modularne rozwiązania zintegrowane. Równolegle firma Vertiv współpracuje z kluczowymi klientami z całego świata nad opracowaniem nowych, bazujących na wodorze generatorów, które pomogą zastąpić generatory dieslowskie.

Więcej informacji o projekcie E2P2 dostępnych jest na stronie E2P2.eu oraz na profilu E2P2 w LinkedIn.

 

PODOBNE ARTYKUŁY:

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

 • Pompy ciepła 2023-2024

 • Pompy ciepła 2021-2022

 • Pompy ciepła 2022-2023

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2022

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2023

 • Pompy ciepła 2020-2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

 • Pompy ciepła 2019-2020

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.