Reklama
Reklama
 
 
 
Reklama
Powierzchniowe chłodnice powietrza
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 
Data dodania: 05.11.2010
We współczesnym świecie chłodnictwo jest dziedziną techniki, w której obserwuje się szybki postęp. Związane jest to z szerokim stosowaniem urządzeń chłodniczych w klimatyzacji i w różnych gałęziach przemysłu przetwórczego, spożywczego, rolnictwa itp. Bardzo często niezbędne jest obniżenie temperatury środowiska poniżej temperatury otoczenia i utrzymanie jej na odpowiednio niskim poziomie. Tym chłodzonym środowiskiem w ogólnym przypadku może być ciecz lub gaz – zazwyczaj powietrze, a niekiedy również ciało stałe, np. produkty spożywcze. Uwzględniając powyższy podział, możemy dokonać klasyfikacji urządzeń chłodniczych ze względu na rodzaj środowiska chłodzonego. Mamy więc urządzenia chłodnicze do chłodzenia bezpośrednio ciał stałych, cieczy czy też gazu. Najczęściej chłodzonym środowiskiem gazowym jest powietrze, a urządzenia do jego chłodzenia nazywane są chłodnicami powietrza.

W zależności od sposobu wymiany ciepła, chłodnice możemy podzielić na: „„
 • chłodnice powierzchniowe (przeponowe);
 • „„
 • chłodnice bezprzeponowe;
 • „
 • „ chłodnice o konstrukcji kombinowanej.

W chłodnicach powierzchniowych, powietrze chłodzone oddzielone jest ścianką od czynnika chłodzącego. W chłodnicach bezprzeponowych, powietrze miesza się bezpośrednio z czynnikiem chłodzącym. Chłodnice o konstrukcji kombinowanej, to głównie chłodnice powierzchniowe ze zraszaną powierzchnią wymiany ciepła. W technice klimatyzacyjnej i chłodniczej najczęściej wykorzystywane są chłodnice powierzchniowe.

Budowa powierzchniowej chłodnicy powietrza

W obecnych czasach chłodzenie powietrza nabiera coraz większego znaczenia. Sprawnie działający system ochładzania pomieszczeń, wymaga stosowania urządzeń umożliwiających odprowadzenie ciepła ze środowiska chłodzonego. Podstawowym elementem, dzięki któremu odprowadzanie ciepła jest możliwe, jest wymiennik ciepła. Jeżeli taki wymiennik zamkniemy w obudowie, wyposażymy w wentylator wymuszający przepływ powietrza, to otrzymamy chłodnicę powietrza (rys. 1 i 2).

Rys. 1. Chłodnica powietrza [1]
Rys. 2. Chłodnica powietrza stosowana w instalacjach na statkach [2]


Każdy wymiennik wchodzący w skład chłodnicy powietrza, charakteryzuje się indywidualnymi cechami: wielkością, rodzajem i zakresem zastosowań, sprawnością, wydajnością itd. Możemy dokonać podziału tych wymienników ze względu na rodzaj czynnika pośredniczącego w przekazywaniu ciepła wykorzystywanego do chłodzenia powietrza. Zgodnie z tym podziałem klasyfikowane są również chłodnice powietrza. Mogą one w pracy wykorzystywać media chłodzące (chłodziwa – woda, glikol, solanki) bądź czynniki chłodnicze (amoniak, dwutlenek węgla, czynniki chlorowcopochodne – potocznie nazywane freonami). Wymienniki ciepła, w których stosowane są czynniki chłodnicze, ze względu na sposób przekazywania ciepła, nazywane są parownikami. Zadaniem ich jest odbieranie ciepła od ziębionego (ochładzanego) środowiska (powietrza). Pobierane ciepło powoduje zmianę stanu skupienia przepływającego przez parownik czynnika chłodniczego – przemianę fazową cieczy w gaz. Jak wiadomo, taka przemiana fazowa wymaga dostarczenia odpowiednich ilości ciepła – w tym przypadku źródłem tego ciepła jest oczywiście środowisko chłodzone. Aby parownik prawidłowo spełniał swoją funkcję, musi mieć budowę dostosowaną do warunków, w jakich odbywa się chłodzenie – stąd tak duża różnorodność parowników. Parowniki mogą być zasilane czynnikiem chłodniczym przez rurkę kapilarną (najmniejsze wydajności) lub przez termostatyczny zawór rozprężny. Większe jednostki są wyposażane w rozdzielacze, które umożliwiają równomierny rozdział czynnika na różne sekcje parownika.

Konstrukcje parowników wykorzystywanych w chłodnicach powietrza (...)

Zastosowanie powierzchniowych chłodnic powietrza (...)


Dobór chłodnic powierzchniowych (...)

LITERATURA
[1] Materiały informacyjne firmy Fancold: www.fancold.pl
[2] Materiały informacyjne firmy Flagship Marine: www.flagshipmarine.com
[3] KOŁODZIEJCZYK L., RUBIK M.: Technika chłodnicza w klimatyzacji. Arkady, Warszawa 1976.
[4] Materiały informacyjne firmy Aerofon Hest Transfer Produkt: www.aerofin.com
[5] Materiały informacyjne firmy Svedan: www.svedan.com.pl
[6] Materiały informacyjne firmy LU-VE: www.luve.pl
 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

 • Pompy ciepła 2020-2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

 • Pompy ciepła 2019-2020

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

 • Pompy ciepła 2018

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

 • Pompy ciepła 2015

 • Pompy ciepła 2016

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.