Reklama
Reklama
 
 
 
Reklama
Zawory rozprężne Honeywell do pracy z czynnikami R410A
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 
Data dodania: 25.05.2009

W niniejszym artykule zostaną przedstawione zawory rozprężne firmy Honeywell przeznaczone do układów klimatyzacji pracujących z R410A. Czynnik chłodniczy R410 jest często stosowany w instalacjach klimatyzacyjnych, stąd spore zainteresowanie automatyką dostosowaną do pracy przy wyższych parametrach ciśnienia.
W ofercie firmy znajdują się 3 serie zaworów, które mogą być stosowane w zakresie mocy od 0,62 do 115 kW.

Zawory dla wydajności do 27 kW – serie TMV oraz TLEX

Seria TMV to zawory z wymienną dyszą, pracujące w zakresie mocy 0,62÷26,8 kW wydajności chłodniczej dla R410A, określonej w oparciu o następujące parametry: to=+4°C, tc=+38°C, dochłodzenie 1K. Seria ta ma 11 wymiennych dyszy. Istnieje, więc możliwość łatwego doboru dyszy do potrzeb projektowanej instalacji. Zawory występują w wersji skręcano-lutowanej – są wyposażone w przyłącze skręcane na wlocie, lutowane na wylocie oraz przyłącza dla przewodu wyrównania ciśnienia zewnętrznego. Zawór serii TMV dla R410A dostępny jest w wersji bez MOP (Maximum Operating Pressure – Ograniczenie Ciśnienia Roboczego). Temperatura parowania jest w zakresie +15/-20°C. TMV ma fabrycznie ustawiony przegrzew równy 3K, (ale istnieje możliwość regulacji przegrzewu do żądanej wartości).

Charakterystyka tłumiąca pozwala na stabilną pracę zaworu. Czujnik termostatyczny wykorzystany w zaworach serii TMV jest napełniany adsorpcyjnie (wykorzystanie zasady adsorpcji CO2). Takie napełnienie czujnika zapewnia najbardziej stabilną wartość przegrzewu. Czujnik jest bardzo wrażliwy na zmiany temperatury, co przekłada się na szybką reakcję zaworu. Jednocześnie nie jest wrażliwy na temperaturę rurki kapilary ani mieszka zaworu. Nie występuje migracja substancji w czujniku, dzięki czemu zapewniona jest najwyższa wiarygodność działania zaworu. Długość rurki kapilary wynosi 1,5 m. Zawory serii TMV charakteryzują się łatwą regulacją przegrzewu, co jest związane z ustawieniem jednakowego przegrzewu statycznego dla wszystkich temperatur parowania. Jako element dodatkowy dostępny jest adapter do przyłącza lutowanego, dostępny w dwóch średnicach: 6 i 10 mm.

Zawory rozprężne TMV produkowane przez Honeywell mogą być stosowane w układach wykorzystujących odszranianie gorącymi parami czynnika.
Alternatywnym rozwiązaniem dla zaworów TMV jest seria TLEX. Są to zawory ze stałą dyszą, regulowanym stopniem przegrzewu, zewnętrznym wyrównaniem ciśnienia, wszystkich przyłączach lutowanych, co zapobiega nieszczelności układu na połączeniach zaworu. Zawory tej serii posiadają gazowe napełnienie czujnika termostatycznego z funkcją MOP w standardzie. Zawory te są bardziej atrakcyjne cenowo w porównaniu z zaworami z wymienną dyszą.

Honeywell oferuje również wersje specjalne produktów. Oferta ta skierowana do producentów urządzeń chłodniczych i agregatów skraplających.

Zawory dla wydajności do 90 kW – seria TMX
TMX jest serią zaworów rozprężnych, składających się z trzech podzespołów: elementu termostatycznego, korpusu z przyłączami oraz wymiennej dyszy.

Zawory serii TMX mogą być stosowane w zakresie nominalnych wydajności 20,3÷90,0 kW R410A. Istnieje 7 rozmiarów wymiennych dyszy w podanych zakresach. Dysze w dwóch najmniejszych rozmiarach serii TMX „zazębiają” się z dyszami serii TMV dla zapewnienia większej elastyczności podczas doboru serii i typu zaworu. Elementy termostatyczne zaworów TMX mają gazowe napełnienie czujnika termostatycznego, należy więc pamiętać o wynikających stąd ograniczeniach związanych z regulacją stopnia przegrzewu, co zostało przedstawione na rysunku 5.

 

Przegrzew jest ustawiony fabrycznie na 3,5 K, co odpowiada najmniejszej wartości przegrzewu oraz optymalnemu wykorzystaniu parownika. Niemniej jednak, jeśli wystąpi konieczność regulacji przegrzewu dla zaworów z gazowym napełnieniem czujnika termostatycznego, należy ostrożnie dokonywać regulacji. W razie uzyskania niewłaściwej pracy zaworu istnieje możliwość powrotu do ustawień fabrycznych. Gazowe napełnienie czujnika w zaworach Honeywell cechuje również charakterystyka tłumiąca, co zapewnia uzyskanie stabilności pracy.
Długość rurki kapilary zaworu TMX wynosi 2 m. Dostępne jest kilka wariantów MOP i przedziałów temperatury parowania, co ułatwia dobór właściwego zaworu. Wartość MOP powinna być dobrana dla maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia na linii ssącej lub co najmniej 5 K powyżej wymaganej temperatury parowania. Zawory z napełnieniem gazowym oraz MOP muszą mieć w każdych warunkach chłodniejszy czujnik niż rurkę kapilary i głowicę termalną. W przypadku zaworów Honeywell serii TMX membrana zaworu jest dodatkowo ogrzewana przez ciekły czynnik chłodniczy, wobec czego zawsze pracuje w korzystnych warunkach. Podczas regulacji przegrzewu należy pamiętać o zależnościach przegrzewu z funkcją MOP. Zmiana ustawień przegrzewu wpływa na zmianę ustawień MOP. Wzrost stopnia przegrzewu powoduje, że MOP maleje dla tych samych wartości, a spadek stopnia przegrzewu powoduje, iż MOP wzrasta.
Zawory rozprężne produkowane przez Honeywell charakteryzują się wysoką jakością oraz niezawodnością. Korpusy wykonane są z mosiądzu, natomiast mieszek wykonany jest ze stali nierdzewnej. Wyjątkowa trwałość została uzyskana dzięki spawaniu elementów w gazie ochronnym. Zawory mogą być montowane w dowolnym położeniu. Usytuowanie elementu termostatycznego w pozycji innej niż pionowa nie wpływa na pracę zaworu. Szczegółowego doboru zaworu dla potrzeb instalacji można dokonać na podstawie tabel lub korzystając z elektronicznego programu doboru dla zaworów rozprężnych Honeywell.

 

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

  • Pompy ciepła 2018

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

  • Pompy ciepła 2015

  • Pompy ciepła 2016

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.