Reklama
Reklama
 
 
 
Reklama
Jakość i świeżość wzdłuż całego łańcucha chłodniczego
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Wydanie 5/2008  |  Data dodania: 19.05.2008

Kluczowe znaczenie dla środków spożywczych na ich drodze od producenta do konsumenta ma ich przechowywanie w niskich temperaturach. Aby nie ucierpiała ich jakość, łańcuch chłodniczy nie może ulec przerwaniu. Ponad 60 procent takich środków spożywczych, jak mięso, mleko lub owoce, ulega zepsuciu już po krótkim czasie. Chłodzenie tych towarów, które prócz tego wymagają indywidualnego przechowywania w różnych temperaturach, stawia eksploatatorów chłodni przed kompleksowymi wymaganiami. Zastosowana technika chłodzenia musi być pewna pod względem eksploatacyjnym, a temperatury w poszczególnych magazynach chłodni muszą być utrzymywane na poziomie możliwie minimalnie odbiegającym od określonych ustawowo wymagań. Równocześnie musi ona sprostać wysokiemu nakładowi na chłodzenie przez niewielkie zużycie energii i tym samym pracować ekonomicznie. 

    „W takich wypadkach urządzenia chłodnicze pracujące na naturalnych czynnikach chłodniczych odgrywają dużą rolę“, stwierdza Thomas Spänich, członek zarządu ‘eurammon’, europejskiej inicjatywy w zakresie naturalnych chłodziw. „Dzięki termodynamicznym własnościom amoniaku, dwutlenku węgla lub węglowodorów, tego rodzaju urządzenia są bardzo efektywne pod względem energetycznym. W związku z tym naturalne czynniki chłodnicze są dla eksploatatorów nie tylko alternatywą w odniesieniu do ochrony klimatu. Są one również pod względem ekonomicznym pozytywnym rozwiązaniem, pozwalającym na oszczędność kosztów eksploatacji.“

 Chłodzenie centrów dystrybucyjnych
    Własności tych czynników wykorzystuje ku swemu zadowoleniu brytyjska sieć supermarketów Asda. Od roku 2007 przedsiębiorstwo to stosuje w swym centrum dystrybucyjnym w Lutterworth kaskadowe urządzenie na dwutlenek węgla-amoniak. Jest to najnowsze urządzenie w szeregu urządzeń, które od 2002 roku Asda poleciła zamontować firmie Star Refrigeration w swych centrach dystrybucyjnych. Celem długoterminowo zaplanowanego programu modernizacji jest wymiana wszystkich urządzeń chłodniczych pracujących do tej pory na bazie wodorochlorofluorowęglowodorów H-FCKW R22. Do chłodzenia chłodni o pojemności 270 000 m3, firma zajmująca się budową urządzeń chłodniczych zainstalowała centralny układ chłodzenia, składający się z dwóch obiegów chłodniczych zespolonych wymiennikami ciepła, w których cyrkuluje amoniak w ilości 1,6 ton i dwutlenek węgla w ilości ok. 8 ton. Z wydajnością chłodniczą wynoszącą łącznie 3,2 megawatów, urządzenie to chłodzi niskotemperaturowy magazyn na środki spożywcze w temperaturze -25oC oraz kilka pomieszczeń na zamrażanie immersyjne w temperaturze pomiędzy 1 a 13oC. Do niskich temperatur stosowany jest ciekły dwutlenek węgla w obiegu sprężania czynnika parowego, przy czym poprzez wymiennik ciepła oddaje on swe ciepło do obiegu amoniakalnego. Następnie w stopniu wysokotemperaturowym w temperaturze -5oC wykorzystywany jest jako parujące chłodziwo w pomieszczeniach zamrażalniczych i do ogólnej klimatyzacji. Wydajność chłodnicza urządzenia na dwutlenek węgla, zasilającego w temperaturze -31oC ciekłym dwutlenkiem węgla sześć chłodnic powietrznych w magazynie niskotemperaturowym, wynosi 820 kW. Urządzenie do strefy wysokotemperaturowej ma wydajność wynoszącą 2,4 MW i zasila 20 chłodnic powietrznych w trzech pomieszczeniach zamrażalniczych. W skład obiegu na dwutlenek węgla wchodzą dwie sprężarki śrubowe, zestaw kolektorów i pomp oraz dwa wymienniki ciepła. Następnie do układu chłodzenia należą dwa oddzielne urządzenia na amoniak, gdzie każde z nich dysponuje dwoma sprężarkami śrubowymi, agregatem zbiorczym/parownikiem i skraplaczem wyparnym. Osobliwością urządzenia chłodniczego jest programowalny system kontroli oraz detektory do wykrywania amoniaku i dwutlenku węgla, które odpowiednio wcześnie wykrywają ewentualne przecieki.

     Podobne urządzenie zainstalowała spółka dystrybucyjna środków spożywczych Trio Incest w swym nowym centrum dystrybucyjnym w rosyjskiej miejscowości Domodjedowo.
    W kompleksie magazynowym o łącznej pojemności 22 000 ton chłodzone będą w sposób nieszkodliwy dla środowiska produkty mięsne, ryby i warzywa. Do pięciu pomieszczeń chłodniczych przewidziana została temperatura -24oC, w dalszych pięciu pomieszczeniach będzie panować temperatura 0oC. Firma zajmująca się budową urządzeń chłodniczych, Johnson Controls, zainstalowała w tym celu układ chłodzenia pracujący na bazie 2900 kg amoniaku dla wysokich temperatur i 8800 kg dwutlenku węgla dla niskich temperatur. Temperatura parowania czynnika chłodniczego – dwutlenku węgla – wynosi -32oC. Urządzenie, dysponujące wydajnością chłodniczą 2500 kW i składające się między innymi z pięciu sprężarek tłokowych do dwutlenku węgla i z czterech sprężarek śrubowych do amoniaku, ruszyło do eksploatacji w 2007 roku.

Magazynowanie owoców w warunkach regulowanej temperatury
(...)

System rozprowadzania zimnego powietrza
(...)

Przejście na stosowanie naturalnych czynników chłodniczych jest opłacalne
(...)


Amoniak (NH3)
    Jako czynnik chłodniczy amoniak stosowany jest skutecznie już od przeszło 130 lat w przemysłowych urządzeniach chłodniczych. Jest to bezbarwny, pod wpływem ciśnienia skraplający się gaz o przenikliwej woni. Amoniak, jako czynnik chłodniczy, znany jest w chłodnictwie pod oznaczeniem R 717 (R = czynnik chłodniczy /Refrigant/) i na potrzeby chłodnictwa wytwarzany jest syntetycznie. Amoniak nie posiada potencjału powodującego rozkład ozonu (ODP = 0) i nie powoduje bezpośredniego efektu cieplarnianego (GWP = 0). Również ze względu na wysoką efektywność energetyczną jego wkład w pośredni efekt cieplarniany jest stosunkowo niski. Amoniak jest palny tylko w pewnych warunkach. Jednakże konieczna energia zapłonu jest 50-krotnie wyższa niż gazu ziemnego, a bez płomienia wspomagającego amoniak przestaje się palić. Ze względu na jego wysokie powinowactwo z wilgotnością powietrza, doprowadziło to do zaszeregowania amoniaku jako gazu trudno zapalnego. Amoniak jest gazem trującym, posiada jednak charakterystycznŕ, przenikliwŕ woń, która posiada wysoki efekt ostrzegawczy i od stćýenia wynoszŕcego 3 mg/m3 jest wyczuwalny w powietrzu. Oznacza to, że efekt ostrzegawczy występuje na długo przed szkodliwym dla zdrowia stężeniem (> 1.750 mg/m3). Amoniak jest lýejszy od powietrza i dlatego też szybko wzbija się w górę.

 

 Dwutlenek węgla (CO2)
    W chłodnictwie dwutlenek węgla znany jest pod oznaczeniem R 744, a tradycja jego stosowania sięga daleko w XIX wiek. Jest to bezbarwny, pod wpływem ciśnienia skraplający się gaz o słabo kwaśnej woni wzgl. smaku. Dwutlenek węgla nie posiada potencjału powodującego rozkład ozonu (ODP = 0), a jego stosowanie jako czynnik chłodniczy w obiegach zamkniętych wykazuje dający się zaniedbać, bezpośredni efekt cieplarniany wynoszący (GWP = 1). Jest to gaz niepalny, chemicznie nieczynny i cięższy od powietrza. Na organizm ludzki dwutlenek węgla działa usypiająco i dusząco dopiero w wysokich stężeniach. Ponieważ w porównaniu z innymi czynnikami chłodniczymi efektywność energetyczna dwutlenku węgla jest mniejsza, to w ostatnim okresie poświęcono się szczególnie badaniom nad optymalizacją techniki urządzeń przeznaczonych do specyficznych zastosowań, dzięki czemu opracowywane są stale coraz efektywniejsze urządzenia chłodnicze, mające na celu wypełnienie tej luki. Dwutlenek węgla występuje w naturze w bardzo dużych ilościach.
 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

  • Pompy ciepła 2018

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

  • Pompy ciepła 2015

  • Pompy ciepła 2016

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.