Reklama
Reklama
 
 
 
Reklama
Naturalne czynniki chłodnicze Stan obecny i trendy rozwojowe
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Data dodania: 05.11.2010
Decyzja o wyborze czynnika obiegowego stosowanego w urządzeniach chłodniczych lub klimatyzacyjnych oparta jest na podstawowych wskaźnikach opisujących bezpieczeństwo jego wykorzystania, koszty produkcji oraz wpływ na środowisko. Jednak na tle stale rosnących cen nośników energii, energochłonność urządzeń zaczyna odgrywać coraz większą rolę. Idealny czynnik chłodniczy powinien mieć bardzo dobre własności termodynamiczne, wysoką stabilność chemiczną oraz dobre parametry fizyczne. Ponadto powinien w minimalnym stopniu degradować środowisko naturalne, być możliwie tanim i łatwo dostępnym.

Trudno jednak zaleźć czynnik spełniający wszystkie wyżej wymienione wymagania, zatem w praktyce dobór opiera się na szeregu różnych kryteriów. W opisywanym przypadku pod uwagę zostały wzięte: lokalizacja systemu, wymagania obsługi oraz aspekty środowiskowe. Wszystkie one stanowią obecnie ważny element oceny systemu chłodniczego, jednak biorąc pod uwagę rodzaj i własności chłodzonego środowiska, mające decydujący wpływ na zużycie energii, ogólna koncepcja technicznego rozwiązania procesu chłodzenia ma zdecydowanie większy wpływ na efektywność, niż dobór czynnika. Z drugiej strony należy zauważyć, że szereg obecnie realizowanych przedsięwzięć wskazuje, iż wykorzystanie czynników naturalnych może być szczególnie efektywne i przyjazne dla środowiska.

Najwyższa efektywność energetyczna dzięki chłodnictwu amoniakalnemu


Amoniak jest bezsprzecznie czynnikiem chłodniczym o najlepszych własnościach termodynamicznych. Jest jedynym czynnikiem naturalnym, którego ze względu na wysoką efektywność, przemysł nie chciał wyeliminować ze stosowania. Jest ponadto bezkonkurencyjny z ekologicznego punktu widzenia: posiada zerowy wpływ na niszczenie warstwy ozonowej oraz powstawanie efektu cieplarnianego (ODP i GWP = 0), a także korzystny bilans współczynnika TEWI (Total Equivalent Warming Impact Decyzja o wyborze czynnika obiegowego stosowanego w urządzeniach chłodniczych lub klimatyzacyjnych oparta jest na podstawowych wskaźnikach opisujących bezpieczeństwo jego wykorzystania, koszty produkcji oraz wpływ na środowisko. Jednak na tle stale rosnących cen nośników energii, energochłonność urządzeń zaczyna odgrywać coraz większą rolę. Idealny czynnik chłodniczy powinien mieć bardzo dobre własności termodynamiczne, wysoką stabilność chemiczną oraz dobre parametry fizyczne. Ponadto powinien w minimalnym stopniu degradować środowisko naturalne, być możliwie tanim i łatwo dostępnym. – globalny równoważnik tworzenia efektu cieplarnianego), dzięki wysokiej wartości COP systemów amoniakalnych.

Jeżeli chodzi o efektywność energetyczną i kapitałową, amoniak jest praktycznie niedościgniony w instalacjach przemysłowych, których moc przekracza 500 kW. Notuje się również rosnące zainteresowanie wykorzystaniem amoniaku w instalacjach mniejszej skali, na przykład w systemach o mocy poniżej 500 kW, gdzie ilość tego czynnika w instalacji może być ograniczona poprzez dobranie odpowiedniego czynnika pośredniczącego lub zastosowanie innego w systemie dwustopniowym. Obecnie trwają intensywne prace nad zastosowaniem amoniaku w małych systemach ziębniczych, o mocy poniżej 100 kW, opartych o sprężarki hermetyczne i półhermetyczne, w których możliwe będzie również zmniejszenie ilości wymienników ciepła. Ponadto prowadzone są również różnego rodzaju badania mające na celu uproszczenie gospodarki olejowej w obiegu, przez wykorzystanie olejów rozpuszczalnych w amoniaku i usprawnienie pracy systemów bezpośredniego odparowania (DX).

Poza tym amoniak bywa coraz częściej stosowany w obszarach zdominowanych do niedawna przez czynniki syntetyczne. Dla przykładu, duży kompleks wystawienniczy w Niemczech wyposażony został w cieczowe chłodnice amoniakalne, wykorzystywane w celach klimatyzacyjnych. Banki, towarzystwa ubezpieczeniowe czy biurowce również coraz częściej korzystają z energooszczędnych amoniakalnych systemów klimatyzacyjnych. Nawet nowoczesne porty lotnicze chętnie sięgają po tego typu rozwiązania, opierając się na analizach bezpieczeństwa wskazujących, iż wykorzystanie amoniaku nie podnosi ryzyka zatrucia pasażerów czy pracowników w większym stopniu, niż stosowanie systemów opartych o czynniki syntetyczne. Z tego powodu systemy amoniakalne zostały zainstalowane w odnowionym porcie lotniczym w Düsseldorfie, londyńskim Terminalu 5 lotniska Heathrow, porcie lotniczym w Zurichu czy porcie towarowym lotniska Christchurch w Nowej Zelandii.

Wykorzystanie dwutlenku węgla do oszczędzania energii i pieniędzy (...)

Chłodzenie neutralne dla klimatu za pomocą węglowodorów (...)

Woda jako czynnik chłodniczy umożliwiający 25% oszczędności (...)

Powietrze – szybkie chłodzenie przy niskich kosztach (...)

Korzyści zarówno dla środowiska jak i przemysłu (...)

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

  • Pompy ciepła 2018

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

  • Pompy ciepła 2015

  • Pompy ciepła 2016

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.