Reklama
Reklama
 
 
 
Reklama
Komisja Europejska przyjęła Etykiety energetyczne dla urządzeń grzewczych, pomp ciepła
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 
Data dodania: 30.05.2013

     Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (EHPA) oraz Europejskie Partnerstwo na rzecz Energii i Środowiska (EPEE) wydały stanowisko, w którym z zadowoleniem odnoszą się do przyjęcia przez Kolegium Komisarzy etykiet energetycznych dla urządzeń grzewczych (ENER LOT1).

 

     Począwszy od 2015 roku konsumenci będą mogli wybrać najbardziej efektywne urządzenie grzewcze dla domu w oparciu o jedną etykietę energetyczną. Etykieta ma wspierać wybór rozwiązań grzewczych opartych o odnawialne źródła energii (OZE), w szczególności pomp ciepła.

     O tym jak ważne jest wprowadzenie etykiet energetycznych (klas energetycznych) dla urządzeń grzewczych świadczą statystyczne dane zużycia energii w Europie.

     Zużycie energii w sektorze budynków stanowi ok. 41% całego zużycia energii pierwotnej w krajach Unii Europejskiej. Z kolei 85% energii zużywanej w budynkach to energia związana z ogrzewaniem i ciepłą wodą użytkową. Jeżeli dodać do tego energię związaną z chłodzeniem budynków wartość ta osiąga ok. 90%.

 

2013 04 2693 01

Rys. 1. Zużycie energii pierwotnej w krajach Unii Europejskiej (dane Eurostat)

 

 

     Wraz z przyjęciem etykiety energetycznej dla urządzeń grzewczych, Komisja Europejska wydała bardzo pozytywny i silny sygnał dla obywateli i przemysłu w Europie, robiąc milowy krok w stronę osiągnięcia swoich celów do 2020 roku, w szczególności do zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych – mówi Thomas Nowak, Sekretarz Generalny EHPA.

     Przyjęcie etykiet energetycznych będzie mieć ogromne znaczenie dla rynku pomp ciepła. Dla przykładu Duńska Agencja energetyczna przeliczyła wg reguł projektu ENER LOT1 efektywność ponad 370 różnych typów pomp ciepła. Zdecydowana większość typów pomp ciepła ma klasę energetyczną A++, A+.

     Według EHPA wraz z przyszłym wdrożeniem oznakowania efektywności urządzeń grzewczych (ENER Lot 1) i podgrzewaczy wody (ENER Lot 2), etykiety energetyczne dla obu grup produktów znacznie przyczynią się do oszczędności energii i obniżenia emisji CO2. Niższy popyt na energię może również spowodować znaczne zmniejszenie rachunków za energię wśród obywateli Unii Europejskiej.

 

2013 04 2693 02

Rys. 2. Przykładowe klasy energetyczne dla pomp ciepła będących w ofercie (370 urządzeń) na rynku duńskim (zgodnie z ostatnim projektem ENER LOT1 wg analiz Duńskiej Agencji Energetycznej)

 

 

     Planowane wprowadzenie etykiet energetycznych – zdaniem Pawła Lachmana, prezesa Zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) – przyczyni się do znacznego ułatwienia klientom wyboru ekologicznego rozwiązania do ogrzewania budynku. Istniejące już oznakowania innych urządzeń zużywających energię np. dla pralek, lodówek sprawdziły się w praktyce – tak stanie się zapewne niebawem z urządzeniami grzewczymi.

     Etykiety energetyczne będą pośrednio wspierać rozwój bardziej energooszczędnych produktów, a tym samym przyczynią się do utrzymania Europy na pozycji lidera w tym segmencie. Oczekiwany rezultat pozwoli zwiększyć rynek urządzeń korzystających z odnawialnych źródeł energii, w tym i pomp ciepła, oraz stworzyć nowe miejsca pracy oraz inwestycje przemysłowe w Europie.

 

Źródło: PORT PC/ EHPA/ EPEE

 

Kluczowa decyzja Komisji Europejskiej dotycząca sposobu liczenia OZE z pomp ciepła i obliczania SPF
Z początkiem marca roku Komisja Europejska wydała decyzję ustanawiającą wytyczne dla państw członkowskich dotyczące obliczania energii odnawialnej przekazywanej przez pompy ciepła oraz szacowania wartości współczynnika SPF (ang. Seasonal Performance Factor). Opublikowany dokument ma ogromne znaczenie dla branży i z pewnością będzie stanowił bardzo silny impuls dla polskiego rynku pomp ciepła. Co ważne, dokument znacząco upraszcza sposób szacowania energii z OZE dla pomp ciepła, co ma duże znaczenie dla pracy instytucji statystycznych (GUS).
Z decyzji Komisji wynika, że przy sprawności produkcji energii ustalonej na poziomie 45,5% minimalna wartość SPF dla pomp ciepła zasilanych energią elektryczną musi wynosić 2,5 aby energia została uznana za energię odnawialną zgodnie z Dyrektywą 2009/28/WE. Oznacza to, że prawie wszystkie pompy ciepła dostępne obecnie na polskim rynku traktowane będą jako odnawialne źródła energii łącznie z pompami ciepła wykorzystującymi powietrze jako dolne źródło ciepła. Dla pomp ciepła zasilanych energią cieplną minimalna wartość SPF musi wynosić 1,15.
Określone przez Komisję wartości domyślne godzin pracy urządzenia w ciągu roku i współczynników SPF różnią się w zależności od warunków klimatycznych. Według sugerowanych w dokumencie obszarów warunków klimatycznych, Polska znajduje się w obszarze warunków klimatu chłodnego odpowiadającego warunkom temperaturowym właściwym dla Helsinek.
Według PORT PC decyzja Komisji Europejskiej jest przełomowym momentem dla znaczenia pomp ciepła w sektorze odnawialnych źródeł w Polsce. Jest to niewątpliwie duża szansa dla rozwoju rynku oraz dla wzrostu ogólnej świadomości w społeczeństwie w zakresie technologii pomp ciepła jako atrakcyjnej pod względem ekonomicznym i ekologicznym alternatywy dla konwencjonalnych źródeł energii.
www. portpc.pl

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

  • Pompy ciepła 2018

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

  • Pompy ciepła 2015

  • Pompy ciepła 2016

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.