Reklama
Reklama
 
 
 
Reklama
Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w Swissmed Centrum Zdrowia Warszawa
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 
Data dodania: 13.02.2012

Firma Etis wykonała kompleksowo montaż wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w Swissmed Centrum Zdrowia Warszawa na osiedlu Tivoli przy ul. Św. Wincentego. Instalacja obejmowała dobór odpowiednich urządzeń, montaż, przeprowadzenie stosownych pomiarów i uruchomienie systemów.

 

2012_0102_32

 

Instalacja wentylacji mechanicznej obejmujowała następujące grupy pomieszczeń: blok operacyjny, sala wybudzeń, oddział intensywnej terapii, centralna sterylizatornia, sale chorych, gabinety zabiegowe, gabinety diagnostyczne, laboratorium analityczne, gabinety lekarskie, pokoje socjalne, węzły sanitarne, pomieszczenia techniczne, jednokondygnacyjny garaż podziemny. Dla każdej grupy pomieszczeń – poza węzłami sanitarnymi, pomieszczeniami technicznymi oraz garażem podziemnym – zamontowano oddzielne niezależne systemy wentylacyjnoklimatyzacyjne oparte na centralach klimatyzacyjnych nawiewno- wywiewnych z pełną obróbką powietrza: filtrowanie, grzanie/ chłodzenie, osuszanie/nawilżanie. Zamontowano centrale serii L firmy Lennox, które są wykonane z aluminiowych profili oraz warstwowych paneli z izolacją grubości 42 mm z wełny mineralnej o gęstości 40 kg/m3 oraz o tłumienności 34 dB i klasie transmitancji cieplnej T2 (wg EN 1886). Panele zewnętrzne central wykonane są z malowanych płyt z blachy ocynkowanej, natomiast wewnętrzne powierzchnie wykonane są z blachy ocynkowanej, w przypadku central dla pomieszczeń zwykłych, oraz z blachy ze stali nierdzewnej (AISI 304) w centralach przeznaczonych dla pomieszczeń o podwyższonych wymogach czystości, np. sal operacyjnych i zabiegowych.
W centralach higienicznych ze stali nierdzewnej wykonane były również ramy wewnętrzne filtrów i wymienników. Ponadto jednostki te posiadają profile o specjalnej konstrukcji o zaokrąglonych narożach od strony wewnętrznej, co zapewnia gładką powierzchnię ułatwiającą utrzymanie central w czystości, a także stanowi dodatkową ochronę przed powstawaniem mostków cieplnych (klasa TB1 wg EN 1886). Centrale higieniczne spełniają surową niemiecką normę dotyczącą urządzeń tego typu VDI 6022.
Jak wspomniano, centrale zostały wyposażone w komplet filtrów wysokiej klasy od F9 do H11, w zależności od rodzaju centrali. Niemal wszystkie posiadają odzysk ciepła w postaci wymienników bateryjnych z czynnikiem pośredniczącym, którym jest glikol etylenowy. Wymienniki odzysku ciepła zostały dobrane w taki sposób, aby zapewnić możliwie największą sprawność odzysku ciepła ze strumienia powietrza usuwanego, a tym samym maksymalnie obniżyć koszty eksploatacji urządzenia poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło technologiczne.
W celu obniżenia hałasu urządzenia firmy Lennox zostały wyposażone dodatkowo w efektywne tłumiki hałasu, zarówno od strony czerpni, jak i wyrzutni/nawiewu powietrza.
Węzły sanitarne i pomieszczenia techniczne Szpitala Swissmed Warszawa są wentylowane niezależnymi zespołami wentylacyjnymi z wymaganymi normami ilości powietrza sanitarnego oraz krotnością wymiany powietrza zgodną z obowiązującymi przepisami. Dla garażu zamontowano instalację wentylacyjną wyciągową sanitarną zapewniającą nieprzekraczanie dopuszczalnych stężeń szkodliwych zanieczyszczeń wydzielających się podczas pracy silników samochodowych. Zamontowano wentylatory firmy Rosenberg, które charakteryzują się przede wszystkim niskim poziomem hałasu. Posadowienie wentylatorów dachowych na podstawach tłumiących umożliwiło dodatkowe obniżenie generowanych przez podzespoły (silnik i wirnik) dźwięków. W przypadku wentylatorów kanałowych zastosowano obejmy montażowe wykonane z ocynkowanej blachy stalowej wyłożone od wewnątrz pianką neoprenową, skutecznie redukującą przenoszenie drgań na kanały.
Wentylatory przeznaczone są do 40 tys. godzin pracy ciągłej. Wyróżnia je duża niezawodność i niski pobór prądu. Silniki wszystkich wentylatorów zabezpieczone są przed przegrzaniem wbudowanym podczas procesu produkcyjnego termokontaktem typu bimetalicznego. Reaguje on na rzeczywistą temperaturę wewnątrz uzwojenia silnika, zapewniając tym samym jego najefektywniejszą, bezpośrednią ochronę i gwarantując długi cykl życia całego urządzenia.
Uwagę zwraca również estetyczne wykonanie wentylatorów. Obudowa zastosowanych wentylatorów dachowych z wyrzutem pionowym wykonana jest z aluminium odpornego na korozję, wentylatorów kanałowych – z ocynkowanej blachy stalowej.

 

2012_0102_33

 

Instalacja klimatyzacji w omawianym obiekcie szpitalnym została zaprojektowana i wykonana w oparciu o systemy zmiennego przepływu czynnika (VRF) Multi V firmy LG Electronics. Składa się ona z 6 niezależnych systemów klimatyzacyjnych o łącznej mocy chłodniczej jednostek zewnętrznych 263,2 kW oraz łącznej mocy grzewczej 296,1 kW. Systemy te charakteryzują się wysokimi współczynnikami efektywności energetycznej EER podczas pracy w lecie, jak również wysokimi współczynnikami efektywności energetycznej COP w okresie pracy zimowej, co pozwala na energooszczędne ogrzewanie pomieszczeń. Wszystkie jednostki zewnętrzne systemów – agregaty skraplające – zlokalizowano na dachu budynku. Instalacja klimatyzacji obejmuje 75 jednostek wewnętrznych typu ściennego, kanałowego oraz kasetonowego z 4-stronnym nawiewem powietrza, które zamontowano w takich pomieszczeniach jak: sale chorych, personelu, gabinety lekarskie, gabinety diagnostyki, pro morte, biurowe, hole, pomieszczenia techniczne zlokalizowanych na kondygnacjach -1, 0, +1, +2.
Czas wykonywania prac wynosił 5 miesięcy i był dostosowany do harmonogramu prac budowlanych i wykończeniowych. Następnie, przez okres 3 tygodni regulowano zainstalowane systemy, dokonywano stosownych pomiarów, po czym nastąpiło uruchomienie. Zostały przeprowadzone pełne testy przeciwpożarowe oraz sprawdzono współdziałanie systemu z automatyką całego budynku.
Była to kolejna realizacja instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wykonana przez firmę Etis.

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

  • Pompy ciepła 2018

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

  • Pompy ciepła 2015

  • Pompy ciepła 2016

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.