Reklama
Reklama
 
 
 
Reklama
System oddymiania i napowietrzania hali odlotów terminala nr 2 na Okęciu
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Wydanie 10/2008  |  Data dodania: 23.10.2008

Bardzo ważnym elementem systemu bezpieczeństwa dworca lotniczego, są instalacje przeciwpożarowe, przy czym systemy wentylacji pełnią tu szczególnie istotną rolę. Sprawne działanie układu oddymiania ma zagwarantować, w czasie pożaru, osobom przebywającym na terenie dworca lotniczego możliwość szybkiej ewakuacji, bez narażania ich na kontakt z dymem i gazami pożarowymi. Ze względu na szczególne, strategiczne znaczenie obiektu tego typu, system oddymiający ma dodatkowo ułatwić ekipom ratowniczym podjęcie szybkiej i skutecznej akcji gaśniczej. Oznacza to, że strefa przypodłogowa musi pozostać wolna od dymu przez czas niezbędny do ucieczki ludzi i rozpoczęcia gaszenia pożaru.
Ponadto dobrze zaprojektowany system mechaniczny powinien umożliwić (podczas pożaru jak również bezpośrednio po nim) usunięcie dymu i innych unoszących się w powietrzu produktów spalania oraz pary wodnej. Przedłużone działanie układu, przyczynić się może do znacznego ograniczenia zniszczeń powodowanych w otoczeniu przez te zanieczyszczenia. Wymienione powyżej warunki w wielkokubaturowych obiektach zbiorowego przebywania ludzi spełnić mogą jedynie mechaniczne systemy oddymiania.

Opis obiektu i przyjętych rozwiązań systemu oddymiania
     Hala odlotów jest typowym obiektem wielkokubaturowym przeznaczonym do obsługi pasażerów linii lotniczych oraz osób odprowadzających. Ze względu na prestiżowe znaczenie tego miejsca konieczne stało się zaprojektowanie skutecznego systemu wentylacji pożarowej, który spełniłby wszystkie warunki stawiane instalacjom tego typu.
     Głównym elementem systemu oddymiania w opisywanym obiekcie jest zespół dwunastu potężnych wentylatorów wyciągowych o łącznej wydajności 1 248 000 m3/h! Wentylatory te w grupach po 3 sztuki rozmieszczone zostały na dachu wzdłuż południowo-wschodniej ściany hali. Ich praca ma w założeniu doprowadzić do wytworzenia w całej kubaturze obiektu podciśnienia, a dobrany wydatek powinien być wystarczający do odbioru powstającego podczas pożaru (o określonej mocy) dymu magazynowanego w tzw. zasobniku dymu. Zasobnik ten przejmuje funkcje magazynowania mieszaniny powietrza, gazów i dymów powstających podczas pożaru w dowolnym miejscu hali. Ponieważ w opisywanym obiekcie nie przewidziano podziału rozległej strefy pożarowej na dodatkowe sektory oddymiania kubatura istniejącego zasobnika dymu wynos i ponad 70 000 m3. Obliczenia przeprowadzono zgodnie z metodyką przedstawioną w poradniku Pr inciples of Smoke Managment. Przy założonej mocy pożaru 6 MW, czas napełniania zbiornika dymu wynosić będzie ponad 15 min, co stanowi poważny bufor bezpieczeństwa dla omawianego obiektu.

Organizacja nawiewu powietrza kompensacyjnego
(...)

 


 

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

  • Pompy ciepła 2018

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

  • Pompy ciepła 2015

  • Pompy ciepła 2016

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.