Reklama
Reklama
 
 
 
Reklama
Centrale klimatyzacyjne z układem chłodzenia wykorzystującym bezpośrednie odparowanie - Analiza różnych konstrukcji i sterowania
Ocena użytkowników: / 3
SłabyŚwietny 
Data dodania: 10.03.2010

Celem niniejszej publikacji jest wyjaśnienie korzyści, jakie daje płynna regulacja wydajności chłodnicy powietrza w centralach klimatyzacyjnych z bezpośrednim odparowaniem. Podniesienie efektywności dotyczy zarówno układu chłodniczego, jak i energii niezbędnej do przetłaczania powietrza przez centralę.Płynna zmiana wydajności w zakresie od 10 do 100% pozwala precyzyjnie dostosować się do obciążenia cieplnego i generować oszczędności energetyczne. Dotyczy to zarówno pojedyńczych, jak i sieci central.

Powszechnie stosowane systemy zapewnienia komfortu mają różne cechy. Generalnie energia jest dostarczana do określonych stref budynku za pomocą medium pośredniczącego: wody (zimnej i ciepłej), czynnika chłodniczego i powietrza. W przypadku zastosowania wody, typowymi elementami systemu są: konwektory (tylko do grzania), fancoile, belki chłodzące, jednostki kasetonowe. Elementy te cechuje umiarkowany koszt oraz dobre możliwości regulacji.

Systemy wykorzystujące bezpośrednie odparowanie czynnika chłodniczego z wieloma jednostkami wewnętrznymi nazywane są VRF (Variable Refrigerant Flow), nie zapewniają wysokiej jakości powietrza (brak powietrza świeżego) i silnie je osuszają. Ponadto konieczna jest okresowa kontrola szczelności takich instalacji (przepisy o F-gazach). Montaż rurociągów i ich połączenie powinno być przeprowadzone przez uprawniony personel. Dostarczanie obrobionego powietrza bezpośrednio do stref komfortu, pozwala osiągnąć najwyższy poziom jakości powietrza w pomieszczeniach. Dodatkowo stwarzana jest możliwość odzysku energii z powietrza wyciąganego.

Większość central klimatyzacyjnych zasilana jest z agregatów wody lodowej oraz kotłów grzewczych wodą o żądanej temperaturze. Układy z bezpośrednim odparowaniem nie są obecnie popularne, ze względu na trudności z efektywną regulacją wydajności, i w zawiązku z tym zachowaniem określonej temperatury powietrza. Praca modułu z bezpośrednim odparowaniem (z jedną lub wieloma sprężarkami) generuje duże wahania temperatury powietrza, a więc niski komfort. Ten typ obróbki powietrza jest obecnie ograniczony do instalacji ze stałym obciążeniem lub niskimi wymaganiami odnośnie komfortu.

Nowa technologia płynnej regulacji wydajności Copeland Digital Scroll™, pozwala na optymalną kontrolę temperatury powietrza nawiewanego i jego przepływu. Płynna regulacja mocy chłodniczej lub grzewczej redukuje zapotrzebowanie całego systemu na energię i pozwala na zwiększenie jego efektywności.


Centrale klimatyzacyjne nawiewne


W typowej konfiguracji centrala współpracuje z agregatem wody lodowej. System rurociągów zapewnia przepływ zimnej wody do wymiennika ciepła w centrali i jej powrót do agregatu. Pompy wraz z zaworem trójdrogowym gwarantują właściwy przepływ. Układ wodny uzupełnia zbiornik buforowy, który redukuje liczbę cykli pracy sprężarki.

W przypadku zastosowania bezpośredniego odparowania zbędne jest stosowanie pomp wodnych, zbiornika buforowego i wymiennika woda/czynnik chłodniczy. Chłodnica powietrza zasilana czynnikiem chłodniczym umieszczona jest bezpośrednio w centrali, co pozwala na znaczną redukcję kosztów. Regulacja wydajności centrali odbywa się na zasadzie włącz/wyłącz. Jeżeli obciążenie cieplne jest małe, sprężarka będzie włączana i wyłączana bardzo często, co w rezultacie wywoła duże zmiany temperatury powietrza nawiewanego. Regulacja wydajności centrali cykliczną pracą wentylatora nie zapewnia dostatecznej wentylacji pomieszczeń. W obu przypadkach nie jesteśmy w stanie zapewnić właściwego komfortu. Tym samym, niezbędne staje się zastosowanie płynnej regulacji wydajności układu chłodniczego (rys. 1).

Copeland Digital Scroll ™ to proste i niezawodne rozwiązanie, które pozwala zredukować wydajność do 10% wartości nominalnej. Jest to prosty sposób dopasowania mocy chłodzenia do obciążenia cieplnego, umożliwiający zmniejszenie przepływu powietrza, kiedy występuje taka potrzeba. Z sytuacją zmiennego obciążenia mamy często do czynienia w okresie wiosny i jesieni, gdy występuje potrzeba grzania rano i chłodzenia w dalszej części dnia. Dla przykładu, centrala z dwubiegowym silnikiem wentylatora o mocy 10 kW przy zredukowanym o połowę przepływie powietrza, może pracować na drugim biegu i pobierać 1,2 kW mocy elektrycznej. Efektywność całego systemu, podnosi brak pomp wodnych oraz strat ciepła w zbiorniku buforowym.


Centrala nawiewno-wyciągowa z odzyskiem ciepła (...)


Niezależne centrale: nawiewna i wyciągowa (...)


Centrala ze 100% odzyskiem ciepła (...)


Układ z wieloma centralami (...)


Przykładowe dane (...)

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

  • Pompy ciepła 2018

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

  • Pompy ciepła 2015

  • Pompy ciepła 2016

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.