Uszkodzenia sprężarek chłodniczych Cz. 2. - Strona 2
Ocena użytkowników: / 7
SłabyŚwietny 
Data dodania: 03.12.2012  |  Autor: Bartosz NOWACKI
Spis treści
Uszkodzenia sprężarek chłodniczych Cz. 2.
Page 2
Page 3
Wszystkie strony

 

 

 

 

59a

Rys. 8. Prawidłowe syfonowanie parownika orazpodłączenie zaworu rozprężnego

 

59b

Rys. 9. Prawidłowy montaż czujnika termoelementu

 

59c

Rys. 10. Elektroniczny manometr fi rmy Rothenberger

 

O ile sprawa syfonowania jest jasna i oczywista, o tyle kwestia spadku rurociągu ssawnego nie jest już tak prosta. To, że rurociąg ssawny ma być prowadzony ze spadkiem, znajdziemy w każdej publikacji. To, że spadek ma wynosić 0,8%, też jest elementem niepodlegającym dyskusji. Więc w czym problem? W kierunku spadku. W jednych publikacjach możemy spotkać informację, że spadek ma być w kierunku sprężarki, a w innych, że w kierunku parownika. Ja już wcześniej pisałem, że spadek ma być w kierunku sprężarki. Dlaczego? Bo olej ma w trakcie postoju spływać do sprężarki. Przeciwnicy tego kierunku mówią, że również ciekły czynnik będzie spływał do sprężarki, dlatego zalecają kierunek przeciwny. Jeżeli jednak wykonamy syfonowanie przy każdym parowniku, jak i również wykonamy syfonowanie na podejściu do sprężarek, możemy być spokojni, że jeżeli nawet ciekły czynnik będzie spływał w kierunku sprężarek, to i tak do nich się nie dostanie w trak-cie postoju. Zresztą już pisałem, że ciekły czynnik w sprężarce na postoju jest bardzo łatwy do wyeliminowania.

 

Kolejnym elementem, który może powodować zalewanie sprężarki ciekłym czynnikiem jest zawór rozprężny. Nieprawidłowy dobór, jak i nie prawidłowy montaż może powodować zalewa-nie sprężarki ciekłym czynnikiem. O samym zaworze rozprężnym, sposobie jego doboru oraz montażu będzie w innym artykule, który jest już w przygotowaniu. Dlatego też nie będę się tutaj na ten temat rozpisywał, zwrócę tylko uwagę, by zarówno wyrówna-nie, jak i czujnik termoelementu montować zgodnie z podstawowymi zasadami, pokazanymi na rysunku 9. Oczywiście, zalewanie sprężarki może być spowodowane nie tylko złym doborem lub montażem zaworu rozprężnego, ale też jego awarią. Najczęściej jednak uszkodzeniu w zaworze rozprężnym ulega termoelement, a efektem jego uszkodzenia jest znaczne przymkniecie się zaworu rozprężnego aż po jego nawet całkowite zamkniecie. A w ta-kim przypadku nie ma ryzyka zalania sprężarki. Zanieczyszczenia wewnątrz instalacji, woda zamarznięta na zaworze rozprężnym, uszkodzenie mechanizmu dyszy – to są elementy, które mogą spowodować, że zawór będzie podawał więcej czynnika, niż może go odparować w parowniku, co spowoduje zalanie sprężarki ciekłym czynnikiem, ale są to coraz rzadziej spotykane awarie. Duża kultura i czystość montażu oraz dokładne osuszanie układu po-woduje, że ten typ awarii odchodzi do lamusa.

Dokładny dobór zaworu rozprężnego nie gwarantuje prawidłowej pracy układu, dopiero dokładna jego regulacja zapewnia pełnię sukcesu. Ale tu ważna uwaga – jeżeli nie umiemy tego robić, nie mamy doświadczenia i odpowiedniej wiedzy, nie czuje-my się na siłach – nie dotykajmy zaworu rozprężnego. Zostawmy jego ustawienie na zgodne z fabrycznym, a jeżeli układ nie pracuje prawidłowo, poprośmy kogoś o pomoc i odpowiednie szkole-nie. Postęp technologii jednak i w tym bardzo delikatnym temacie znacznie ułatwia nam pracę. Bardzo przydatnym urządzeniem do ustawiania zaworów rozprężnych jest elektroniczny manometr. Pozwala on na pomiar równocześnie zarówno ciśnienia parowania, jak i również temperatury parowania. Dodatkowo, dzięki zaawansowanemu programowi, pozwala na bieżące oblicza-nie aktualnego przegrzania, i to z uwzględnieniem bardzo wielu czynników chłodniczych. Manometr firmy Rothenberger (rys. 10.) ma w swojej pamięci parametry ponad 60 różnych czynników chłodniczych, co sprawia, że jest to bardzo przydatne urządzenie do ustawiania zaworów rozprężnych dla bardzo wielu aplikacji i układów. Dodatkowo czujnik temperatury w formie przylgowe-go klipsa nie tylko znacznie ułatwia korzystanie z tego urządzenia, ale też znacznie zwiększa jego dokładność.

Sprężarka może być zalewana ciekłym czynnikiem także na skutek złego odbioru ciepła. Zły odbiór może wynikać z wadliwego przepływu jednego z mediów. W przypadku czynnika chłodni-czego, często zakłócenia wynikają z zalegania oleju w parowniku. Jest to efekt nieprawidłowego wykonania instalacji, a w efekcie sprężarka może zostać uszkodzona przez ciekły czynnik, albo przez nagle powracającą dużą ilość oleju. Nie my jednak będzie-my mieli możliwość wyboru w takim przypadku, który z wariantów uszkodzi sprężarkę. 

PODOBNE ARTYKUŁY:

Reklama

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

  • Pompy ciepła 2018

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

  • Pompy ciepła 2015

  • Pompy ciepła 2016

  • Pompy ciepła 2017

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2015

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2016

  • Pompy ciepła 2014

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.