Reklama
Reklama
 
 
 
Reklama
Real Skills Europe - Jak naprawdę zredukować wycieki czynników chłodniczych?
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Data dodania: 10.03.2010

Wyciek jednego kilograma czynnika chłodniczego powoduje mniej więcej takie samo obciążenie środowiska jak zanieczyszczenia wywołane przejazdem ciężarówką na odcinku 16 000 km – takim obrazowym porównaniem Brytyjski Instytut Chłodnictwa zachęca do skorzystania z praktycznych porad dla serwisantów, umożliwiających skuteczne ograniczenie wycieków czynników chłodniczych z instalacji. W Polsce partnerem projektu jest Krajowe Forum Chłodnictwa. W niniejszym artykule przedstawione zostaną najważniejsze informacje dotyczące wycieków: dlaczego są ważne, skąd się biorą, jak mierzyć ich wielkość. W kolejnych numerach przedmiotem zamieszczanych publikacji będą praktyczne wskazówki radzenia sobie z newralgicznymi punktami instalacji.Najnowszą międzynarodową inicjatywą Brytyjskiego Instytutu Chłodnictwa oraz rodzimego Krajowego Forum Chłodnictwa jest projekt Real Skills Zero. Polega on na przeniesieniu dobrych doświadczeń brytyjskich związanych z dbałością o szczelność instalacji do innych krajów – uczestników projektów. Zasadniczym celem przedsięwzięcia jest skonsultowanie materiałów i procedur opracowanych w ramach projektu Real Zero (ograniczenie wycieków w Wielkiej Brytanii w skali krajowej) we wszystkich krajach partnerskich. Po konsultacjach krajowych powstaną ulepszone poradniki dostosowane do lokalnych warunków, które pomogą projektantom, instalatorom, serwisantom i operatorom skutecznie przeciwdziałać i usuwać wycieki z istniejących urządzeń, a nowe instalacje projektować, wykonywać i eksploatować tak, by były szczelne, energooszczędne i wydajne.


ABC wycieków

Instalacja jest uznawana za szczelną pod względem wycieków, jeśli przez cały czas pracy nie ma potrzeby uzupełniania czynnika, by zachować normalne parametry pracy. W praktyce oznacza to, że z instalacji wycieka ilość czynnika nie wpływająca na jej skuteczność, wydajność i efektywność, co zazwyczaj oznacza ok. 10% wyjściowego napełnienia instalacji. Jak jednak wynika z opracowań Instytutu, wycieki na poziomie 30% wyjściowego napełnienia nie są niczym niezwykłym.

 

Wycieki czynników mają negatywny wpływ na środowisko – w znacznym stopniu przyczyniają się do globalnego ocieplenia. Równie ważne jak argumenty z zakresu ekologii są też kwestie techniczne. Instalacje niedopełnione są mniej wydajne (także pod względem energetycznym), mają wyższe koszty eksploatacji i mogą nie zapewnić właściwej wydajności chłodniczej. Zwiększone zużycie energii powoduje wyższe koszty eksploatacji, a więc: obsługi, czynników użytych do serwisu, energii elektrycznej czy wreszcie postojów i (znów argument środowiskowy) pośrednio wpływa na zwiększoną emisję CO2.

 

Należy podkreślić, że za wycieki czynnika odpowiada użytkownik instalacji (w powstającej regulacji f-gazowej zwany operatorem). Jego zadaniem jest więc:

 • podjęcie środków ograniczających wycieki czynników;
 • w przypadku wykrycia wycieków – jak najszybsza naprawa.


Wykrywanie wycieków

Podstawowym środkiem ograniczającym wycieki w istniejących instalacjach jest ich wykrywanie. Zgodnie z polskim prawem, czyli art. 8. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową, użytkownik obowiązany jest do kontroli urządzeń, która w zależności od ilości substancji kontrolowanych w instalacji powinna odbywać się:

 • raz na 12 miesięcy dla urządzeń/instalacji zawierających > 3 do 30 kg czynnika;
 • raz na 6 miesięcy dla urządzeń/instalacji zawierających > 30 kg do 300 kg czynnika;
 • raz na 3 miesiące dla urządzeń/instalacji zawierających > 300 kg czynnika.

 

W europejskim rozporządzeniu f-gazowym (polskiego aktu prawnego na razie brak) są zawarte następujące wymagania:

 • instalacje zawierające od 3 do 30 kg HFC muszą być kontrolowane co roku;
 • instalacje zawierające ponad 30 kg HFC muszą być kontrolowane dwa razy w roku;
 • instalacje zawierające ponad 300 kg HFC muszą mieć zamontowane na stałe urządzenie do wykrywania wycieków.

 

Jeśli zostanie wykryty wyciek, trzeba go zlikwidować i ponownie sprawdzić instalację w miejscu naprawy w ciągu miesiąca. W tabeli obok przedstawiono trzy najbardziej efektywne metody wykrywania wycieków czynnika. (...)


Słabe punkty instalacji (...)

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

 • Pompy ciepła 2020-2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

 • Pompy ciepła 2019-2020

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

 • Pompy ciepła 2018

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

 • Pompy ciepła 2015

 • Pompy ciepła 2016

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.