Reklama
Reklama
 
 
 
Reklama
Rekuperacja coraz popularniejsza w Polsce
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Data dodania: 23.08.2013

Katarzyna BEDNARZ

 

Polska to kraj, gdzie zgodnie z wieloletnią tradycją powstające obiekty mieszkaniowe, z racji klimatu, posiadają wodne systemy ogrzewania oparte o jednostkę centralną, wentylację wykorzystującą naturalny przepływ powietrza, zaś klimatyzacja – jeśli w ogóle występuje – stanowi najczęściej pojedyncze urządzenie typu split.

 

Według najnowszego raportu firmy badawczej PMR zatytułowanego „Rynek HVAC w Polsce 2013 − Prognozy rozwoju na lata 2013-2015”, wartość rynku urządzeń HVAC (czyli ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji) oscyluje wokół 6,2 mld zł. Nowoczesne rozwiązania technologiczne wzbudzają coraz większe zainteresowanie wśród potencjalnych nabywców, co znajduje odzwierciedlenie w rosnącym popycie na urządzenia tego typu. O ile klimatyzacja nadal stanowi w jednostkach mieszkalnych raczej wyjątek, to wyraźne jest coraz większe zainteresowanie nowoczesnymi systemami wentylacyjnymi.

 

2013-07-58-1

 

Tradycyjnie stosowana wentylacja naturalna, opierająca się o grawitacyjny przepływ powietrza poprzez nieszczelności przegród, nadal stanowi kluczowy typ instalacji doprowadzającej powietrze, jednak coraz więcej klientów decyduje się na mechaniczne wspomaganie tego procesu. Podczas badania przeprowadzonego na potrzeby przygotowanego przez PMR raportu o rynku HVAC w Polsce, firmy instalacyjne oszacowały, że ok. dwa-trzy domy jednorodzinne na 10 budowanych posiadają systemy wentylacji inne niż grawitacyjne. Właściciele domów jednorodzinnych stanowią jednocześnie główną grupę docelową, do której trafia najwięcej rekuperatorów, tj. ok. 85% wszystkich urządzeń przeznaczanych na segment mieszkaniowy.

Zadaniem tego typu urządzenia jest wtłoczenie świeżego oraz usunięcie zużytego powietrza z obiektu, przy jednoczesnym zatrzymaniu w nim maksymalnej ilości ciepła. Dodatkowe zalety płynące z czystego powietrza, a więc zmniejszona ilość roztoczy, kurzu i alergenów w domu, jak również ograniczenie możliwości rozwoju pleśni są istotne dla komfortu klientów, jednak to przede wszystkim oszczędności stanowią o konkurencyjnej przewadze wentylacji mechanicznej nad grawitacyjną.

Szacunkowo, przez wentylację grawitacyjną z lokalu mieszkalnego ucieka ok. 35% ciepła. Jest to zmienna, którą nietrudno przeliczyć na złotówki, a która najbardziej przemawia do potencjalnych użytkowników. Uzyskanie fachowej porady odnośnie instalowanych systemów nie nastręcza wielu trudności. Sporo informacji umieszczanych jest w Internecie, gdzie producenci próbują w miarę przystępnie przekazać dane technologiczne. Nie należy także zapominać o kluczowej roli firm instalacyjnych, które z racji wykonywanych robót posiadają znaczną wiedzę fachową.

 

2013-07-59-1

 

Firmy te niejednokrotnie oferują kompleksowe podejście do tematu. Czynny udział w zaprojektowaniu instalacji, jej wykonawstwie, jak również doradztwie określonego typu i marki urządzenia deklarują średnio cztery na 10 firm instalacyjnych. W ogólnym rozrachunku zaledwie jedna na trzy firmy nie ingeruje w końcowy wybór klienta. Informacja taka jest zapewne przesłanką, która sprawia, że producenci chętnie organizują szkolenia dla firm wykonawczych z zakresu oferowanych przez siebie produktów. Kampanie reklamowe skierowane do indywidualnych klientów są raczej bezcelowe, zaś pozyskanie zaufania grupy instalatorów owocować może wzmożoną sprzedażą w przyszłości. Obecnie do najbardziej znanych wśród wykonawców firm zaliczyć możemy VTS, PRO-Vent oraz firmę Bartosz, których rozpoznawalność na rynku jest największa wg PMR.

Ceny rekuperatorów w latach 2011-2012 zanotowały znaczny wzrost, co jest jednak przede wszystkim efektem zwyżek kosztów materiałowych, jakie miały miejsce w tym okresie (stal). Obecnie cena samego rekuperatora w stosunku do nakładów poniesionych na całość systemu (rozprowadzenie, izolacje etc.) kształtuje się na poziomie ok. 20÷25%, w zależności od parametrów. Jest to więc niewielki wydatek w stosunku do całkowitego kosztu instalacji, jednak ma kluczowe znaczenie dla sprawności całego układu.

Rynek rekuperacji jest dość młody, dlatego należy się spodziewać, że producentom nie będzie zależało na windowaniu cen. Dodatkowo, ewentualne zwyżki zostały zamrożone przez niepewną sytuację budownictwa mieszkaniowego, które obecnie dość mocno hamuje, jak również przez ograniczenie wydatków przez konsumentów. Mimo to rynek wentylacji rośnie aktualnie w tempie ok. 4% rocznie.

 

Niniejsza informacja prasowa została przygotowana na podstawie danych zawartych w najnowszym raporcie firmy PMR pt. „Rynek HVAC w Polsce 2013. Prognozy rozwoju na lata 2013-2015”.

 

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

  • Pompy ciepła 2018

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

  • Pompy ciepła 2015

  • Pompy ciepła 2016

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.