Reklama
Reklama
 
 
 
Reklama
Koncepcja urządzenia typu rooftop - cz.1
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Wydanie 10/2008  |  Data dodania: 23.10.2008

W świecie urządzeń klimatyzacyjnych, mówiąc o urządzeniach typu rooftop, mamy na myśli samodzielną, scentralizowaną jednostkę o zwartej budowie, przetwarzającą powietrze, mającą zastosowanie w klimatyzacji oraz przystosowaną do zamocowania na zewnątrz obiektu.

     Naturalnym miejscem do mocowania tego typu urządzenia, jest zewnętrzna strona budynku, stąd też jego angielska nazwa (rooftop = na wierzchu dachu). Z tego też powodu rooftopy znane są jako urządzenie dachowe. Jednakże mogą być również posadowione w innych miejscach, a nawet niektórzy producenci dysponują taką wersją urządzenia, która może być zamontowana w pomieszczeniach technicznych wewnątrz budynku.
    Podkreślaliśmy już, że urządzenia te są samodzielne. Oznacza to, że są wyposażone we wszystkie elementy niezbędne do stosowania zarówno w funkcji klimatyzacji jak i wentylacji, czyli: agregat chłodniczy, sekcję obróbki powietrza, elektryczną tabl icę rozdzielcza, sterownik, itp. Jedyne czego wymagają rooftopy to podłączenie do linii zasi lania elektrycznego oraz połączenie z instalacją wentylacyjną. Nie ma już zatem konieczności stosowania innych elementów wyposażenia takich jak: agregaty wody lodowej czy skraplające, kotły, pompy, centrale wentylacyjne, itp. oraz oczywiście wszelkie instalacje, które musiały by te urządzenia połączyć.

    Powiedzieliśmy również, że rooftopy to urządzenia kompaktowe, to znaczy stanowiące jedną część, w przeciwieństwie do złożonych maszyn chłodzących typu split czy multisplit, które składają się z wielu modułów umieszczonych w osobnych miejscach. Z tego powodu w rooftopach wszystkie stosowane części chłodzące są ukryte we wnętrzu maszyny i nie ma konieczności łączenia tych elementów za pomocą przewodów chłodniczych ani wykonywania dodatkowych prac instalacyjnych. Właśnie w ten sposób redukuje się znacząco ilość czynnika chłodniczego oraz jest możliwe montowanie całej maszyny na zewnątrz budynków.
    W przypadku, gdy rooftop jest umieszczony na dachu, powszechnym rozwiązaniem jest podłączanie kanałów wentylacyjnych oraz zasilania elektrycznego poprzez dolną część urządzenia. Pozwala to na użycie całego urządzenia albo tylko jego części (podstawy dachowej) jako elementu, do którego można przymocować izolację aby uzyskać doskonałą szczelność konstrukcji w długim okresie eksploatacji.
     Rooftop jest wewnątrz podzielony na dwie sekcje o różnym charakterze:
● sekcję obróbki powietrza – składającą się z filtrów, parownika (skraplacza dla trybu pompy ciepła), zespołu lub zespołów wentylatorów oraz przepustnic z siłownikami umożliwiającymi pracę w trybie recyrkulacji lub doprowadzania świeżego powietrza;
● sekcję chłodzenia – zawierającą wszystkie pozostałe elementy układu chłodniczego (wymiennik skraplacza, wentylatory skraplacza, sprężarki, zawór rozprężny, armaturę chłodniczą, itp.).

    Na rynku dostępne są urządzenia od ok. 15-20 kW mocy chłodniczej zgodnie z warunkami Eurovent aż do 250-300 kW, gdzie przepływ powietrza wynosi od 3000 do 40.000 m³/godz. Zazwyczaj nie wykorzystuje się maszynach o większych mocach chłodniczych, ze względu na duży strumień powietrza który pociąga za sobą konieczność stosowania kanałów o dużych przekrojach. Z tego też względu rozwiązaniem znacznie częściej spotykanym jest zastosowanie większej l iczby urządzeń, o mniejszej mocy jednostkowej, co daje większe bezpieczeństwo oraz modularność instalacji.

Zastosowanie urządzeń typu rooftop
(...)

 Dane technologiczne
(...)

Zalety stosowania urządzeń typu rooftop
(...)

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

 • Pompy ciepła 2020-2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

 • Pompy ciepła 2019-2020

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

 • Pompy ciepła 2018

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

 • Pompy ciepła 2015

 • Pompy ciepła 2016

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.