Reklama
Reklama
 
 
 
Reklama
Centrale klimatyzacyjne – wymiarowanie i cechy konstrukcyjne
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 
Wydanie 3/2009  |  Data dodania: 19.03.2009

Zadaniem central klimatyzacyjnych jest transformacja parametrów powietrza zewnętrznego i doprowadzenia do klimatyzowanych pomieszczeń powietrza nawiewanego o odpowiednich parametrach celem odprowadzenia zanieczyszczeń znajdujących się w klimatyzowanym pomieszczeniu. Najczęściej źródłem zanieczyszczeń są zyski ciepła oraz wilgoci, które należy usunąć z klimatyzowanego pomieszczenia, aby uzyskać w nim zakładane parametry powietrza.
W niniejszej publikacji zostanie omówiona konfiguracja poszczególnych typów central klimatyzacyjnych, sposób określania ich właściwej wielkości jak i doboru poszczególnych jej komponentów.
Z uwagi na specyfikę konstrukcji central basenowych zagadnienia związane z pracą tych urządzeń zostaną omówione w osobnym artykule.

Przegląd i budowa typowych rozwiązań central klimatyzacyjnych
    Centrale klimatyzacyjne mogą pracować w systemach o stałym wydatku powietrza, tzw. CAV (ang. „constant air volume”), lub też o zmiennym strumieniu objętościowym powietrza nawiewanego, tzw. VAV (ang. „variable air volume”). W tym pierwszym systemie asymilacja zmiennych zysków ciepła i wilgoci realizowana jest poprzez zmianę temperatury powietrza nawiewanego (regulacja jakościowa), ale z ograniczeniem co do wartości temperatury i wilgotności względnej nawiewu. W systemach VAV odprowadzenie zmiennych zysków ciepła realizowane jest na drodze zmiennego strumienia objętościowego powietrza nawiewanego (regulacja ilościowa) również z ograniczeniem, co do minimum powietrza świeżego (wynikającego z kryterium higienicznego). Szczególnym przypadkiem są centrale klimatyzacyjne w systemach klimatyzacyjnych realizujących dwustopniowe uzdatnianie powietrza (z klimakonwektorami wentylatorowymi, indukcyjnymi lub aktywnymi belkami chłodniczymi, itp., jako indywidualnymi urządzeniami klimatyzacyjnymi) w których dla warunków normalnej pracy utrzymywany jest stały wydatek centrali oraz stała temperatura powietrza nawiewanego (regulacja stałowartościowa).

 

    Centrale klimatyzacyjne pracujące w systemie CAV są wykorzystywane do klimatyzacji jednego pomieszczenia lub ich większej ilości, jednak warunkiem jest identyczna lub bardzo zbliżona charakterystyka cieplno-wilgotnościowa wszystkich pomieszczeń i jej podobny przebieg w tym samym czasie. W przeciwnym wypadku zależnie od zysków ciepła i wilgoci w poszczególnych pomieszczeniach parametry powietrza wewnętrznego będą odmienne. Z kolei centrale pracujące w systemach VAV i o dwuetapowym uzdatnianiu powietrza obsługują większą ilość pomieszczeń, przy czym regulacja parametrów mikroklimatu w przypadku systemów VAV odbywa się przy użyciu regulatorów przepływu, zaś w tych drugich systemach z wykorzystaniem terminali końcowych (klimakonwektorów, belek chłodniczych, itp.). Choć wszystkie systemy zasadniczo się różnią, konstrukcje central klimatyzacyjnych mogą pozostawać identyczne. Za realizację poszczególnych przemian powietrza nawiewanego w centralach klimatyzacyjnych odpowiedzialne są moduły, z których zbudowana jest centrala, gwarantujące uzyskanie zakładanych według wykresu Molliera parametrów punktu nawiewanego. Za regulację poszczególnych modułów w danym systemie (VAV, CAV, itp.) odpowiedzialne są urządzenia automatycznej regulacji, których logika działania powinna być odpowiednia do zadań realizowanych przez centrale klimatyzacyjne dla poszczególnych rozwiązań.
    Do podstawowych elementów konstrukcyjnych central klimatyzacyjnych należą następujące sekcje:
● filtracyjna
● nagrzewnicy wstępnej (wodnej lub elektrycznej),
● nagrzewnicy pierwotnej i wtórnej (wodnej lub elektrycznej),
● chłodnicy (freonowej lub wodnej),
● komory mieszania,
● wymiennika odzysku ciepła,
● komory mieszania,
● nawilżania (komora zraszania, nawilżania parowego, itp.),
● wentylatora nawiewnego,
● wentylatora wywiewnego,
oraz obudowa.

 

    Większość z wymienionych komponentów jest wymiarowana na podstawie wielkości strumienia powietrza nawiewanego oraz w oparciu o przebieg przemian, realizowanych przez centralę klimatyzacyjną o danej konfiguracji, przedstawionych w postaci punktów na wykresie „h-x”. Szczególnym przypadkiem konstrukcji central klimatyzacyjnych są rozwiązania dedykowane dla hal basenowych, które z uwagi na specyfikę konfiguracyjną zostaną omówione w osobnym publikacji.

Wymiarowanie central klimatyzacyjnych

(...)

Strumień powietrza nawiewanego i dt
(...)

Odzysk ciepła i strumień powietrza higienicznego (...)

Wentylatory (...)

Ustalenie przemian powietrza i dobór kolejnych elementów centrali (...)

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

  • Pompy ciepła 2018

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

  • Pompy ciepła 2015

  • Pompy ciepła 2016

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.