Reklama
Reklama
 
 
 
Reklama
Obsługa i konserwacja przemysłowych urządzeń chłodniczych ze sprężarkami śrubowymi
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 
Data dodania: 27.04.2009

Podczas obsługi i konserwacji przemysłowych urządzeń chłodniczych ze sprężarkami śrubowymi należy zwracać uwagę na cały szereg zaleceń specyficznych dla tego rodzaju instalacji. Szczególnego znaczenia nabiera tu jakość oleju. Stąd też zaleca się użytkownikom, aby utrzymywali i rozwijali ścisłe kontakty z wyspecjalizowanymi firmami serwisowymi.

 

W urządzeniach ze sprężarkami śrubowymi, przy odpowiednich wartościach temperatury i ciśnienia dochodzi do intensywnego kontaktu oleju z czynnikiem chłodniczym. Olej, którego zadaniem jest uszczelnianie, smarowanie i chłodzenie, narażony jest na szczególne obciążenia termiczne i chemiczno-fizyczne. Wilgoć, domieszki obcych gazów, malutkie cząstki stałe i produkty reakcji chemicznych, zmieszane z czynnikiem chłodniczym i olejem, jeśli nie zostaną przefiltrowane, dostają się do odolejacza i tu sprzyjają powstawaniu reakcji w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury.

 

Ponieważ olej w sprężarce śrubowej znajduje się pod wysokim ciśnieniem, może w znacznej ilości przejmować obce substancje w postaci gazowej, co przyczynia się do utraty właściwości smarnych oleju. Tak więc zawartość wilgoci w oleju w znacznej mierze skraca żywotność łożysk sprężarki, powoduje korozję, tworzenie kwasów i ułatwia „ucieczkę” oleju przez odolejacz. Niewielka zawartość wilgoci i nieznaczna skłonność do spieniania oleju pod wpływem czynnika chłodniczego zmniejszają straty oleju w tych urządzeniach, w których olej musi być odbierany i odprowadzany spod parownika.
Stabilność termiczna oleju do urządzeń chłodniczych jest istotna dla jego stanu w wysokiej temperaturze i ciśnieniu. Reakcje i separacja lekkich frakcji oleju często prowadzą do wzrostu lepkości i do tworzenia piany olejowej w instalacjach amoniakalnych.

 

Z tego powodu pierwszorzędnego znaczenia dla trwałości i dyspozycyjności urządzeń nabiera stosowanie olejów wysokiej jakości, dopasowanych do odpowiedniego zakresu zastosowań. Inwestowanie w wysokiej jakości oleje do maszyn chłodniczych jest z punktu widzenia żywotności oleju i sprężarki czynnikiem pozwalającym na zaoszczędzenie na kosztach eksploatacyjnych.

Analizy olejów
W celu ustalenia stopnia zużycia powierzchni styku należy, po odpowiedniej ilości godzin pracy, regularnie pobierać i analizować próbkę oleju, zgodnie z zaleceniami dostawców oleju i urządzenia.
Podczas poboru próbki należy pamiętać, aby:
● olej był pobierany z czynnego urządzenia przez fachowy personel;
● stosowane były specjalne naczynia na olej (odporne na wysokie ciśnienie). Nie wolno stosować zużytych pojemników na artykuły spożywcze ani butli po chemikaliach);
● naczynie przed napełnieniem starannie wypłukać;
● naczynie (ewentualnie) przed zamknięciem poddać doprowadzeniu do próżni (nie dotyczy olejów estrowych);
● unikać dopływu wilgoci z powietrza;

Wadliwy pobór oleju może prowadzić do błędnej interpretacji wyników i w konsekwencji do wzrostu kosztów eksploatacji urządzenia
Laboratoryjna analiza oleju powinna zawierać co najmniej następujące dane:
● wygląd, zapach;
● zawartość cząstek stałych, metali itd.;
● zawartość wilgoci;
● kwasowość;
● lepkość kinematyczną (przy 40°C).

Ponadto istotnych informacji na temat stanu oleju i całego urządzenia może dostarczyć analiza spektralna. Dane z analizy oleju pomogą oczywiście tym, którzy potrafią prawidłowo je zinterpretować.

Filtracja oleju
(...)

Analiza drgań
(...)

Koncepcja konserwacji
(...)

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

  • Pompy ciepła 2018

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

  • Pompy ciepła 2015

  • Pompy ciepła 2016

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.