Reklama
Reklama
 
 
 
Reklama
Komfort cieplny użytkowników przy zastosowaniu wentylacji indywidualnej
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Data dodania: 29.08.2010
Zapewnienie pracownikom poczucia komfortu cieplnego poprzez regulację odpowiednich parametrów środowiska pracy przekłada się, m. in. na zmniejszenie liczby popełnianych błędów, ograniczenie liczby wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także na poprawę wydajności pracy oraz jakości produktów i usług.

Dokument przygotowany przez Centrum Tematyczne Research on Work and Health Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy wykazał, że dyskomfort termiczny jest identyfikowany jako jeden z głównych fizycznych czynników ryzyka w środowisku pracy. Według danych GUS w 2008 rok [1] ok. 40 tys. osób w Polsce jest zatrudnionych w warunkach mikroklimatu zimnego i gorącego. Oznacza to, że przeważająca część społeczeństwa pracuje w mikroklimacie umiarkowanym, a więc w środowisku, które powinno spełniać wymagania komfortu termicznego. Dotychczasowe rozwiązania wentylacji (mieszająca i wyporowa) dążą do utrzymania w pomieszczeniach środowiska komfortowego dla wszystkich użytkowników pomieszczeń. Wentylacja indywidualna, jako całkowicie kontrolowana przez każdego użytkownika, jest w stanie uformować i utrzymać komfortowe najbliższe otoczenie człowieka.

W artykule przedstawiono wyniki badań, które zostały przeprowadzone w CIOPPIB w celu określenia wpływu kierunku nawiewu powietrza świeżego oraz różnicy temperatury między powietrzem nawiewanym a powietrzem w otoczeniu na odczucie lokalnego komfortu cieplnego użytkowników.

Wentylacja indywidualna


Nadrzędnym zadaniem systemów wentylacji i klimatyzacji jest zapewnienie użytkownikom pomieszczeń poczucia komfortu, czyli zadowolenia z warunków panujących w pomieszczeniu. Stan ten uzależniony jest zarówno od warunków termicznych środowiska w otoczeniu człowieka, jak i od jakości powietrza (ilości świeżego powietrza oraz stężenia zanieczyszczeń), poziomu hałasu (generowanego zarówno przez urządzenia wentylacji i klimatyzacji, sprzęt znajdujący się w pomieszczeniach itp.), poziomu natężenia oświetlenia (naturalnego oraz sztucznego) oraz szeroko pojmowanej behawioralnej jakości środowiska (w tym: wystroju wnętrza, rodzaju zastosowanego wyposażenia, czy gradacji przestrzeni od publicznej do prywatnej itp), które wpływają zarówno na proces wymiany ciepła między człowiekiem a otoczeniem, jak również na wrażenia zmysłowe i psychologiczne człowieka.

W procesie wentylacji powietrze zewnętrzne dostarczane jest do pomieszczeń najczęściej przez system wentylacji mieszającej lub wyporowej. Wentylacja mieszająca, rozcieńczając zanieczyszczenia powstające w pomieszczeniu, a zarazem zapewniając jednorodne środowisko termicznie nie stwarza warunków, które byłyby akceptowane przez wszystkich użytkowników pomieszczenia. Systemem wentylacji wyporowej, w którym powietrze o temperaturze 2 ÷ 4 K niższej od temperatury powietrza w pomieszczeniu, dostarczane jest przez nawiewniki umiejscowione blisko poziomu podłogi, może powodować u użytkowników odczucie lokalnego dyskomfortu cieplnego, spowodowane przeciągiem czy też pionowym gradientem temperatury.

Rys. 1. Zdjęcie stanowiska badawczego


Pomocne w kwestii uzyskania pełnej satysfakcji wszystkich użytkowników pomieszczeń z warunków środowiska może okazać się zastosowanie wentylacji indywidualnej (z ang. PV – Personalized Ventilation) [2]. Najistotniejszą zaletą wentylacji indywidualnej w porównaniu do wentylacji mieszającej jest utrzymywanie odpowiedniej jakości powietrza dostarczanego bezpośrednio do strefy otoczenia człowieka. Prowadzone badania dot. porównania systemu wentylacji mieszającej i indywidualnej, dowiodły, iż układ PV jest korzystniejszy, zarówno z punktu odczuwalnej jakości powietrza jak i oszczędności energii [3, 4]. Zastosowanie wentylacji mieszającej, przy zachowaniu wartości wskaźnika przewidywanego odsetka osób niezadowolonych PPD<9%, powoduje konieczność dostarczenia strumienia powietrza w ilości przekraczającej 72 m3/h, natomiast określony w tych samych warunkach odsetek niezadowolonych przy zastosowaniu PV ze strumieniem powietrza 18 m3/h jest zdecydowania mniejszy i wynosi średnio PPD<6% [4, 5]. Można więc przyjąć, iż system wentylacji indywidualnej, doprowadzający do pomieszczenia 4-krotnie mniej świeżego powietrza niż wentylacja mieszająca, jest efektywniejszym rozwiązaniem również ze względu na satysfakcje użytkowników [6, 7].(...)Metodyka badań z udziałem ochotników (...)


Wyniki (...)

Podsumowanie

Podsumowując przeprowadzone badania można zauważyć, iż w wariantach zimowych podczas pracy nawiewu lokalnego ogólne odczucia cieplne zawierały się w przedziale -0,5 do +0,5; odczucia cieplnej najbliższe wielkości ‘neutralne’ wystąpiły w środowisku o temperaturze 22oC i przy nawiewie powietrza na twarz o temperaturze 23oC; lokalne odczucia cieplne najbardziej zbliżone do komfortowych, podczas nawiewu na twarz, wystąpiły w temperaturze otoczenia równej 20oC i temperaturze powietrza nawiewanego równej 22oC; nawiew na kostki powodował lokalne odczucia cieplnej najbardziej zbliżone do komfortowych w temperaturze otoczenia równej 20oC i temperaturze powietrza nawiewanego równej 21oC. W wariantach ‘letnich’ najbardziej pozytywnie pod kątem ogólnego komfortu cieplnego, był odbierany nawiew na twarz; w temperaturze 26oC, pod kątem miejscowego komfortu cieplnego najlepiej odbierany był nawiew na twarz o temperaturze niższej o 1 K od temperatury otoczenia; nawiew na wysokości kostek był odbierany pozytywnie tylko na wysokości nóg ochotników.

Na podstawie tego rodzaju badań możliwe jest określenie najbardziej komfortowego, dla użytkowników, układu temperatury otoczenia i temperatury nawiewanego powietrza, co w przyszłości może przyczynić się do tworzenia innowacyjnych układów wentylacji i klimatyzacji.
 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

  • Pompy ciepła 2018

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

  • Pompy ciepła 2015

  • Pompy ciepła 2016

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.