Reklama
Reklama
 
 
 
Reklama
Instalacja chłodnicza CO2 w Tesco
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Data dodania: 23.05.2011

Tesco Polska, w ślad za przyjętą polityką poszanowania środowiska szuka, alternatywy dla istniejących tzw. klasycznych łatwo dostępnych technologii kierując się w stronę nowoczesnych rozwiązań, czasem droższych wierząc, że jedyną słuszną drogą rozwoju jest rozwój zrównoważony godzący ze sobą aspekty zarówno finansowe jak i środowiskowe.


Po zrealizowaniu kilku obiektów energooszczędnych Tesco Polska intensywnie przygotowuje się do kolejnych, bardziej ambitnych zamierzeń na drodze do których, kamieniem milowym była realizacja we wrześniu 2011 roku, największej w Polsce instalacji chłodniczej opartej na czynniku ekologicznym jakim jest CO2 (R744) w Tesco Częstochowa.

s70a
s70b

Rys. 1, 2. Meble chłodnicze w Tesco Częstochowa


Wszystkie nowobudowane instalacje chłodnictwa spożywczego w sklepach Tesco oparte były dotychczas na czynniku R404A. W trosce o środowisko naturalne firma Tesco poszukuje alternatywnych czynników chłodniczych, które pozbawione negatywnego wpływu na warstwę ozonową i efekt cieplarniany charakteryzują się lepszymi właściwościami termodynamicznymi i fizycznymi. Interesując się czynnikami naturalnymi Tesco szczególną uwagę zwróciło na dwutlenek węgla.

s70c


CO2 jako substancja powszechnie występująca w środowisku naturalnym jest czynnikiem łatwo dostępnym. Charakteryzuje się małą lepkością, a przez to mniejszymi oporami przepływu i mniejszymi spadkami ciśnienia w instalacjach chłodniczych. Wyższa wartość współczynnika przejmowania ciepła pozwala zmniejszyć powierzchnie wymienników ciepła. Dwutlenek węgla jest bezpieczny dla środowiska. Jego współczynnik niszczenia warstwy ozonowej, podobnie jak dla czynnika R404A, wynosi 0, natomiast potencjał tworzenia efektu cieplarnianego jest ponad 3000 razy mniejszy.
CO2 jest nietoksyczny, niepalny i nie podtrzymuje procesu spalania oraz nie tworzy w połączeniu z powietrzem mieszaniny wybuchowej, co sprawia, że jest to czynnik bezpieczny szczególnie dla zastosowania w sieci handlowej.
Dwutlenek węgla jest czynnikiem bardzo wymagającym. Niska temperatura krytyczna 31,05°C przy ciśnieniu krytycznym 73,77 bar w naszych warunkach klimatycznych oznacza, że konieczne jest przystosowanie układu chłodniczego do pracy w warunkach nadkrytycznych. Wysokie ciśnienie sprężania wymusza konieczne zmiany w elementach składowych instalacji oraz zastosowanie wzmożonych środków bezpieczeństwa.
Pierwszym obiektem w Polsce, gdzie jako czynnik roboczy we wszystkich układach wykorzystano CO2 jest hipermarket Tesco w Częstochowie. Chłodnictwo spożywcze oparte jest na trzech układach chłodniczych: dwa układy średniotemperaturowe zapewniające odpowiednie temperatury w meblach i komorach chłodniczych oraz układ niskotemperaturowy zasilający meble i komory mroźnicze. Układy pracują w systemie odparowania bezpośredniego. Instalację chłodniczą zaprojektowała i wykonała firma Carrier Chłodnictwo Polska sp. z o.o.
Łącznie w hipermarkecie Tesco w Częstochowie zainstalowano ponad 300 kW mocy chłodniczej w układach średniotemperaturowych (MT) i 55 kW w układzie niskotemperaturowym (LT).  (...)


Podsumowanie
Zastosowanie CO2 wymusza wprowadzenie innowacyjnych konstrukcji systemów w instalacji chłodniczych. Złożoność układu, wysokie ciśnienia i sposób wykonania wymagają szczególnych zabezpieczeń jak na przykład czujniki wycieku CO2, które montowane są w każdym pomieszczeniu, zawory bezpieczeństwa na rurociągach meblowych, chłodnicach w komorach i gascoolerze; a także pełnego nadzoru i kontroli parametrów. Jednak z dotychczasowych doświadczeń wynika, że instalacja nie wymaga większych nakładów eksploatacyjnych niż typowy układ freonowy, ważne w tym przypadku jest prawidłowe wysterowanie układu na etapie uruchamiania instalacji, oraz prawidłowa obsługa i wysoka jakość użytych materiałów.
Firma Tesco widząc ogromny potencjał tkwiący w układach wykonywanych na czynniku roboczym w postaci CO2 planuje kolejne inwestycje oparte na ekologicznym R744.


LITEARTURA
[1] Tadeusz SZOLC: Chłodnictwo, Warszawa 1989.
[2] Transcritical Refrigeration System with Carbon Dioxide (CO2), Danfoss.
[3] J. STAUB, B. D. RASMUSSEN, M. ROBINSON.: CO2 As Refrigerant: The Transcritical Cycle. 2004.
[4] www.bitzer.de
[5] Franciszek KLUZA: Komercyjne systemy chłodnicze z CO2 jako czynnikiem chłodniczym.
[6] Energy Conumption In Transcritical CO2 Refrigeration, Danfoss.


AUTOR: Dział Inżynierski i Energii Tesco Polska

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

  • Pompy ciepła 2018

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

  • Pompy ciepła 2015

  • Pompy ciepła 2016

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.