Reklama
Reklama
 
 
 
Reklama
Dlaczego stosuje się chłodnie wentylatorowe, czyli chłodzenie mokre?
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 
Wydanie 3/2009  |  Data dodania: 19.03.2009  |  Autor: Anna MUSZYŃSKA

Chłodnie wentylatorowe są najbardziej wydajnymi, posiadającymi największą sprawność urządzeniami do chłodzenia wody obiegowej dla instalacji technologicznych i przemysłowych oraz klimatyzacyjnych. W porównaniu do innych systemów stanowią one energooszczędne i niezawodne, a przy tym ekologiczne źródło chłodu.

Różnice pomiędzy chłodzeniem mokrym i suchym
     Chłodzenie mokre real izowane jest w chłodniach wentylatorowych, natomiast suche w chłodnicach powietrznych. zarówno dla chłodzenia mokrego, jak i suchego występują następujące zależności:

● powietrze na wejściu posiada ustaloną zawartość energii = entalpii h [kJ/kg],
● powietrze na wyjściu ma wyższą zawartość energii = entalpii h [kJ/kg],
● energia jest:
– wzięta z procesu, który podlega chłodzeniu,
– przekazywana do powietrza,
– odprowadzana do środowiska.

     Różnice pomiędzy mokrym i suchym chłodzeniem przedstawiono na wykresie Moliera na rysunku 1.
    

 

Dla podanego na wykresie przykładu widzimy, że w procesie suchego chłodzenia, powietrze chłodzące zawiera tę samą ilość wilgoci na wejściu i wyjściu z chłodnicy. Różnica entalpii wynika tylko ze wzrostu temperatury chłodzącego powietrza (ciepło właściwe powietrza suchego [1 kJ/(1 kg·k)]).
     Chłodzenie w chłodniach wentylatorowych, czyli mokre chłodzenie, oparte jest przede wszystkim na cieple parowania (ciepło parowania wody ~2491 kJ/kg), natomiast różnica entalpii wynikająca ze wzrostu temperatury powietrza suchego podczas procesu chłodzenia (ciepło właściwe powietrza suchego [1 kJ/(1 kg·k)]) jest czynnikiem uzupełniającym.

Jak to działa?
(...)

Wpływ różnicy temperatur pomiędzy temperaturą wody ochłodzonej, a temperaturą termometru wilgotnego (Tw2 – Tnb) na wielkość chłodni
(...)

Chłodnie wentylatorowe GEA Polacel
     GEA Polacel jest od ponad 40 lat producentem odpornych na korozję chłodni wentylatorowych i ma w swojej ofercie chłodnie o powierzchni pojedynczej celi od 1 do 300 m2. konstrukcja chłodni wykonana jest ze stali nierdzewnej lub z tworzywa sztucznego, natomiast obudowa z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym. Wszystkie elementy łączne chłodni są także wykonane ze stali nierdzewnej.
     Chłodnie produkowane są z trzema rodzajami napędu (rys. 3). Rodzaj zastosowanego napędu zależny jest od wielkości chłodni.

 

     Najmniejsze chłodnie typu CMC (do 16 m2) wykorzystują napęd bezpośredni, chłodnie CMDR (do 120 m2) posiadają napęd pośredni z motoreduktorem, zaś w chłodniach CMDI zastosowano napęd pośredni z przekładnią, wałem i silnikiem.
     Wyżej wymienione chłodnie oferowane są z wentylatorami osiowymi o przepływie przeciwprądowym i krzyżowym. zasada działania obu chłodni przedstawiona jest na schemacie na rysunku 7.

    

W chłodniach o przepływie przeciwprądowym, system zraszania stanowią dysze, zaś w chłodniach o przepływie krzyżowym, system zraszania jest co do zasady bezciśnieniowy. W celu poprawnej pracy chłodnie o przepływie przeciwprądowym wymagają zamontowania eliminatora unosu, ze względu na unoszoną wodę wraz z zasysanym powietrzem. Dla chłodni o przepływie krzyżowym, stosowanie eliminatora unosu, nie jest zawsze konieczne. Dla obu typu chłodni mają zastosowanie wentylatory ssące. Chłodnie wentylatorowe o przepływie krzyżowym stosuje się przede wszystkim ze względu na niższy poziom mocy akustycznej oraz miejszą wysokość.
     W zależności od jakości wody cyrkulującej w chłodni, GEa Polacel stosuje cztery rodzaje wypełnień w postaci:
● tzw.filmu 12 mm dla wody najczystszej (głównie dla instalacji klimatyzacji),
● tzw fimu 19 mm (woda przemysłowa),
● krat NF20 o szerokości kanału 20 mm (woda np. z zawartością oleju),
● krat P40 o wielkości oczek 40 mm (m.in. dla ścieków papierniczych), które można czyścić mechanicznie. (...)

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

  • Pompy ciepła 2018

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

  • Pompy ciepła 2015

  • Pompy ciepła 2016

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.