System zarządzania wydajnością urządzeń zasilających i chłodzących cz. 3 Zarządzanie wydajnością
Ocena użytkowników: / 5
SłabyŚwietny 
Data dodania: 06.01.2014  |  Autor: Sławomir KUBICZEK

W poprzednich częściach w numerach 7/2013 i 9/2013 stworzyliśmy strukturę do obliczania dostarczanej energii oraz zapotrzebowania w zakresie zasilania i chłodzenia. Zajmijmy się zatem kwestią zarządzania wydajnością.

 

System zarządzania wydajnością zasilania i chłodzenia oparty na pomiarach technicznych uzupełnionych wyliczeniami wydaje się sensownym rozwiązaniem i w niektórych centrach danych wykorzystuje się go w uproszczonej formie. Wraz z nadejściem ery wirtualizacji serwerów oraz urządzeń informatycznych, która doprowadziła do dynamicznej zmiany zapotrzebowania na moc i chłodzenie, wykorzystanie zasilania sieciowego i urządzeń klimatyzacyjnych w połączeniu z oprogramowaniem do zarządzania tymi elementami jest najbardziej praktycznym i najprostszym rozwiązaniem.

Z perspektywy użytkownika system taki powinien spełniać następujące funkcje:

 • przedstawianie informacji o wydajności;
 • ustalanie planu wydajności;
 • ostrzeganie o nieprawidłowościach w wykonaniu planu wydajności;
 • modelowanie proponowanych zmian.

 

2013-12-30-1

Rys. 1. Przykład planu widoków centrum danych w programie StruxureWare Operations firmy Schneider Electric, Capacity module

 

Przedstawianie informacji o wydajności

Bieżące warunki podaży i zapotrzebowania w centrum danych, w tym potencjał mocy, ukryta moc i inne atrybuty omawiane wcześniej, powinny być prezentowane na następujących płaszczyznach:

 • Poziom pomieszczenia: Łącznie: podaż i zapotrzebowanie oraz dane o wydajności systemów w obrębie całego pomieszczenia. Zazwyczaj są to informacje o zasilaczach UPS, generatorach, klimatyzatorach, chłodniach kominowych i sprzęcie do obsługi wejść;
 • Poziom rzędu: Podaż i zapotrzebowanie w zakresie zasilania i chłodzenia w rzędzie lub innej strefie logicznej centrum danych. Często są to dane o urządzeniach doprowadzających zasilanie i chłodzenie do rzędu, takich jak listwy zasilające lub rzędowe systemy klimatyzacyjne. Jest to szczególnie przydatna pomoc planistyczna, gdy szczegóły na poziomie szafy lub konfiguracji poszczególnych szaf nie są jeszcze znane;
 • Poziom szafy: Podaż i zapotrzebowanie w zakresie zasilania i chłodzenia w konkretnej szafie lub obudowie. Te informacje są konieczne do zdiagnozowania problemów i oszacowania wpływu instalacji konkretnego urządzenia informatycznego na układ. Dane te mogą być związane z obiegami dystrybucji na poziomie szafy lub przyporządkowanych do niej systemów chłodzenia;
 • Poziom organizacji: Ponieważ waga efektywnych obliczeń wzrasta, działania centrum danych mają na celu znaczące zmniejszenie budżetu energetycznego, a kierownictwo wymaga wglądu zarówno w zużycie, jak i wydajność korzystania z centrów danych firmy.

Efektywny system zarządzania wydajnością wyświetli powyższe dane w postaci hierarchicznego modelu wielopoziomowego wraz z graficznym planem centrum danych. Rysunek 1. przedstawia widok na poziomie pomieszczenia, zaś rysunek 2 – widok poziomu organizacji.

 

2013-12-30-2

Rys. 2. Przykład widoku na poziomie szafy w programie StruxureWare Operations firmy Schneider Electric, w aplikacji Vizor mobile pokazującej poziom organizacji danych dotyczących wydajności

 

Ustalanie planu wydajności

Plan wydajności opracowuje się w fazie projektowania centrum danych. Po zainstalowaniu urządzeń zasilających i klimatyzacyjnych definiowany jest plan wydajności i na ile sposobów gwarantowana jest dostawa. Dzięki nowoczesnym skalowalnym rozwiązaniom w zakresie zasilania i chłodzenia centrów danych można tworzyć plany wydajności zakładające możliwość rozwoju infrastruktury IT w celu optymalizacji kosztów i efektywności energetycznej.

Ważne jest nie tylko zapewnienie wystarczającej wydajności, ale także odpowiedniej ilości wydajności. Zbyt często inżynierowie skupiają się na zapewnianiu wystarczającej wydajności, zapominając o dostosowaniu jej do bieżących potrzeb. Częstymi rezultatami przerostu infrastruktury są straty finansowe, nadmierne zużycie energii, wzrost wydatków na serwisowanie sprzętu oraz zwiększone zużycie wody.

Narzędzia do projektowania centrów danych pomagają w ustalaniu planów wydajności i dlatego powinny stanowić element całego systemu zarządzania infrastrukturą centrów danych (DCIM). Przykładem takiego pakietu narzędzi programowych są InfraStruXure Designer (narzędzie do projektowania centrów danych) i StruxureWare dla pakietu centrów danych DCIM firmy Schneider Electric.

 

Ostrzeganie o nieprawidłowościach w wykonaniu planu wydajności

(...)

 

Modelowanie proponowanych zmian

(...)

 

Monitorowanie zasilania i chłodzenia urządzeń IT

(...)

 

Wnioski

Zarządzanie wydajnością jest kluczowym elementem skutecznego planowania i pracy centrum danych. Znaczenie zarządzania wydajnością rośnie wraz z gęstością, wielkością i złożonością centrum danych. W kolejnych trzech częściach opisana została metodologia tego procesu. Wykazaliśmy, że zarządzanie wydajnością nie jest zależne od posiadania szczegółowych danych o sprzęcie zainstalowanym w szafie oraz, że wdrożenie i wykorzystanie tego systemu jest prostsze niż używanie tradycyjnych szczegółowych modeli zarządzania zasobami, a także posiada większość ich najważniejszych zalet. Jeśli system zarządzania wydajnością zostanie wdrożony zgodnie z wytycznymi tu przedstawionymi, może on dostarczać informacji o centrum danych, które mają znaczenie krytyczne, a których nie zapewniają tradycyjne systemy monitoringu. Po połączeniu z siecią zasilającą i instrumentami chłodzącymi, obecne, nowsze systemy oprogramowania DCIM zapewniają niezbędne narzędzia do efektywnego i skutecznego zarządzania wydajnością „spoza pudełka”.

 

Sławomir KUBICZEK
dyrektor sprzedaży dla sektora Cooling
SCHNEIDER ELECTRIC IT Business Polska

 

Więcej na ten temat przeczytają Państwo w Chłodnictwie i Klimatyzacji nr 12/2013

 

 

PODOBNE ARTYKUŁY:

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

 • Pompy ciepła 2023-2024

 • Pompy ciepła 2021-2022

 • Pompy ciepła 2022-2023

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2022

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2023

 • Pompy ciepła 2020-2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

 • Pompy ciepła 2019-2020

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.