Reklama
Reklama
 
 
 
Reklama
Urządzenia do różnicowania ciśnienia
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 
Data dodania: 24.02.2013

Nowelizacja europejskich norm dla producentów i projektantów zestawów Grzegorz SYPEKW dniach 24-25 października 2012 roku odbyły się obrady Grupy Technicznej TG 2 podkomitetu CEN TC191/SC1, których celem było kontynuowanie prac nad nowelizacją europejskiej normy EN 12101-6. Spotkanie miało miejsce na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej i było połączone z prezentacją Laboratorium Wentylacji Pożarowej wykorzystywanego do celów badawczych i dydaktycznych, zbudowanego przy współpracy z firmami SMAY i PLUM.


Aktualnie w podkomitecie CEN TC191/SC1 prowadzone są prace związane z nowelizacją europejskiej normy produktowej EN 12101-6, która posiada szereg wad formalnych, w wyniku których niemożliwe jest na jej podstawie oznaczenie wyrobu budowlanego jakim jest zestaw do różnicowania ciśnienia znakiem CE. W rezultacie, europejscy producenci rozwiązań technicznych, zaliczanych do tej grupy, zobligowani są przed wprowadzeniem do obrotu zestawu urządzeń do różnicowania ciśnienia do oznaczenia ich stosownym znakiem zależnie od wymagań krajowych. Przykładem w warunkach polskich może być wymóg znakowania zestawów urządzeń do różnicowania ciśnienia znakiem budowlanym B. Aby umożliwić swobodną wymianę handlową pomiędzy krajami członkowskimi UE poprzez możliwość znakowania znakiem CE konieczna jest nowelizacja normy EN 12101-6 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Część 6: Wymagania techniczne dotyczące systemów różnicowania ciśnień -- Zestawy urządzeń i uzupełnienie jej o niezbędne procedury badawcze umożliwiające dokonanie wstępnego badania typu i realną ocenę parametrów technicznych zestawu, szczególnie w zakresie wytworzenia i regulacji wartości nadciśnienia, czasu zadziałania, niezawodności, trwałości oraz odporności na oscylacje. W istocie prace dwóch Grup Technicznych wspomnianego podkomitetu CEN mają na celu publikację dwóch dokumentów zgodnie z przedsatwionym schematem.

2013_0102_82

Powyższe dokumenty, z których 12101-6 powinna uzyskać status europejskiej normy zharmonizowanej, natomiast EN 12101- 13 status raportu technicznego powinny zostać przedłożone do oceny publicznej w 2013 r.

W odniesieniu do normy EN 12101-6 istotnej, głównie z punktu widzenia producentów komponentów i kompletnych zestawów urządzeń służących do różnicowania ciśnienia, uwadze należy zwrócić na procedurę prowadzenia badań laboratoryjnych. Badania takie, które mają być w przyszłości obligatoryjne dotyczą testów funkcjonalności, niezawodności oraz stabilności pracy zestawu urządzeń w warunkach dynamicznych. Procedura badawcza została opracowana przez Laboratorium Aerodynamiki Przemysłowej I.F.I. w Aachen. Pozornie proste testy pozwalają jednak na jednoznaczną ocenę, czy badany zestaw urządzeń może spełniać wymagania normowe w skali rzeczywistej. Oczywistym faktem jest, że jeżeli dany zestaw urządzeń nie przejdzie pomyślnie testów laboratoryjnych, nie ma praktycznie możliwości aby działał skutecznie w budynku. Tym samym trudno mówić o zagwarantowaniu możliwości ewakuacji i bezpieczeństwa pracy ekip ratowniczych w przypadku pożaru. W Załączniku B znowelizowanej normy EN 12101-6 znajdują się również schematy różnych zestawów urządzeń służących do różnicowania ciśnienia wraz z opisem zasady ich działania w zakresie wytworzenia i regulacji różnicy ciśnienia.(…)

 

Wymienione zmiany oraz obserwowane tendencje pozwalają mieć nadzieję, że publikacja normy EN 12101-6 oraz raportu technicznego EN 12101-13 pozwolą na uporządkowanie wielu praktycznych kwestii związanych ze stosowaniem zestawów urządzeń służących do różnicowania ciśnienia oraz znaczącą poprawę poziomu bezpieczeństwa w budynkach na wypadek pożaru.

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

  • Pompy ciepła 2018

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

  • Pompy ciepła 2015

  • Pompy ciepła 2016

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.