Reklama
Reklama
 
 
 
Reklama
Klapa mcr PL1 – ochrona pionowych dróg ewakuacji w budynkach
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Wydanie 1-2/2009  |  Data dodania: 04.03.2009

Jednym z ważnych urządzeń odpowiedzialnych za utrzymanie odpowiedniego nadciśnienia na pionowej drodze ewakuacyjnej podczas pracy systemu nadciśnieniowego jest klapa upustowo-nadciśnieniowa. Firma mERCOR sa, posiadająca w swojej ofercie klapy tego typu, po analizie wielu doświadczeń opracowała nowe rozwiązanie spełniające wymagania normy PN-EN 12101-6 – klapę mcr PL1.

    Klapa ta jest pierwszym produkowanym w Polsce urządzeniem przeznaczonym do pracy w systemach nadciśnienia pionowych dróg ewakuacji. Warto zauważyć, iż klapa mcr PL1 zdobyła pierwsze miejsce w konkursie na najciekawszy produkt targów Forum Wentylacja – salon Klimatyzacja 2008.

Zastosowanie
    Klapa typu mcr PL1 używana jest jako klapa upustowa w systemach nadciśnienia klatek schodowych. może być również stosowana w dowolnych pomieszczeniach chronionych przed zadymieniem poprzez wytworzenie nadciśnienia. ma za zadanie utrzymanie odpowiedniej różnicy ciśnień przed i za swoją przegrodą – pracuje jako tzw. zawór bezpieczeństwa, uniemożliwiając wzrost ciśnienia powyżej zadanej wartości np. na chronionej klatce schodowej. Klapa wykonywana jest w dwóch wersjach: ściennej (s) oraz kanałowej (K). Obecnie trwają prace nad wersją dachową urządzenia.

 

Budowa
    Klapa mcr PL1 składa się z obudowy z blachy stalowej ocynkowanej (1), wewnątrz której osadzona jest przegroda w postaci łopatek obrotowych o odpowiednio dobranym kształcie (2), również wykonanych z ocynkowanej blachy stalowej. Dzięki wielopłaszczyznowemu wykonaniu łopatki, obracając się podczas pracy, nie wychodzą poza obudowę klapy. Na poszczególnych łopatkach przegrody są mocowane elementy stalowe odpowiednio obciążające przegrodę (4). Opisane elementy tworzą stalowe paski o odpowiedniej masie i kształcie, które zapewniają urządzeniu wymagany punkt pracy oraz szybkość działania i reakcji na zmieniające się ciśnienie. W celu uzyskania większej szczelności urządzenia na szerokości klapy wklejone są paski uszczelki polietylenowej (3). Budowa oraz wykonanie urządzenia zapewniają szybkość reakcji zgodną z normą PN-EN 12101-6

 

Działanie
    Klapa standardowo jest zamknięta. Gdy różnica ciśnień przekroczy wartość progową (ustawioną przez producenta standardowo na 50 Pa) urządzenie gwałtownie otwiera się, powodując wyrównanie ciśnienia i jego spadek poniżej wartości progowej – zadziałania. Po obniżeniu ciśnienia w chronionej przestrzeni – automatycznie zamyka się. Czas reakcji klapy na zmieniające się ciśnienie jest mniejszy niż 1,5 s. Gwałtowna reakcja urządzenia na zmieniające się ciśnienie umożliwia także odpowiedni przepływ strumienia powietrza.

Wymiary
    Klapa w wykonaniu kanałowym oraz ściennym produkowana jest w czterech podstawowych wymiarach: 450x450, 550x550, 650x650, 800x800 [mm brutto]. W przypadku wymaganych większych wymiarów klapy (większe przepływy powietrza), urządzenia dostarczane są przez producenta jako montażowe zestawy wielokrotne (baterie klap). Zestawy montażowe składają się z odpowiedniej ilości pojedynczych klap typoszeregu podstawowego oraz płaskowników i elementów łączeniowych.

Montaż
    Klapa mcr PL1 jest przeznaczona do montażu pionowego w ścianach lub na kanałach. Ze względu na specyfikę działania urządzenia i zastosowane rozwiązania techniczne klapa musi być umieszczona w odpowiedniej pozycji montażowej według oznaczeń umieszczonych na obudowie urządzenia.
    Klapa mcr PL1 może być wyprodukowana i dostarczona samodzielnie lub w specjalnym zestawie montażowym. W zależności od potrzeb klienta może być wyposażona w izolowaną termicznie przepustnicę wielopłaszczyznową z siłownikiem elektrycznym, kratkę maskującą stałą lub uchylną (ułatwiony serwis i przeglądy techniczne), wyrzutnię ścienną zewnętrzną.

Podsumowanie
    Prezentowana w artykule klapa mcr PL1 jest częścią składową systemu nadciśnienia klatek schodowych. To właśnie klatki schodowe i odpowiednia ich ochrona zapewniają bezpieczną i sprawną ewakuację ludzi z obszaru zagrożonego pożarem. Temu ma służyć dobrze zaprojektowany zestaw urządzeń, tworzący spójny, niezawodny system.

    Firma Mercor SA oprócz opisywanej klapy oferuje pozostałe urządzenia i materiały potrzebne do wykonania kompletnego systemu nadciśnienia tj.:
● mcr CJHCH – osiowe wentylatory nawiewno – wywiewne w obudowie izolowanej – wydajność do 70 000 m3/h,
● mcr OmEGa C2100c – centrale zasilająco sterujące systemem,
● osprzęt wentylacyjny: kratki osłonowe, czerpnie oraz wyrzutnie ścienne, izolowane przepustnice powietrza.

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

  • Pompy ciepła 2018

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

  • Pompy ciepła 2015

  • Pompy ciepła 2016

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.