Reklama
Reklama
 
 
 
Reklama
System centralno-decentralny
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Data dodania: 23.05.2011

Wymagania dotyczące oszczędności energetycznej budynków są coraz ostrzejsze. Ochrona przed nadmiernym zużyciem energii na cele grzewcze, klimatyzacyjne bądź wentylacyjne dyktowana jest prawem. Dla większych wydatków powietrza wentylacyjnego wymagany jest odzysk ciepła i wówczas wybierany jest najczęściej system wentylacji centralnej przejmującej również funkcję grzewczą i klimatyzacyjną.

Wybór ten wiąże się jednak z wieloma wadami, których aby uniknąć, należy się zdecydować na inną koncepcję spełniającą wymagania higieniczne i kaloryczne budynku.
Eksploatacja systemu centralnego wiąże się z jedną podstawową wadą. Dla celów podgrzania lub chłodzenia pomieszczenia najczęściej nie wystarczają wydatki powietrza wynikające z wymagań higienicznych. Zawraca się, więc część powietrza przez klapę mieszającą (bypass). W efekcie tego przez komponenty centrali wentylacyjnej przetłaczane są duże masy powietrza skutkujące dużymi stratami ciśnienia, dla których dobrany musi być mocny wentylator.

Korzystny energetycznie rozdział funkcji
Rozwiązanie rozdzielające funkcję wentylacyjną od grzewczochłodzącej pozwala na optymalną pracę systemu. Kombinacja systemu centralno-decentralnego jest rozwiązaniem prostszym, wymagającym mniejszych urządzeń (kubatury), a zarazem bardziej ekonomicznym (oszczędniejszym).
Strona wentylacyjna sterowana jest czujnikiem CO2 lub funkcją czasu (obecności ludzi), zapewniając właściwą jakość powietrza w pomieszczeniu. Centralne urządzenie wentylacyjne dostarcza świeże powietrze, odzyskując w miarę potrzeby energię (chłód lub ciepło) w wymienniku krzyżowym. Grzanie lub chłodzenie powietrza następuje decentralnie jedynie tam, gdzie jest to konieczne. Urządzenia sterowane są m.in. termostatem, zegarem itp.
Na rysunku 1 pokazano ideowy schemat systemu z centralną jednostką wentylacyjną Airblock C oraz rozproszonymi urządzeniami grzewczo-chłodzącymi.

s44a

Rys. 1. Kombinacja centrali Airblock C z rozproszonymi urządzeniami: grzanie lub chłodzenie powietrza realizowane jest jedynie w używanych pomieszczeniach


Mniejszy wydatek powietrza skutkuje wyraźnymi oszczędnościami (...)


Wartość współczynnika SFP (specific fan Power) (...)


Zalety na pierwszy rzut oka (...)


Wnioski
Rozwiązanie systemu centralno-decentralnego pozwala przy zachowaniu wymagań przepisów prawnych na znaczne zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych. Jest również rozwiązaniem, które zajmuje mniej miejsca i jest proste pod względem regulacji i sterowania.


AUTOR: Maciej DANIELAK - Kierownik Działu Sprzedaży Kampmann Polska sp. z o.o.

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

  • Pompy ciepła 2018

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

  • Pompy ciepła 2015

  • Pompy ciepła 2016

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.