Reklama
Reklama
 
 
 
Reklama
System PROMADUCT(R) – 500. Ogniochronne przewody wentylacyjne, oddymiające i klimatyzacyjne
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Data dodania: 07.07.2009

Pożar w obiektach budowlanych, a w szczególności w obiektach użyteczności publicznej, niesie za sobą ogromne niebezpieczeństwo dla przebywających w nich ludzi. Podczas gdy głównymi powodami zniszczeń materialnych są ogień i bardzo wysoka temperatura, to bezpośrednią przyczyną większości ofiar w ludziach jest powstający dym. Olbrzymia prędkość z jaką dym rozprzestrzenia się po całym budynku stwarza, głównie ze względu na dużą zawartość substancji toksycznych, jedną z najniebezpieczniejszych dla życia człowieka sytuacji – zaczadzenia, zatrucia, ale także wobec znacznego ograniczenia widoczności utrudnia ewakuację.

     Wentylacja oddymiająca, skutecznie ograniczająca szkodliwe i niebezpieczne oddziaływanie dymu i powstających oparów, znajduje więc coraz szersze zastosowanie w obiektach budowlanych. Konieczność jej stosowania wynika również z nowych uregulowań prawnych.

     Coraz powszechniejsze jest przekonanie inwestorów i organów nadzoru budowlanego o zaletach instalacji oddymiających i jej lepszej, niż systemów tradycyjnych (klapy, okna dymowe), skuteczności. Instalacje budowlane muszą więc być tak zaprojektowane i wykonane, aby ryzyko powstania pożaru i rozprzestrzeniania się ognia i dymu było zminimalizowane. Niezbędnym wymogiem jest możliwość ewakuacji i przeprowadzenia przez Straż Pożarną skutecznej akcji ratowniczej i gaśniczej. Czynności te będą możliwe tylko wtedy, gdy nośność konstrukcji budynku będzie zachowana przez wymagany przepisami czas, a wielkość strefy niezadymionej będzie odpowiednia.
     Jedną z metod osiągnięcia powyższych celów jest zastosowanie systemu PROMADUCT® - 500 jako instalacji odprowadzającej dym i ciepło. W ramach systemu PROMADUCT® - 500 oferowane są dwa rozwiązania:
● ogniochronna obudowa istniejących kanałów z blachy stalowej;
● samonośne przewody wentylacyjne, oddymiające lub klimatyzacyjne.

 


     W obydwu przypadkach zabezpieczenia te wykonuje się z płyt PROMATECT® L 500 łączonych ze sobą za pomocą stalowych zszywek, gwoździ lub wkrętów.

Obudowa kanałów stalowych płytami PROMATECT®-L 500
     Jak wiadomo, przewody wentylacyjne z blachy stalowej nie spełniają wymagań ochrony przeciwpożarowej, ponieważ w wysokiej temperaturze nagrzewają się i deformują do tego stopnia, że w sytuacji pożarowej uniemożliwiają prawidłowe usuwanie dymu i ognia. Dlatego też istniejące kanały stalowe należy chronić w wypadku, gdy zmiana sposobu użytkowania obiektu lub jego części powoduje dodatkowe wymagania przeciwpożarowe.

Samonośne przewody wentylacyjne PROMADUCT® - 500

     Bardziej ekonomicznym rozwiązaniem jest zastosowanie samonośnych przewodów wentylacyjnych w systemie PROMADUCT®- 500. Nie stosuje się wówczas stalowego kanału i uzyskuje się przewód o stabilnej konstrukcji. Niewielka grubość ścianek kanału (od 25 do 50 mm) zapewnia odpowiednią klasę odporności ogniowej do 120 minut.
     W systemie PROMADUCT® - 500 konstrukcja samodzielnych przewodów wentylacyjnych lub oddymiających jest praktycznie identyczna jak obudowa kanału stalowego. Możliwe jest uzyskanie przewodów o bardzo dużych przekrojach poprzecznych do 1,96 m2.

Klasyfikacja ogniowa przewodów wentylacyjnych, oddymiających i klimatyzacyjnych wykonanych w systemie PROMADUCT® - 500
     Przewody PROMADUCT® są sklasyfikowane w następujących klasach odporności ogniowej:
● EIS 30 – grubość ścianek przewodu 25 mm;
● EIS 60 – grubość ścianek przewodu 30 mm;
● EIS 90 – grubość ścianek przewodu 40 mm;
● EIS 120 – grubość ścianek przewodu 50 mm.

     Do głównych zalet systemu należą:
● brak konieczności izolowania elementów nośnych kanału;
● brak konieczności stosowania kompensatorów;
● możliwość wykonania kanałów dwu- i trójstronnych;
● możliwość wykonania kanałów o dużych przekrojach;
● niewielkie grubości okładziny (od 25 do 50 mm);
● klasa odporności ogniowej do EIS 120.

     Wykonując przewody w systemie PROMADUCT® - 500 można wyraźne ograniczyć ilości klap przeciwpożarowych. Zmniejsza to koszty inwestycji oraz późniejszych konserwacji i napraw.
     Łatwość wykonania, niski koszt, a co najważniejsze sprawdzona skuteczność to przekonujące zalety tego systemu dla wielu projektantów, inwestorów i wykonawców na całym świecie. System z racji swoich parametrów technicznych (wysoka wytrzymałość mechaniczna) może być stosowany również na terenach szkód górniczych i zagrożonych trzęsieniem ziemi.

     Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.promattop.pl lub w katalogu „Podręcznik A2. Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie”.

Dokumenty odniesienia:
Aprobata Techniczna: AT-15-3550/2007
Certyfikat Zgodności: CZ nr ITB -1572/W

 

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

  • Pompy ciepła 2018

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

  • Pompy ciepła 2015

  • Pompy ciepła 2016

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.