Reklama
Reklama
 
 
 
Reklama
Nowego typu ogranicznik wydatku cieczy
Ocena użytkowników: / 4
SłabyŚwietny 
Data dodania: 13.04.2014  |  Autor: Antoni TARNOGRODZKI, Andrzej SZUMMER, Ludomir DUDA

Ogranicznik wydatku to alternatywne rozwiązanie do kryzowania, które nie wywołuje kawitacji. Ogranicznik stosuje się do zmniejszenia wydatku cieczy w klimatyzacji.

 Jak wiadomo, w celu zmniejszenia wydatku cieczy w klimatyzacyjnych systemach wodnych stosuje się zwykle tzw. kryzowanie, polegające na umieszczeniu w przewodzie tarczy z otworkiem osiowym. Rozwiązanie to może powodować kawitację, która jest zjawiskiem szkodliwym, gdyż oprócz hałasu wywołuje pulsacje przepływu, drgania instalacji, a nawet korozję kawitacyjną.

W przedstawionym ograniczniku wydatku cieczy kawitacja nie występuje, gdyż zastosowano kaskadę odpowiedniej liczby stopni, w których ciecz jest rozpędzana i następnie hamowana. Ponieważ energia kinematyczna w stopniu jest rozpraszana, współczynnik lokalnej straty hydraulicznej w stopniu jest równy dokładnie jedności.

Ogranicznik powinien być rozwiązany w taki sposób, że wypływ ze stopnia nie trafia we wlot stopnia kolejnego, wtedy współczynnik straty hydraulicznej równa się po prostu liczbie stopni.

 

Rozwiązanie ogranicznika

(...)

 

Warianty ogranicznika

 • Wariant I: zamiast wycięć osiowych (jak na rys. 1.) jest szczelina promieniowa (rys. 2.).
 • Wariant II: zamiast wycięć promieniowych (jak na rys. 1.) są nadcięcia prostopadłe do osi ogranicznika – uderza prostota rozwiązania.
 • Wariant III: ciecz jest kolejno rozpędzana w wewnętrznych wycięciach w tarczy, hamowana w obszarze pierścieniowym o dużym przekroju poprzecznym, rozpędzana w szczelinie promieniowej, hamowana w obszarze pierścieniowym, po czym sytuacja się powtarza.
 • Wariant IV: ciecz jest kolejno rozpędzana w ruchu odśrodkowym w podtoczeniu tarczy 1, hamowana w wycięciach na obwodzie tarczy 2, rozpędzana w ruchu dośrodkowym w podtoczeniu tarczy 3, hamowana w obszarze osiowym, po czym sytuacja się powtarza.

 

2014-04-68-1

Rys. 2. Warianty ogranicznika: 1 – tarcza z podtoczeniem, 2 – tarcza z wycięciami na obwodzie, 3 – tarcza z dwoma podtoczeniami

 

Ogranicznik dla małego wydatku

(...)

 

2014-04-69-1

Rys. 5. Ogranicznik dziewięciostopniowy

 

Ogranicznik dla dużego spadku ciśnienia

Przedstawione dotychczas ograniczniki miały – za wyjątkiem pięciostopniowego wariantu III – po sześć stopni. W przypadku wymaganego większego spadku ciśnienia należy zastosować większą liczbę stopni, zasada działania takiego ogranicznika pokazana jest na rysunku 5.

 

dr inż. Antoni TARNOGRODZKI
prof. dr inż. Andrzej SZUMMER
dr Ludomir DUDA

 

Więcej na ten temat przeczytają Państwo w Chłodnictwie i Klimatyzacji nr 04/2014

 

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

 • Pompy ciepła 2020-2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

 • Pompy ciepła 2019-2020

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

 • Pompy ciepła 2018

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

 • Pompy ciepła 2015

 • Pompy ciepła 2016

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.