Reklama
 
 
 
 
Energooszczędna instalacja klimatyzacyjna VRF Panasonic w ratuszu na Warszawskim Ursynowie PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Data dodania: 14.10.2022

Firma ART-KLIMA zrealizowała nowoczesny system klimatyzacji w budynku ratusza na Warszawskim Ursynowie z wykorzystaniem systemu klimatyzacji VRF marki PANASONIC. Głównymi przesłankami modernizacji i rozbudowy dotychczasowego systemu klimatyzacji było zapewnienie komfortu w całym obiekcie przy założeniu jak największej energooszczędności i wydajności. Cały system zapewnia komfortową pracę w 250 pomieszczeniach biurowych. Jest to największy budynek w Polsce wykorzystujący system VRF firmy Panasonic.

 

 

20221014 PANASONIC 1


Założenia inwestora w zakresie systemu klimatyzacji VRF

 


Przedmiotem inwestycji było wykonanie układu klimatyzacji w budynku Ratusza na warszawskim Ursynowie. Budynek wyposażony był już w instalację centralnego ogrzewania (CO), instalację wentylacji z chłodzeniem powietrza nawiewanego oraz instalację schładzania wybranych pomieszczeń opartych o urządzenia z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego w układzie SPLIT oraz VRV, a także instalację komputerowego nadzoru nad wybranymi urządzeniami technicznymi. Obiekt wraz z instalacjami eksploatowany był od około 10 lat, a w założeniach inwestora było podwyższenie komfortu pomieszczeń w całym obiekcie w okresie letnim.


Poza oczywistymi celami dotyczącymi wydajności i oszczędności, istotna była również szybkość działania oraz jego elastyczność. Budynek posiada w swojej strukturze architektonicznej ogromne powierzchnie przeszklone charakteryzujące się dużymi zyskami ciepła, dlatego szybkość uzyskiwania pożądanych parametrów była kluczowym elementem. Zastosowany system VRF elastycznie dopasowuje się do aktualnego zapotrzebowania na ciepło oraz chłód, w zależności od bieżącego obciążenia budynku i aktualnych zysków czy też strat ciepła w różnych częściach obiektu.


Ważne w całym projekcie było również wykorzystanie inteligentnej, sterowanej centralnie automatyki umożliwiającej ograniczenie kosztów eksploatacji systemu. Takie wymaganie podyktowane było dużą liczbą pomieszczeń, a co za tym idzie również pracowników, którzy mają różne preferencje i odczucia komfortu cieplnego.
Determinującym aspektem doboru układu VRF było dostosowanie systemu do istniejącego przyłącza elektrycznego, tak by zapas mocy elektrycznej w budynku wystarczył również na nowy system klimatyzacji.

 

 

Wyzwania na etapie realizacji


Niewątpliwym wyzwaniem dla firmy instalacyjnej było wykonanie tak dużej instalacji wewnątrz budynku w korytarzach oraz wewnątrz pomieszczeń, przy jednoczesnej ciągłej pracy urzędu. W celu zachowania pełnego bezpieczeństwa pracy, wewnątrz budynku zastosowano technologię wykonywania połączeń instalacji bez lutowania, tzw. metodą zacisków hydraulicznych. Kolejnym wyzwaniem było zbudowanie bardzo zaawansowanej automatyki i monitoringu całego układu klimatyzacyjnego pozwalającego na uzyskanie realnych oszczędności energii.

 

 

Zaproponowany system klimatyzacji VRF


Biorąc pod uwagę założenia inwestora zaproponowano nowoczesny system klimatyzacji oparty na energooszczędnych pompach ciepła typu powietrze-powietrze w technologii VRF marki Panasonic. Zaproponowany system został zbudowany z mniejszych agregatów, które charakteryzują się znacznie wyższą sprawnością. Zastosowano układy multi, tzn. każdy system chłodniczy składa się z 2 agregatów i w przypadku awarii jednego agregatu, drugi realizuje dostawę chłodu lub ciepła do całego systemu. Dodatkowo w trybie grzania jeden agregat odszrania się, pobierając ciepło od drugiego agregatu, a nie z pomieszczeń, co znacząco poprawia komfort cieplny w budynku, ponieważ użytkownicy nie odczuwają zmiany komfortu cieplnego (tzn. nieprzyjemnych przerw w dostawie ciepła), który w standardowych rozwiązaniach jednoagregatowych byłby istotnie odczuwalny jako pogorszenie warunków ogrzewania pomieszczeń.


 

20221014 PANASONIC 3 rozmieszczenie
Rys. 2. Rozmieszczenie 16 agregatów na dachu obiekcie w 8 układach multi

 

Na potrzeby całego układu klimatyzacji docelowo zainstalowano 16 agregatów VRF o wydajności chłodniczej 28 kW każdy oraz agregat skraplający 56 kW dla potrzeb centrali wentylacyjnej, co daje łączną wydajność chłodniczą 504 kW oraz grzewczą 567 kW. Każdy system chłodniczy składa się z 2 agregatów 28 kW, co daje łączną wydajność chłodniczą 56 kW w każdym systemie chłodniczym. Do całego systemu podpiętych zostało 250 jednostek wewnętrznych ściennych.

 

 

20221014 PANASONIC 4 schemat
Rys. 3. Schemat chłodniczy dla jednego systemu składający się z 2 agregatów o łącznej mocy 56 kW

 

System ten może zapewnić pełne chłodzenie oraz rezerwowe ogrzewanie w czasie awarii głównego systemu ogrzewania, ponieważ ma możliwość realizacji skutecznego grzania do temperatury zewnętrznej wynoszącej - 25°C. Ponadto system jest odporny na skrajne temperatury zarówno w lecie jak i w zimie. Może zapewnić optymalne warunki komfortu latem, tzn. zachowując stałą wydajność chłodniczą nawet przy temperaturze zewnętrznej równej 46°C, a działa skutecznie nawet do temperatury zewnętrznej równej 52°C. Będzie to miało bardzo duże znaczenie zwłaszcza przy utrzymujących się długo upałach, gdzie jak wiadomo temperatura w pobliżu agregatów na dachu może być wyższa niż temperatura otoczenia lub w okresie awarii systemu grzewczego przy skrajnych mrozach.

 

 

Inteligentne sterowanie drogą do efektywności i oszczędności


Jak wspomnieliśmy wcześniej, jednym z głównych założeń inwestora była efektywność i energooszczędność systemu klimatyzacji, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji – tak ważne w okresie coraz droższej energii elektrycznej. Ma to również duże znaczenie środowiskowe, ponieważ niższe zużycie energii ma też istotny wpływ na nasze otoczenie i jakość powietrza ze względu na mniejszą emisję CO2 do atmosfery.


Zastosowanie inteligentnej, sterowanej centralnie automatyki umożliwiło znaczące ograniczenie kosztów eksploatacji systemu klimatyzacyjnego poprzez wykorzystanie zaawansowanych funkcji oszczędzania energii. Zaprojektowany system ma za zadanie bardzo szybko reagować na zmiany zapotrzebowania przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego komfortu cieplnego przy jak najmniejszym zużyciu energii. Cały system posiada bardzo zaawansowany układ automatyki i BMS, który pomaga w elastycznym i szybkim działaniu, precyzyjnym informowaniu o ewentualnych problemach i awariach oraz szybkim wprowadzaniu optymalizacji poprzez zaawansowane funkcje oszczędzania energii w całym systemie.


W tym celu każde pomieszczenie zostało wyposażone w sterownik indywidualny z obsługą zaawansowanych funkcji oszczędzania energii. Dodatkowo pomieszczenia zostały wyposażone w dualny czujnik obecności oraz wydzielanego ciepła przez użytkowników pomieszczeń z możliwością obsługi za pomocą wspomnianego wcześniej sterownika.

 

 

Nastawy systemu sterowania wpływające na możliwości oszczędzania energii:

•    zawężanie zakresu nastaw dla grzania i chłodzenia;

•    ustawianie programów czasowych indywidualnie dla każdego pomieszczenia lub całych grup urządzeń czy obszarów budynku;

•    śledzenie obecności i aktywności osób w pomieszczeniach;

•    funkcja ograniczania poboru mocy przez system;

•    funkcja powrotu do nastawy dedykowanej;

•    funkcja monitoringu zużytej energii elektrycznej

•    funkcja automatycznego wyłączenia;

•    funkcja czuwania (tryb grzania i chłodzenia);

•    funkcja zakładania blokad na poszczególne sterowniki lub strefy;

•    zdalny monitoring awarii w celu szybkiego reagowania oraz optymalizacji pracy systemu;

•    możliwość przedstawiania danych w formie graficznych wykresów dla lepszej optymalizacji.Uzyskane parametry efektywności systemu VRF


Zgodnie z założeniami sprawność zaprojektowanego systemu VRF jest dużo większa od standardowych rozwiązań klimatyzacji stosowanych w budynkach biurowych. Sama sprawność źródła (agregatów) jest już bardzo wysoka. Współczynniki sezonowego obciążenia dla chłodzenia ESEER osiągają wartości 8,67 – to oznacza, że w uśrednieniu w sezonie letnim z 1 kW energii elektrycznej uzyskamy nawet do 8,5 kW chłodu. Zastosowanie dodatkowo systemu automatyki wykorzystującego zaawansowane funkcje oszczędzania energii zapewnia nawet do 50% mniejsze zużycie energii elektrycznej bez utraty komfortu użytkowników systemu w porównaniu do standardowego systemu VRF, który takich opcji nie wykorzystuje. Wspomniane zamontowanie czujników ruchu i obecności obniża dodatkowo zużycie energii przez system o kolejne 30÷35%
 

 

20221014 PANASONIC 2

 

Podsumowanie


Z perspektywy czasu inwestor uważa, że podjęcie decyzji o wykorzystaniu tak zaawansowanego systemu klimatyzacji VRF było słuszne. Ratusz stał się komfortowym miejscem pracy, cichym sąsiadem dla otaczających bloków mieszkalnych oraz inspiracją dla innych inwestorów, szukających efektywnych energetycznie rozwiązań.


Warto podkreślić, iż zastosowany system klimatyzacji VRF Panasonic jest jednocześnie największym systemem VRF Panasonic w Polsce obsługującym pojedynczy budynek. Jest to też pierwszy budynek w Polsce, gdzie zastosowano zaawansowane czujniki ruchu i obecności na tak dużą skalę. Równocześnie jest to największa instalacja VRF w Europie w jednym budynku, gdzie wykonano instalację chłodniczą w technologii bez lutowania metodą zacisków hydraulicznych, zachowując bezpieczeństwo ppoż., tzn. wykonując instalację bez stosowania otwartego ognia, które występuje standardowo przy wykonywaniu połączeń metodą lutu twardego, czyli spawania z użyciem otwartego płomienia wewnątrz budynku.

 

Opracowano na podstawie materiałów PANASONIC oraz ARTKLIMA

 

PODOBNE ARTYKUŁY:

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Pompy ciepła 2023-2024

  • Pompy ciepła 2021-2022

  • Pompy ciepła 2022-2023

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2022

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2023

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.