Reklama
Reklama
 
 
 
Reklama
Efektywność energetyczna sprężarek
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Wydanie 7/2008  |  Data dodania: 11.07.2008

Chłodnictwo w handlu jest jednym z najważniejszych zagadnień, którego obecnie w żaden sposób nie można pominąć. Trudno dziś wyobrazić sobie sklep spożywczy, czy supermarket bez lad i regałów chłodniczych, zakład przetwórstwa mięsnego bądź rybnego, przechowalnię owoców i warzyw, czy hurtownię farmaceutyczną bądź laboratorium bez komory chłodniczej lub mroźni pozwalającej w optymalnych warunkach przechowywać produkty. Każdy, kto ma do czynienia z chłodnictwem wie, że opłaty za energię elektryczną potrzebną do zasilania urządzeń pracujących w systemach chłodniczych są ogromne. Najlepiej wiedzą o tym osoby, które bezpośrednio płacą za zużytą energię elektryczną, głównie w obiektach handlowych lub przemysłowych. Tam wydatki na energię elektryczną są znaczące. Jeszcze lepiej znają problem ci, którzy posiadają kilka obiektów, bądź całą ich sieć.

    Najdroższymi urządzeniami, z punktu widzenia kosztów energii elektrycznej są sprężarki chłodnicze, nazywane często „sercem systemu”. Określenie to nie jest przypadkowe. Z jednej strony (podobnie jak serce) sprężarki tłoczą czynnik chłodniczy do systemu i zasilają jego poszczególne elementy, z drugiej strony dla utrzymania systemu w dobrej kondycji wymagają opieki i właściwych warunków pracy. Zgodnie z bilansem wynikającym z zależności termodynamicznych sprężarki generują największe zużycie energii elektrycznej w systemie chłodniczym.
    Z przeprowadzonych badań wynika, że w typowym dużym obiekcie handlowym około 37% całkowitego zużycia energii elektrycznej przypada tylko i wyłącznie na same sprężarki.

    Chłodnictwo, pomimo że jest kosztowne jest również niezbędne, co więcej staje się coraz ważniejsze, a kosztów wynikających z konieczności stosowania urządzeń chłodniczych nie da się uniknąć.
    Pojawia się zatem pytanie „czy i co można zrobić aby te koszty ograniczyć?”.
    Odpowiedź jest zaskakująco prosta. Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe należy używać najnowszych dostępnych na rynku rozwiązań technologicznych, które znajdują zastosowanie w sprężarkowych urządzeniach chłodniczych i mroźniczych. Zużycie energii elektrycznej można rzeczywiście znacząco obniżyć.
    Powyższa odpowiedź dla wielu osób jest zapewne kontrowersyjna i budzi ich wyraźny sprzeciw. Reakcja taka jest zrozumiała, ponieważ zakup efektywnych sprężarek dobrej jakości i zastosowanie ich w zoptymalizowanym systemie opartym na nowych technologiach może być i z reguły jest droższe od potocznie stosowanych rozwiązań standardowych. Warto dodać, że chodzi tu o pierwszy koszt, który jest jedynie kosztem zakupu.
    Pomimo świadomości inwestorów, że koszty związane z inwestycją to nie tylko koszty zakupu, ale także koszty eksploatacji i serwisu, które są niesłusznie często pomijane, tylko nieliczni zdają sobie sprawę z ich wzajemnych zależności i proporcji. Praktycznie w ogóle nie mówi się o oszczędnościach, jakie można uzyskać w kilkuletnim okresie eksploatacji pomiędzy dwoma z pozoru identycznymi systemami opartymi na różnych rozwiązaniach technologicznych. W rzeczywistości, koszty zakupu, które najczęściej decydują o wyborze urządzeń przez inwestora są niewielkie (stanowią mniej niż 8% kosztów ogólnych).

    Na koszty serwisu należy natomiast spojrzeć dwojako. Wiadomo, że dla poprawnej pracy niezbędna jest konserwacja każdego systemu, bez względu na znajdujące się w nim komponenty. Wiadomym również jest fakt, że dla profesjonalnie zaprojektowanych i wykonanych instalacji chłodniczych, zgodnie z wytycznymi sztuki chłodniczej, im wyższa jakość użytych komponentów, tym prawdopodobieństwo ich wadliwego funkcjonowania lub awarii jest mniejsze. Najważniejszym oraz najbardziej wrażliwym i wymagającym elementem systemu są sprężarki. To dzięki różnicy ciśnień wytwarzanej przez sprężarki w ogóle możliwa jest wymiana ciepła na parownikach i skraplaczu, powodująca chłodzenie czy mrożenie produktów. Awaria sprężarki generuje nie tylko koszty związane z koniecznością jej naprawy lub wymiany na nową, co niewątpliwie jest kosztowne, ale także straty powstałe w wyniku przestoju instalacji, który w najgorszym wypadku może doprowadzić do zepsucia przechowywanych towarów. Utrata całej partii towaru jest bardzo kosztowna a kwoty te różnią się w zależności od rodzaju towaru i jego ilości. W instalacji ze sprężarkami wysokiej jakości koszty serwisu sprowadzają się zatem do ich konserwacji i okresowych przeglądów, a nie cyklicznych remontów.
    Serwis to nie tylko konserwacja bądź naprawy. Coraz istotniejszy staje się bieżący elektroniczny nadzór nad instalacją oraz możliwość zdalnej kontroli i nastaw parametrów pracy urządzeń. Obecnie serwis nowoczesnych systemów opartych na nowych technologiach można przeprowadzać zdalnie wykorzystując internet. Eliminuje to konieczność częstego wysyłania ekipy serwisowej na miejsce pracy instalacji. Pozwala nie tylko ograniczyć koszty, ale może w porę zapobiec awariom poprzez odpowiednio szybką reakcję. Stworzenie optymalnych warunków pracy instalacji poprzez zdalne nastawy poszczególnych elementów automatyki chłodniczej pozwala obniżyć koszty eksploatacyjne. Koszty nadzoru nad instalacją będą kształtować się na podobnym poziomie bez względu na jakość użytych komponentów, zatem nie są istotne z punktu widzenia możliwości uzyskania oszczędności. Jakość komponentów z pewnością ma wpływ na prawdopodobieństwo awarii oraz konieczność ewentualnych napraw i strat.

    Najistotniejsze z punktu widzenia inwestora są koszty eksploatacji rozumiane jako koszty zużycia energii elektrycznej generowane głównie przez sprężarki. Są one ważne z dwóch powodów. Po pierwsze, w przypadku sprężarek, koszty eksploatacji, już po pierwszym roku przewyższają prawie dwukrotnie koszt ich zakupu, a po drugie wybierając sprężarki bardziej efektywne, oparte na nowych technologiach, optymalizując parametry pracy poprzez ich dopasowanie do aktualnych zapotrzebowań w zależności od wymaganego obciążenia przy określonych temperaturach otoczenia zużycie energii elektrycznej można zminimalizować! (...)

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

  • Pompy ciepła 2018

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

  • Pompy ciepła 2015

  • Pompy ciepła 2016

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.