Reklama
Reklama
 
 
 
Reklama
Technologia produkcji paczkowanego lodu kostkowego
Ocena użytkowników: / 8
SłabyŚwietny 
Data dodania: 12.10.2009

Lód w kostkach jest powszechnie stosowany do chłodzenia dań i napojów w barach, restauracjach, szpitalach, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych oraz w gospodarstwach domowych. Do niedawna spożycie kostkowego lodu w warunkach domowych dla polskiego konsumenta kojarzyło się z jego produkcją w zamrażarce lub własnej autonomicznej kostkarce. Teraz, gotowy produkt – paczkowany lód w kostkach można… kupić.

Od pięciu lat w Polsce zaczął rozwijać się rynek paczkowanego lodu spożywczego. Jednym z pionierów tego biznesu w kraju jest firma ICE ART z Wrocławia. Inna jej unikatowa produkcja – lód blokowy dla rzeźb lodowych – była prezentowana przez autorów w poprzedniej publikacji [1]. Firma jako jedyny przedstawiciel Polski jest członkiem Światowego (IPIA) oraz Europejskiego (EPIA) Stowarzyszenia Producentów Lodu Paczkowanego. Na przykładzie tej firmy i innych producentów lodu paczkowanego przedstawione zostaną: technologia, zasady przechowywania, transportu i dystrybucji lodu kostkowego oraz urządzenia do jego produkcji.

Sytuacja światowa w konsumpcji lodu kostkowego
Pionierem produkcji spożywczego lodu są Stany Zjednoczone. Rynek lodowy w tym kraju zaczął się prężnie rozwijać już od początku XIX wieku. W 1869 roku w USA funkcjonowało 5 fabryk lodu. Po 20 latach na południu kraju było już 170 fabryk, a w stanach środkowych około 20 zakładów, natomiast w roku 1915, już 5000 fabryk lodu produkowało łączenie 26 mln ton lodu rocznie. W Wielkiej Brytanii, w roku 1924 produkowano 1,2 mln ton lodu i poziom ten utrzymywał się do rozpoczęcia drugiej wojny światowej. Około 60% produkowanego lodu zużywano na potrzeby chłodzenia ryb [2].
Rozwój techniki chłodniczej pozwolił na przestawienie produkcji z wykorzystania naturalnego lodu na lód sztucznie wytwarzany w postaci kostek, tub, rurek, miseczek, piramid i innych bardziej skomplikowanych kształtów [3]. Produkowane są też specjalne kostki lodu np. z wygrawerowaną nazwą alkoholu (m.in. jaki znajduje się w szklance), czy też kostki kolorowe.
W Stanach i w Japonii panuje moda na tzw. lód „Premium”, produkowany specjalnie do najlepszych alkoholi. Jest wycinany ręcznie z bloków lodowych, a jedna taka lodowa kula kosztuje około dolara.
Kolejną innowacją jest produkcja sztucznego lodu do chłodzenia napoi butelkowych „od wewnątrz”. Jest to możliwe dzięki celowemu ukształtowaniu takich „kostek lodu„ w postać smukłych cylindrów, o średnicy mniejszej od szyjki butelki plastikowej (rys. 1).

 

 

W krajach z wieloletnią, lodową tradycją konsumencką lód jest oferowany praktycznie w każdym sklepie, na stacji benzynowej, w lokalach gastronomicznych. Stał się tak dostępnym i powszechnym produktem jak pieczywo. Nie występuje problem kosztów transportu tego produktu, ponieważ w każdym większym mieście znajduje się przynajmniej kilka producentów lodu, a większe hotele, kluby czy restauracje posiadają własne wytwornice lodu.
Dobrze rozwiniętym rynkiem lodu kostkowego jest Republika Południowej Afryki (RPA), gdzie ze względu na panujące temperatury istnieje stałe i duże zapotrzebowanie na lód. Ponad 90% sprzedawanego tam lodu paczkowanego to lód w dużych workach po 5 lub10 kg. Istotną różnicą pomiędzy tamtejszym rynkiem a sytuacją w Europie Środkowej jest to, że lód nie jest w ogóle reklamowany – jest produktem ogólnie dostępnym i wszędzie go można kupić. Jest przede wszystkim produktem służącym do schładzania napoi i artykułów spożywczych. Na co dzień wykorzystuje się go również przy przewożeniu zakupionych artykułów w gospodarstwach domowych.
Głównym problemem obecnego polskiego rynku paczkowanego lodu spożywczego jest nieświadomość konsumentów oraz trudności z dostępem do tego produktu. Rozwój rynku tego produktu wiąże się z aktywną kampanią reklamową mającą na celu uświadomienie potrzeb konsumenckich, przełamanie sytuacji związanej z brakiem dostępności do wysokiej jakości produktu oraz pokonanie bariery związanej z brakiem kultury spożycia gotowego produktu – paczkowanego lodu.
Przeciętny Amerykanin według szacunków spożywa 1,5 kg lodu dziennie, co w skali roku daje około 540 kg na osobę. W Polsce poziom spożycia lodu mieści się w przedziale 2÷5 kg w skali roku, co jest ponad dziesięciokrotnie mniej niż, w takim północnym kraju, jak Norwegia [5].

Przygotowywanie wody
(...)

Zamrażanie
(...)

Pakowanie lodu
(...)

Przechowywanie lodu kostkowego
Paczkowany lód jest przechowywany w chłodniach (rys. 6), gdzie jest utrzymywana temperatura w granicach od -10 do -20°C. Jeśli parametry opakowania są właściwe (worek foliowy) i dotrzymane są odpowiednie warunki temperaturowe w chłodni czas przechowywania lodu paczkowanego jest praktycznie nieograniczony.

 

 

Lód spożywczy może być przechowywany w chłodniach razem z innymi produktami pod warunkiem jego absolutnie szczelnego opakowania, aby zapobiec wchłaniania przez lód obcych zapachów. W tym przypadku lód pełni rolę akumulatora zimna, co minimalizuje wahania temperatury w pomieszczeniu chłodni oraz odciąża system chłodzenia w okresach szczytów obciążenia cieplnego, tzn. przy wprowadzeniu do chłodni ciepłych produktów. (...)

Dystrybucja
Dystrybucja paczkowanego lodu kostkowego w Polsce napotyka się na szereg problemów:
● stale rosnący, ale wciąż niski poziom konsumpcji lodu paczkowanego;
● brak powszechnej reklamy tego produktu;
● sezonowość w odbiorze niektórych właścicieli punktów sprzedaży produktu;
● niską cenę detaliczną i dużą objętość produktu, co niekiedy nie zachęca drobnych odbiorców do wydzielenia miejsca w swoich zamrażarkach dla lodu paczkowanego obok, np. lodów. (...)

 

 

Wnioski
Technologia produkcji lodu kostkowego w wytwornicach przemysłowych w istotny sposób różni się od bardziej znanej technologii jego wytwarzania w małych autonomicznych wytwornicach lodu. Doświadczenia firm amerykańskich i firmy ICE ART z Wrocławia pokazują, że opanowanie tej technologii, właściwy dobór urządzeń i trybów ich pracy pozwala na uzyskanie wysokiej jakości i niskiego jednostkowego kosztu wytwarzania, co z kolei jest gwarancją rentowności produkcji lodu paczkowanego.
Ze względu na nienasyconość polskiego rynku i stosunkowo nieskomplikowaną technologię przemysłowego wytwarzania paczkowanego lodu kostkowego można spodziewać się dalszego wzrostu wolumenu jego produkcji w granicach od 10 do 30% rocznie, w tym za sprawą wejścia na ten rynek nowych producentów.

LITERATURA
[1] FILIN S., ZIMECKI M., WITUKIEWICZ J., ŚWIERZYŃSKI W. Rzeźby lodowe – technologia produkcji i wykorzystanie lodu blokowego. Chłodnictwo i klimatyzacja, nr 6, 2008, s. 105-108.
[2] FILIN S. Technika i technologia produkcji sztucznego lodu, Gdańsk 2006.
[3] FILIN S., Chmielowski M. Technika i technologia wytwarzania lodu spożywczego o skomplikowanych kształtach. – Chłodnictwo, 2003, nr 11, s. 26-33.
[4] www.ohgizmo.com
[5] SŁOTA M. Technologia produkcji, transport oraz dystrybucja paczkowanego lodu kostkowego na terenie Polski. Praca dyplomowa inżynierska. Politechnika Szczecińska, 2008.
[6] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
[7] www.leerlp.com
[8] Maccke-Eckert, Pohlmann Taschenbuch der Kältetechnik, Verlag C.F. Müller, Karlsruhe, 1978.
[9] ПЕХОВИЧ А.И. Основы гидроледотермики. Энергоатомиздат, Ленинград, 1983.
[10] Umowa o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP). Genewa, 1 września 1970 r.
[11] www.coldchain.com
[12] www.ice.info.pl
[13] www.jamal-ice.com
[14] www.x-ice.pl

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

  • Pompy ciepła 2018

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

  • Pompy ciepła 2015

  • Pompy ciepła 2016

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.