Reklama
Reklama
 
 
 
Reklama
Wysokosprawne pompy dla centrum obliczeniowego
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Data dodania: 07.01.2010

Sterowane elektronicznie pompy produkcji firmy Wilo z Dortmundu zaliczają się do głównych elementów składowych systemów klimatyzacji i chłodzenia centrów obliczeniowych. Zostały one zainstalowane, jako projekt pilotażowy, w nowym ośrodku obliczeniowym producenta pomp przez firmę Rittal. Instalacja służy również dla celów prezentacji rozwiązań.

Innowacyjne rozwiązanie kompleksowe infrastruktury chłodniczej dla potrzeb klimatyzacji centrów obliczeniowych zostało przedstawione w 2008 roku przez firmę Rittal GmbH & Co. KG z Herborn, dostawcę obudów i szafek sterowniczych dla potrzeb klimatyzacji. Głównymi elementami składowymi centrum obliczeniowego są między innymi energooszczędne pompy o wysokiej sprawności, typu Wilo-Stratos, które zaopatrują w chłodziwo odbiorniki chłodu.

Wyroby dortmundzkiej firmy Wilo SE należą do standardowego wyposażenia koncepcji o nazwie handlowej „Turnkey”, odpowiadającej potrzebom chłodzenia przemysłowego. W centralnym punkcie tej koncepcji znajduje się sieć rozprowadzająca medium chłodnicze, łącząca wytwornicę chłodu z odbiornikami (zespoły do chłodzenia cieczy i klimatyzacja z powietrzem obiegowym). Do wysokiej sprawności przy transporcie medium chłodzącego przyczyniają się, oprócz wysokosprawnych pomp, także rury polipropylenowe o wyjątkowo niskim współczynniku tarcia.

 

System rozwiązany „na miarę”

Koncepcja klimatyzacji powinna, dzięki optymalnemu doborowi i przygotowaniu mediów, zapewnić efektywne działanie wszystkich elementów składowych. Również opcje istotne dla bezpieczeństwa, jak odpowiednie układy pomp i zbiorniki buforowe są dobierane i dostarczane przez tego samego dostawcę. Celem tego jest osiągnięcie minimalnego zużycia energii poprzez system „Coldwater-on-Demand” (zimna woda na żądanie). Dzięki zastosowaniu energooszczędnych pomp sterowanych elektronicznie, w sieci przepływa tylko ta ilość wody, która jest rzeczywiście potrzebna do chłodzenia. W standardowym rozwiązaniu przewidziane jest „bocznikowanie” przepływu. Dzięki temu zmiany przepływów po stronie wytwornicy i odbiornika nie mają negatywnego wpływu na działanie systemu chłodniczego.

 

Praktyczne potwierdzenie w centrum obliczeniowym

Pierwsza próba potwierdzenia już miała miejsce. Prawie wszystkie komponenty kompletnego rozwiązania znalazły zastosowanie w nowo uruchamianym centrum obliczeniowym fabryki pomp na początku roku 2008.

 

Rys. 1. Istotnym elementem układu rurociągów dla gotowego centrum obliczeniowego są wysokosprawne pompy Wilo-Stratos

 

Powody budowy nowego centrum obliczeniowego wynikają zapewne z sytuacji w wielu innych firmach niemieckich. Tak więc dotychczasowe centrum w Dortmundzie osiągnęło już graniczną pojemność. Coraz bardziej intensywne wykorzystywanie skomplikowanych programów obliczeniowych, jak SAP, Exchange i CRM, ale także wysokie wymagania co do ciągłej dyspozycyjności danych w całej grupie przedsiębiorstw uczyniło konieczną rozbudowę schematu informatycznego.

Obok rosnących wymagań co do kontroli dostępu, ochrony danych i ochrony przeciwpożarowej, również słabe punkty w zakresie konstrukcji budynku i instalacji klimatyzacyjnej w pierwotnej siedzibie na czwartym piętrze głównego budynku administracyjnego nie mogły być zaspokojone. Kolejne urządzenia informatyczne ze względów statycznych nie mogły być tam zainstalowane. Ponadto istniejąca instalacja klimatyzacyjna, zwłaszcza w porze letniej, nie była w stanie odprowadzić powstałych nadwyżek ciepła.

 

Najwyższy priorytet – pewność bezawaryjności

W centrum obliczeniowym może znajdować się np. system koordynujący całą grupę przedsiębiorstw. Konsekwencją ewentualnej awarii mogą być wysokie straty finansowe koncernu obejmującego jedenaście zakładów na całym świecie. Z tego powodu w nowobudowanej dortmundzkiej centrali zastosowano wyłącznie najnowocześniejsze rozwiązania informatyczne o maksymalnej efektywności energetycznej, pewności działania i dyspozycyjności.

W ramach realizacji kompletnego nowego obiektu – od stanu surowego aż do zespołów klimatyzacji precyzyjnej – firma Wilo zdecydowała się na rozwiązanie „pod klucz”, oferowane przez firmę Rittal GmbH & Co. KG, przy czym kluczową rolę odgrywają tu pompy własnej produkcji. Nowy obiekt został zaprojektowany przez specjalistów z dziedziny klimatyzacji w powiązaniu z firmą filialną Litcos GmbH & Co. KG z Burbach, jako generalnym wykonawcą.

(...)

 

Rys. 2. Nowe centrum obliczeniowe zakładów Wilo powstało na powierzchni 16x11 m w piwnicy budynku. Zostało przy tym zaprojektowane przyszłościowo; instalacja klimatyzacyjna może być w przyszłości dostosowana do zmienionego profilu potrzeb

 

Free-cooling jako naturalne źródła chłodu

(...)

 

Rys. 4. Do przygotowania wody lodowej dla klimatyzacji pomieszczeń i serwerowni zastosowano dwa chillery chłodzone powietrzem, z opcją free-coolingu, produkcji firmy Rittal. W sezonie zimowym lub w godzinach nocnych okresu przejściowego można wykorzystać niskie temperatury zewnętrzne do taniego chłodzenia komputerów


Pompy energooszczędne

(...)


Energooszczędna technologia pompEnergooszczędna technologia pomp

(...)


Podsumowanie

Przedmiotem działania jest serwerownia o dużym obciążeniu termicznym, klimatyzowana zgodnie z bieżącymi potrzebami i zorientowana przyszłościowo. Równocześnie zastosowana technika klimatyzacyjna wraz z pompami umożliwia wysoką sprawność energetyczną i maksymalną pewność działania. Zrealizowana koncepcja stanowi przykładową instalację dla rozwiązań współczesnych ośrodków informatycznych o maksymalnej efektywności pod względem energetycznym oraz pewności działania i dyspozycyjności.


Artykuł został pierwotnie opublikowany w Die Kälte & Klimatechnik 4/2009.

Tłumaczenie: dr inż. Andrzej Girdwoyń

 

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

  • Pompy ciepła 2018

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

  • Pompy ciepła 2015

  • Pompy ciepła 2016

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.