Reklama
Reklama
 
 
 
Reklama
Wyparne wymienniki ciepła (cz. 2). Dobór urządzenia do instalacji i obliczenia cieplne
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 
Wydanie 3/2009  |  Data dodania: 19.03.2009

Artykuł ten jest kontynuacją tematu podjętego na łamach listopadowego wydania „CH&K”. W pierwszej części publikacji omówiona została budowa i zasada działania wymienników ciepła chłodzonych wyparnie, natomiast w niniejszej części zaprezentowano metodykę doboru tych urządzeń oraz wzory służące do przeprowadzania obliczeń cieplnych.

     Dobierając urządzenia do instalacji należy przede wszystkim posługiwać się programami komputerowymi oferowanymi przez producentów. W materiałach katalogowych firm podawane są z reguły dane techniczne urządzeń, takie przykładowo jak: liczba i wydajność wentylatorów, moc silników wentylatorów i pompy wodnej, strumień objętości wody zraszającej, wymiary gabarytowe i masa oraz pojemność zbiornika wody chłodzącej i moc grzejników zabezpieczających wannę przed zamarzaniem. Niektóre firmy, jak na przykład MOSTOSTAL Wrocław S.A., podają w materiałach informacyjnych również charakterystyki wydajnościowe swych urządzeń w postaci tabel lub wykresów [20]. Na ich podstawie możliwe jest, przynajmniej wstępne, dobranie potrzebnej wielkości wymiennika.

Dobór amoniakalnego skraplacza natryskowo-wyparnego
(...)

Obliczenia cieplne
     Obliczenia cieplne wymienników chłodzonych wyparnie należą do trudniejszych zagadnień z zakresu wymiany ciepła [3], [7], [11]. Wynika to z faktu, że w wymiennikach tych zachodzi wymiana ciepła pomiędzy trzema czynnikami: chłodzonym płynem, wodą zraszającą i powietrzem. Dodatkową komplikację stanowi konieczność określenia wymiany ciepła utajonego, związanego z wymianą masy pomiędzy wodą chłodzącą i powietrzem. Z tych powodów przedstawiona zostanie jedynie uproszczona metoda wyznaczania wydajności cieplnej skraplacza natryskowo-wyparnego i wyparnej chłodnicy cieczy o znanej konstrukcji.

Obliczenia cieplne skraplaczy (...)

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

  • Pompy ciepła 2018

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

  • Pompy ciepła 2015

  • Pompy ciepła 2016

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.