Reklama
Reklama
 
 
 
Reklama
SUAZI innowacyjny Sposób i Układ do Antykorozyjnego Zabezpieczenia Instalacji Ogrzewania i Chłodzenia
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 
Data dodania: 28.07.2013

Izabela JOŃSKA, Michał JOŃSKI

 

Większość wód w Polsce jest silnie korozyjna w stosunku do wszystkich elementów metalowych występujących w instalacji. Wynika to ze zbyt niskiego odczynu pH, rozpuszczonych gazów (tlenu i dwutlenku węgla) i stężenia soli itp.

 

Zjawisko korozji i odkładania się kamienia kotłowego w instalacjach ogrzewania i chodzenia oraz kłopoty z tym związane: niedogrzanie pomieszczeń, brak drożności przewodów, blokowanie się zaworów termostatycznych i automatyki sterującej znane są już od dawna. Przyczyną tego stanu jest jakość wody, którą napełniono, a później uzupełniano instalacje. Z reguły jest ona agresywna korozyjnie w stosunku do stali, miedzi, żeliwa i innych metali, z których instalacja jest wykonana.

Do zapewnienia sprawnej i prawidłowej oraz ekonomicznej pracy układów ogrzewania i chłodzenia został opracowany i zgłoszony do opatentowania Sposób i Układ do Antykorozyjnego Zabezpieczania Instalacji (SUAZI).

Od kilkunastu lat zmieniają się warunki pracy instalacji grzewczych i chłodzących w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz w przemyśle, co jest skutkiem łatwego dostępu do nowych, znacznie lepszych materiałów, urządzeń oraz systemów kontroli, regulacji i automatyki. Wiąże się to z koniecznością ciągłego aktualizowania informacji o nowych technologiach uwzględnianych i wykorzystywanych w projektowaniu, wykonawstwie i eksploatacji instalacji. Brak sprecyzowanych prawnie norm krajowych powoduje, iż nowe rozwiązania projektowe i materiałowe dobierane są przypadkowo, najczęściej najtaniej, a ich montaż jest niezgodny z wymaganiami producentów urządzeń i armatury oraz przyszłych użytkowników instalacji. W konsekwencji układy ogrzewania i chłodzenia napełniane wodą, które powinny pracować przez wiele lat, ulegają awarii już po 4-6 latach eksploatacji, a w niektórych przypadkach nawet wcześniej.

Należy podkreślić, że używanie do napełniania i uzupełniania układów ogrzewania i chłodzenia wody zdemineralizowanej np. z sieci ciepłowniczej lub ze stacji zmiękczania, ze względu na ich korozyjność jest rozwiązaniem bardziej szkodliwym, niż napełnienie instalacji surową wodą wodociągową.

Osobnym problemem w instalacjach wodnych – ogrzewania i chłodzenia – jest obecność mikroorganizmów: bakterii, alg, drożdży i grzybów – ich niekontrolowany rozwój powoduje tworzenie warstwy biofilmu blokującego drożność rur, zmniejszającego wydajność wymiany ciepła i korozję biologiczną.

Szczególnie zagrożone pod kątem niekontrolowanego rozwoju życia biologicznego są instalacje wody lodowej. Podczas zimowej przerwy w pracy układu chłodzenia, woda w przewodach instalacyjnych nagrzewa się do temperatury pokojowej, co stwarza idealne warunki do rozwoju bakterii. Podobna sytuacja ma miejsce w instalacjach ogrzewania.

W lecie przy wyłączonym zasilaniu może dojść do gwałtownego rozwoju mikroorganizmów, których usunięcie nawet w sezonie grzewczym jest bardzo trudne (do dezynfekcji termicznej potrzebna jest temperatura w instalacji na ostatnim odcinku ok. 70-75°C).

Opracowany Sposób i Układ do Antykorozyjnego Zabezpieczenia Instalacji jest unikalnym i ekologicznym rozwiązaniem do uzdatniania wody instalacyjnej oraz sprawnej i ekonomicznej pracy układów ogrzewania i chłodzenia.

 

2013-06-49

Rys. 1. Sposób i układ do antykorozyjnego zabezpieczenia instalacji ogrzewania i chłodzenia

 

Układ składa się z trzech modułów (rysunek 1):
I. kontrolno-regulacyjnego,
II. ochronno-zmiękczającego,
III. uzdatniania wody,
które są dobierane i kompletowane dla konkretnej instalacji po uwzględnieniu danych technicznych takich jak:
● pojemność instalacji,
● rodzaj materiałów z których jest zrobiona,
● jakość wody do napełniania i uzupełnienia obiegu,
● czas i warunki dotychczasowej pracy instalacji.

Moduł kontrolno-regulacyjny służy do kontroli ciśnienia i ilości wody uzupełniającej. Następnym elementem jest moduł ochronno- zmiękczający, który produkuje najlepszą jakościowo wodę do napełnienia i uzupełniania instalacji w czasie jej eksploatacji oraz zabezpiecza przed napływem mechanicznych zanieczyszczeń z sieci wodociągowej.

Ostatnią częścią SUAZI jest moduł uzdatniania wody instalacyjnej – zapewnia prawidłowe uzdatnienie wody w instalacji oraz kontrolę skuteczności zabezpieczenia antykorozyjnego.

Na podstawie informacji zawartych w „opisie technicznym” (tabela 1) oraz po ewentualnym wykonaniu badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody, dobrany zostaje inhibitor korozji. Dodatkowo, w instalacjach chłodzenia do blokowania życia biologicznego dozowany jest biocyd.

Zaletą SUAZI jest możliwość podłączenia go bez ingerowania w ciągłość pracy układów ogrzewania i chłodzenia, ekologiczna bezobsługowa eksploatacja oraz brak elementów podatnych na kradzieże czy dewastacje.

Urządzenia SUAZI spełniają wymagania PN -93/C-04607 – „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania dotyczące jakości wody.” i klauzul gwarancyjnych producentów urządzeń i armatury w zakresie uzdatniania wody do napełniania i uzupełniania instalacji.

Firma „Joński”, twórca SUAZI, od 20 lat skutecznie wdraża nowoczesne technologie związane z antykorozyjnym zabezpieczeniem instalacji, osiągając wymierne efekty techniczne, ekonomiczne i ekologiczne.

Urządzenia z serii SUAZI otrzymały Atest Higieniczny NIZP – Państwowego Zakładu Higieny w zakresie zabezpieczenia przed korozją i osadami instalacji ogrzewania i chłodzenia w budownictwie mieszkalnym, administracji publicznej (szpitale, hotele) oraz instalacji przemysłowych.

Wykonanie SUAZI obejmuje:
● przygotowanie instalacji do podłączenia układu antykorozyjnego zabezpieczenia instalacji,
● dostarczenie kompletu montażowego SUAZI,
● dobór i zadozowanie inhibitora
● instrukcję obsługi układu, montaż, serwis i konserwacje.

 

2013-06-50-1

 

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

  • Pompy ciepła 2018

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

  • Pompy ciepła 2015

  • Pompy ciepła 2016

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.