Reklama
Reklama
 
 
 
Reklama
Systemy klimatyzacji z recyrkulacją powietrza dla sal operacyjnych firmy Weiss Klimatechnik
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Data dodania: 02.07.2010
Stosowanie systemów klimatyzacji w salach operacyjnych stało się niekwestionowanym standardem w dzisiejszych czasach. Systemy te są wciąż ulepszane pod względem energetycznym i wydajnościowym. Obecne trendy klimatyzacji i wentylacji sal operacyjnych na całym świecie oparte są na dużych powierzchniach stropów laminarnych, które skutecznie eliminują infekcje pooperacyjne. Niestety stosowanie dużych stropów laminarnych pociąga za sobą duże koszty eksploatacyjne systemu wentylacji i klimatyzacji. W związku z powyższym stosowanie recyrkulacji w obrębie sali operacyjnej jest niezbędne, aby niniejszy system był ekonomicznie uzasadniony. W praktyce, wszędzie tam, gdzie recyrkulacja nie jest stosowana inwestorzy decydują się na mniejsze powierzchnie stropów laminarnych – co skutkuje zwiększeniem ryzyka infekcji pooperacyjnej, skutkiem czego jest dodatkowa hospitalizacja pacjentów a nawet zgon pacjenta.

W salach operacyjnych oraz pomieszczeniach czystych zalecane jest stosowanie laminarnego lub nisko-turbulentnego przepływu powietrza, w celu wyeliminowania infekcji ran chirurgicznych i wszelakich zakażeń wewnątrz-operacyjnych. Do tego celu stosuje się stropy laminarne o odpowiednich wymiarach (według wymogów Unii Europejskiej wymiary 3 x 3 m). Powietrze czyste wypływające ze stropu powinno „opływać” obszar, na którym znajdują się stół operacyjny z pacjentem, instrumenty chirurgiczne, a także cały zespół wykonujący operację. W ten sposób następuje usuwanie zanieczyszczeń w wyniku ich równomiernego wypierania przez laminarny strumień powietrza. Wszystkie w/w elementy powinny znajdować się pod stropem laminarnym, gdyż najwięcej zanieczyszczeń – będących zagrożeniem dla pacjenta – mieści się na narzędziach chirurgicznych oraz na skórze i stroju personelu.

Aby uzyskać laminarny przepływ powietrza należy zapewnić prędkość powietrza wypływającego ze stropu od ok. 0,2 m/s do 0,4 m/s. Mniejsza prędkość powietrza spowoduje, iż na skutek różnicy gęstości powietrza, czyste powietrze nie będzie docierało do obszaru najważniejszego – rany chirurgicznej, natomiast większa prędkość powietrza spowoduje, iż przepływ będzie turbulentny - co wiąże się z porywaniem powietrza brudnego z przestrzeni poza stropem.

Zastosowanie takich stropów, o odpowiedniej prędkości nawiewanego powietrza daje gwarancję skutecznego eliminowania zanieczyszczeń zapewniając w ten sposób najlepszą ochronę pacjenta.

Zastosowanie recyrkulacji powietrza sprawia, iż urządzenie przygotowujące powietrze świeże może mieć mniejszą wydajność i zmniejszy się pobór energii przez urządzenie. Ma to szczególne znaczenie dla klimatyzacji sal operacyjnych ze względu na konieczną ciągłą pracę instalacji i duże ilości powierza.

Jednocześnie zastosowanie recyrkulacji powietrza nie powoduje pogorszenia czy- stości powietrza w sali operacyjnej. Należy podkreślić, iż filtracja powietrza recyrkulacyjnego poprzez filtr dokładny F7 oraz absolutny H13 jest wystarczająca, ze względu na fakt, iż powietrze recyrkulacyjne pochodzi z czystej sali operacyjnej i tylko w jej obrębie jest recyrkulowane. Ponadto powietrze z sali operacyjnej jest mniej zanieczyszczone pod względem pyłowym niż powietrze świeże pobierane z zewnątrz. Warunkiem jest również zastosowanie szczelnych odsysaczy gazów anestetycznych.

Rozwiązania firmy Weiss Klimatechnik (…)

Rys. 1. sala A: System składający się z szafy klimatyzacyjnej Mediclean nawiewno-wywiewnej oraz stropu laminarnego typu ULA z modułami recyrkulacyjnymi w przestrzeni stropu podwieszonego; sala B: System składający się z szafy klimatyzacyjnej Mediclean nawiewno-wywiewnej, stropu laminarnego typu FFA oraz ściennych modułów recyrkulacyjnych, instalowanych w ścianie sali operacyjnej

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

  • Pompy ciepła 2018

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

  • Pompy ciepła 2015

  • Pompy ciepła 2016

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.