System zarządzania wydajnością urządzeń zasilających i chłodzących Cz. 2. Wydajność na poziomie systemu
Ocena użytkowników: / 3
SłabyŚwietny 
Data dodania: 15.10.2013

Zarządzanie wydajnością infrastruktury fizycznej centrum danych jest zdefiniowane jako działanie lub proces mające na celu zapewnienie sprawnego dostarczenia mocy, chłodzenia i przestrzeni w odpowiednim czasie i w odpowiedniej ilości w celu wsparcia obciążeń i procesów IT.

 

2013-09-41-1

Rys. 1. Źródła zapotrzebowania a źródła dostarczania

 

Zapotrzebowanie na moc zasilającą i chłodzenie jest ustalane na poziomie szafy, jak pokazuje rysunek 1. Dostarczanie, jak opisano w poprzednim akapicie, należy także określić w odniesieniu do szafy. System doprowadzania mocy zasilającej i chłodzenia nie jest jednak określany według szaf, tylko jest hierarchiczny i uwzględnia urządzenia, takie jak zasilacze UPS, listwy zasilające i klimatyzatory obsługujące grupy szaf. Zbiorcze urządzenia dostarczające moc, takie jak wejście zasilania serwisowego i chłodnie kominowe, też są źródłami zasilania, które musi uwzględniać zapotrzebowanie. Dlatego oprócz obliczenia możliwości systemu w zakresie dostaw energii i chłodzenia na poziomie szafy, należy jeszcze oszacować ogólną wydajność systemu z uwzględnieniem urządzeń zasilających.

Aby nie doszło do awarii centrum danych, ilość dostarczanej mocy musi być zawsze większa lub równa zapotrzebowaniu,. Ta zasada obowiązuje na poziomie szafy, ale również w odniesieniu do każdego urządzenia obsługującego grupę szaf. Dlatego też, w dowolnym czasie, istnieje zawsze nadmiarowość (tak długo, jak całkowita podaż jest większa lub równa całkowitemu zapotrzebowaniu). Nadmiarowość jest pochodną czterech celów związanych z zarządzaniem wydajnością:

 • moc wolna,
 • moc bezczynna,
 • margines bezpieczeństwa mocy,
 • moc ukryta.

Każdy z tych typów nadmiarowej wydajności jest opisany w poniższej sekcji i przedstawiony na rysunku 2.

 

2013-09-42-1m

Rys. 2. Typy nadmiarowej wydajności

 

Moc zapasowa

Moc zapasowa jest bieżącą nadwyżką mocy, która może być wykorzystana natychmiast na potrzeby nowego sprzętu IT. Utrzymywanie mocy zapasowej wiąże się ze znacznymi kosztami finansowymi i operacyjnymi, związanymi z zakupem i utrzymaniem sprzętu zasilającego oraz chłodzącego. Co więcej, moc zapasowa zawsze skutkuje obniżeniem wydajności pracy centrum danych i zwiększeniem poboru energii.

W architekturze z efektywnym zarządzaniem wydajnością w rozwijającym się centrum danych niektóre typy mocy zapasowej, takie jak możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń, są ekonomiczne. Byłoby jednak idealnie, gdyby sprzęt zasilający i chłodzący był instalowany tylko w sytuacjach, gdy jest potrzebny do zaspokojenia rosnących potrzeb.

Efektywne zarządzanie wydajnością musi uwzględniać plany dotyczące rozwoju. Więcej informacji na temat oceny planów rozwoju znajduje się w dokumencie White Paper 143, Data Center Projects: Growth Model (Projekty centrum danych: model rozwoju, APC Schneider Electric).

 

Bezczynna moc

Bezczynna moc jest to bieżący nadmiar mocy, który jest dostępny na wypadek konieczności wykorzystania maksymalnej, skonfigurowanej wydajności energetycznej lub klimatyzacyjnej. Istniejący sprzęt IT może potrzebować tej mocy w momencie szczytowego obciążenia, dlatego nie można jej wykorzystywać do obsługi nowo instalowanych urządzeń.

Niewykorzystana moc staje się coraz większym problemem w związku ze stosowaniem w urządzeniach informatycznych funkcji zarządzania energią i automatycznym ruchem maszynowym. Niewykorzystana moc musi zostać zachowana na potrzeby sytuacji, gdy sprzęt informatyczny zasilany energią przełącza się na tryby wysokiego zużycia prądu.

 

Margines bezpieczeństwa mocy

(...)

 

Ukryta moc

(...)

 

Podsumowanie

Efektywny system zarządzania wydajnością potrafinie tylko zidentyfikować ukrytą moc, ale przede wszystkim pomaga klientowi uniknąć powstawania takich sytuacji. W części 3 artykułu poruszone zostaną kwestie zarządzania wydajnością oraz monitorowania zasilania i chłodzenia urządzeń IT.

 

Koniec cz. 2.

 

Sławomir KUBICZEK
dyrektor sprzedaży dla sektora Cooling
w SCHNEIDER ELECTRIC IT Business Polska

 

Więcej na ten temat przeczytają Państwo w Chłodnictwie i Klimatyzacji nr 09/2013

 

 

PODOBNE ARTYKUŁY:

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

 • Pompy ciepła 2023-2024

 • Pompy ciepła 2021-2022

 • Pompy ciepła 2022-2023

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2022

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2023

 • Pompy ciepła 2020-2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

 • Pompy ciepła 2019-2020

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.