Reklama
Reklama
 
 
 
Reklama
Analiza oleju jako efektywne narzędzie monitorowania stanu urządzeń
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 
Data dodania: 11.05.2013

     Coraz większe znaczenie dla stabilnego wzrostu i osiągnięcia konkurencyjności zakładów przemysłowych ma maksymalizacja wydajności i ograniczanie kosztów produkcji. Działy utrzymania ruchu zdecydowanie częściej skłaniają się do szukania nowych sposobów optymalizacji kosztów. W konsekwencji coraz więcej zakładów dostrzega korzyści płynące z używania wysokowydajnych olejów i smarów.

 

     Stosując dobrej jakości środki smarne w połączeniu z regularnymi analizami oleju, można znacząco wydłużyć okresy pomiędzy wymianami oleju, chronić elementy urządzenia przed nadmiernym zużyciem i skuteczniej zapobiegać nieplanowanym przerwom w produkcji.

 

     Badanie oleju jest jednym z najlepszych programów proaktywnego utrzymania ruchu, jakie mogą wdrożyć producenci. Analizy monitorujące stan oleju i najważniejszych elementów układu pomogą w określeniu poziomu zużycia urządzeń oraz środków smarnych. Regularnie prowadzony monitoring olejowy z analizą trendu wsparty rekomendacjami eksperta maksymalizuje zastosowanie wysokiej jakości środków smarnych, identyfikując odpowiednio wcześnie sygnały ostrzegawcze. Dzięki tym informacjom działy utrzymania ruchu mogą skuteczniej planować czasookresy pomiędzy przestojami i wydłużać okres eksploatacji maszyn. Chcąc zwiększyć wydajność i podnieść rentowność zakładu przez monitorowanie oleju i sprzętu, klient musi się odpowiednio przygotować do monitoringu.

 

 

2013 04 0274 01

 

 

Zacznijmy od podstaw

 

     Istnieją precyzyjnie określone zasady pobierania próbek, które zapewniają dokładność, powtarzalność i rzetelność wyników badań oleju. Po pierwsze, powinno się zawsze używać czystego i suchego pojemnika do pobierania próbek oleju. Wszystkie zanieczyszczenia znajdujące się w pojemniku przed pobraniem próbek oleju mogą spowodować błędny wynik analizy. Większość firm oferujących serwis badań olejowych zapewnia pojemniki na próbki. Inżynierowie powinni pobierać próbki, gdy temperatura układu osiąga normalny poziom eksploatacyjny. Dopuszcza się też pobranie próbek w ciągu 30 minut od wyłączenia urządzenia. Próbki oleju powinno się pobierać zawsze w ten sam sposób, z tego samego punktu . Można je pobrać z węża wychodzącego ze zbiornika lub miski olejowej, zaworów ciśnieniowych (przed filtrem), zaworu umocowanego na ścianie zbiornika lub specjalnego elementu instalacji na zbiorniku lub misce olejowej (zawór / kranik).

     W celu określenia najlepszego miejsca do pobrania próbki, niezbędna jest konsultacja z dostawcą oleju i producentem maszyny . Ustalenia należy wpisać do dokumentacji serwisowej, aby w przyszłości próbki były pobierane zawsze w identyczny sposób. Pozwoli to na porównywanie wyników badań regularnie pobieranych próbek olejowych i oznaczenie trendu zmian w czasie. Dzięki temu uzyskamy dokładny wgląd w stan urządzeń i środków smarnych.

     Próbki oleju powinno się pobierać zawsze bezpośrednio z maszyny. Jeśli jednak urządzenie wcześniej zostało opróżnione z oleju i wówczas zostały pobrane próbki na których podstawie olej zatwierdzono do dalszego użycia, to do układów hydraulicznych i skrzyni biegów nie można ponownie go zastosować. Nie pobiera się też próbek bezpośrednio po wymianie oleju lub po uzupełnieniu zbiornika dużą ilością świeżego oleju.

     Zaleca się, aby specjaliści ds. utrzymania ruchu dostosowali czasookresy pomiędzy pobieraniem kolejnych próbek w celu umożliwienia wczesnego wykrycia problemów z parkiem maszynowym. Badanie oleju jest zazwyczaj tańsze niż naprawa urządzenia lub straty w produkcji . Zgodnie ze standardami przemysłowymi zaleca się pobieranie próbek raz na kwartał . Jednak w przypadku, gdy w analizach pojawia się ponadnormatywne zużycie lub duże zanieczyszczenie oleju zaleca się skrócenie okresu pomiędzy pobiera niem kolejnych próbek . Zapowiedzią problemów w układzie jest między innymi wzrost wibracji lub wzrost temperatury (na przykład po przeprowadzonych pracach konserwacyjnych).

 

 

2013 04 0274 02

 

 

Poszukiwanie doświadczonego partnera

 

(...)

 

 

Internetowe wsparcie dla wydajności

 

(...)

 

 

Podsumowanie

 

     Przestrzegając wyżej wymienionych zasad pobierania próbek, klienci mogą czerpać korzyści wynikające z wysokiej wydajności parku maszynowego, nieprzerwanej nieplanowanymi postojami produkcji oraz minimalnego zapotrzebowania na prace konserwacyjne . Wybór sprawdzonego wykonawcy monitoringu olejowego, który posiada doświadczenie, specjalistyczną wiedzę, narzędzia internetowe oraz dobre kontakty biznesowe z renomowanymi producentami maszyn i urządzeń (OEM) pomoże specjalistom utrzymania ruchu w realizacji celów ich firm oraz ich własnych aspiracji. 

 

 

2013 04 0274 03

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

  • Pompy ciepła 2018

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

  • Pompy ciepła 2015

  • Pompy ciepła 2016

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.