Reklama
 
Reklama
 
 
 
Klimatyzatory multisplit – prostota i elastyczność w zastosowaniu
Ocena użytkowników: / 7
SłabyŚwietny 
Data dodania: 07.09.2014

Klimatyzacja przestaje być towarem luksusowym i staje się standardowym wyposażeniem nowobudowanych obiektów nie tylko biurowych, użyteczności publicznej, handlowych, hotelowych, ale także mieszkalnych. Zastosowanie klimatyzacji pozwala na większy komfort użytkowania budynku, co wpływa na większą efektywność pracy oraz zminimalizowanie zmęczenia zbyt wysoką temperaturą w pomieszczeniu.

 

Zmienna temperatura zewnętrzna, liczne zyski ciepła w pomieszczeniach oraz duża izolacyjność nowobudowanych i modernizowanych budynków powoduje wzrost temperatury w pomieszczeniach oraz odczucie duszności. Wśród użytkowników takich obiektów wzrasta zatem potrzeba stworzenia przyjaznego środowiska, najczęściej poprzez zapewnienie jedynie komfortu temperaturowego – system klimatyzacji, chłodzenia.

Układ klimatyzacyjny typu split, multisplit czy też VRF pracujący na powietrzu obiegowym, nie zapewnia wymiany powietrza i nie doprowadza do pomieszczenia świeżego powietrza. Wpływa głównie na temperaturę powietrza w pomieszczeniu, a także wilgotność, przy czym nie jest ona regulowana. Klimatyzacja pozwala na uzyskanie odpowiedniego komfortu temperaturowego w pomieszczeniu, który jednak jest odczuwany indywidualnie i zależy od osobistych preferencji użytkownika.

 

2014-08-58-1

Rys. 1. Jednostki zewnętrzne posadowione na dachu budynku

 

Ostatnio przy niesłabnącym zainteresowaniu klimatyzatorami typu split, można zaobserwować wzrost popytu na układy multisplit. W budynkach instaluje się już nie tylko pojedyncze urządzenia, lecz wiele jednostek klimatyzacyjnych. W przypadku, gdy chłodzenia wymaga więcej niż jedno pomieszczenie, można zastosować kilka układów split lub najlepiej układ multisplit, który pozwala na podłączenie kilku jednostek wewnętrznych do jednej jednostki zewnętrznej. Systemy Multisplit są układami bardziej zaawansowanymi technologicznie od typowych pojedynczych układów, lecz prostszymi od układów VRF.

 

Co to jest system klimatyzacyjny multisplit?

Układ multisplit umożliwia podłączenie do jednej jednostki zewnętrznej (skraplacza) kilku jednostek wewnętrznych (parowników) o zróżnicowanej wydajności chłodniczej odpowiednio do wielkości pomieszczeń. W zależności od typu systemu i producenta jedna jednostka zewnętrzna może pracować nawet z 9 jednostkami wewnętrznymi – najczęściej jednak jest ich 3÷4. Zapewnia to oszczędność miejsca, energii oraz niższe koszty inwestycyjne.

W systemie multisplit w danej chwili klimatyzowane są tylko te pomieszczenia, które tego wymagają, natomiast w pozostałych system jest wyłączony. W obrębie jednego systemu jednostki wewnętrzne mogą pracować w tym samym trybie: chłodzenia lub grzania – przy próbie zmiany pracy jednej jednostki w inny tryb wystąpi błąd układu. W budynkach, w których zastosowano układ klimatyzacyjny multisplit, gdzie warunki w jednych pomieszczeniach wyznaczają potrzebę chłodzenia, a w innych potrzebę grzania, zarządzanie pracą całego układu zostaje ułatwione poprzez zastosowanie funkcji blokady pracy. Poprzez odpowiednie ustawienie zworek na płycie głównej jednostki zewnętrznej można zadać, w jakim trybie ma pracować cały układ. Skutecznie eliminuje to występowanie błędów niezgodności trybu pracy.

Obecne systemy klimatyzacyjne multisplit wyposażone w pompę ciepła można wykorzystywać do dogrzewania pomieszczeń, szczególnie w przejściowych porach roku, poprzez pracę systemu w trybie grzewczym – obieg czynnika chłodniczego jest odwrócony.

Układ klimatyzacyjny łączy w sobie następujące procesy obróbki powietrza: chłodzenie, grzanie i osuszanie. Jednakże małe systemy multisplit nie mogą zastąpić instalacji ogrzewania, są jedynie jej uzupełnieniem, gdyż wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej w Rys. 1. Jednostki zewnętrzne posadowione na dachu budynku ydajność sytemu spada.

 

Budowa układu Multisplit

(...)

 

Jednostka zewnętrzna

(...)

 

Jednostki wewnętrzne

(...)

 

Rodzaje układów multisplit

(...)

 

Czym kierować się podczas projektowania układu klimatyzacyjnego?

Istnieje wiele rozwiązań układów klimatyzacyjnych służących do zapewnienia wymaganych parametrów w poszczególnych pomieszczeniach całego budynku lub kompleksu budynków. Wybór systemu zależy od bardzo wielu czynników. Do podstawowych elementów należą:

 • rodzaj obiektu,
 • sposób jego podziału na poszczególne pomieszczenia,
 • sposób użytkowania pomieszczeń.

Zastosowany system klimatyzacyjny powinien być z natury rzeczy energooszczędny, czyli zapewniający:

 • elastyczne dopasowanie się do wymagań poszczególnych pomieszczeń, co ma zasadniczy wpływ na wysoką sprawność użytkową systemu,
 • optymalny rozdział powietrza w poszczególnych pomieszczeniach,
 • optymalne schładzanie powietrza,
 • optymalną regulację parametrów powietrza w poszczególnych pomieszczeniach oraz właściwy rozdział powietrza,
 • optymalne koszty inwestycyjne i eksploatacyjne.

 

2014-08-60-1a

Rys. 5. Podłączenie rurociągów chłodniczych do jednostki zewnętrznej

 

Powyższe elementy powinny decydować o wyborze systemu dla konkretnego przypadku, który jest rozwiązywany na etapie założeń projektowych. Kryteria doboru układu klimatyzacyjnego dla budynku związane są z jakością wnętrza budynku oraz z uwarunkowaniami technologicznymi (rodzaj i wielkość obciążeń w pomieszczeniach, ich zmienność w czasie, podział na strefy, ilość klimatyzowanych pomieszczeń, zakres regulowanych parametrów itp.). Podczas doboru systemu wpływ mają także czynniki ekonomiczne. Głównym celem stosowania systemów klimatyzacyjnych jest zapewnienie warunków komfortu klimatycznego ludziom przebywającym w pomieszczeniu.

 

Na co zwrócić uwagę podczas projektowania układu Multisplit?

System klimatyzacyjny może istnieć niezależnie od instalacji wentylacyjnej, czy centralnego ogrzewania. Można go montować nawet w istniejących budynkach, gdyż nie narusza konstrukcji budowlanej.

Przy projektowaniu klimatyzacji mamy do dyspozycji wiele zróżnicowanych pod względem mocy jednostek zewnętrznych oraz całą gamę zróżnicowanych pod względem mocy i rodzaju zabudowy jednostek wewnętrznych, co pozwala na elastyczne kształtowanie wnętrz przez architekta. Niewątpliwą zaletą systemów multisplit jest duża swoboda projektowania. W jednym systemie można użyć różnych rodzajów jednostek wewnętrznych: ściennych, kasetonowych, przypodłogowopodsufitowych, czy też kanałowych. Pozwala to na dobór najbardziej odpowiedniego urządzenia dopasowanego do specyfiki konkretnego pomieszczenia. Można stworzyć wiele kombinacji typów i wydajności jednostek wewnętrznych, które będą połączone jedną instalacją chłodniczą z jednostką zewnętrzną.

Podczas doboru systemu należy zwrócić uwagę na następujące parametry układu:

 • maksymalna liczba jednostek wewnętrznych podłączonych do jednej jednostki zewnętrznej,
 • maksymalna długość przewodów chłodniczych,
 • maksymalna różnica wysokości pomiędzy jednostką zewnętrzną a wewnętrzną,
 • maksymalna różnica wysokości pomiędzy jednostkami wewnętrznymi,
 • zakres temperatury pracy układu w trybie chłodzenia i grzania.

 

2014-08-62-1

Rys. 7. Układy klimatyzacyjne multisplit pozwalają na różnorodną konfigurację jednostek wewnętrznych [LG]

 

W praktyce, moc systemu dobiera się w taki sposób, aby suma mocy wydajności jednostek wewnętrznych przewyższała moc urządzenia zewnętrznego. Łączna wydajność jednostek wewnętrznych z porównaniu z mocą jednostki zewnętrznej powinna być w zakresie 50÷130% (w niektórych przypadkach nawet 160%), co gwarantuje wyjątkową elastyczność układu. Limit 130% wynika z założenia niejednoczesności występowania maksymalnego zapotrzebowania chłodu / ciepła we wszystkich jednostkach wewnętrznych podłączonych do układu. Podczas doboru układu należy zapoznać się z zalecanymi przez producenta konfiguracjami mocy jednostek wewnętrznych dla określonego modelu skraplacza.

Klimatyzatory w systemie multisplit zapewniają znacznie łatwiejszy montaż w różnych miejscach ze względu na dużą całkowitą długość instalacji oraz maksymalną różnicę wysokości pomiędzy jednostkami wewnętrznymi a zewnętrzną.

Maksymalna długość przewodów freonowych to na ogół 145 m, co w porównaniu z układami split zwiększa dowolność w wyborze miejsca instalacji dla jednostek wewnętrznych i ułatwia projektowanie.

 

Sterowanie

(...)

 

2014-08-63-1

Rys. 8. Rząd skraplaczy systemu multisplit umieszczonych na konstrukcjach wsporczych na ścianie budynku

 

Montaż

Jednostki zewnętrzne układów Multisplit są łatwe w instalacji, nie zajmują wiele miejsca, co pozwala na montaż w różnych warunkach. Kompaktowy rozmiar pozwala na łatwiejszy transport urządzeń.

W porównaniu z systemem Split takie układy wymagają od instalatora trochę większych umiejętności, zwłaszcza z dziedziny sterowania. Jednak coraz więcej systemów posiada funkcję automatycznego adresowania jednostek wewnętrznych, co znacznie redukuje czas potrzebny na uruchomienie systemu.

Niewątpliwą dogodnością jest montaż tylko 1 skraplacza zamiast kilku. Pozwala to na zaoszczędzenie powierzchni niezbędnej do zainstalowania urządzenia oraz znacznie skraca czas montażu. Mniejsza liczba linii freonowych przekłada się na niższe nakłady inwestycyjne. Koszt instalacji klimatyzacji wykonanej w oparciu o większą jednostkę zewnętrzną jest niższy niż z wykorzystaniem kliku mniejszych jednostek.

Producenci bezustannie pracują nad udoskonalaniem systemów Multisplit, aby urządzenia były nie tylko bardziej energooszczędne i wyposażone w dodatkowe funkcje, ale także funkcjonalne pod kątem montażowym. Najnowsze jednostki projektuje się w taki sposób, aby był dogodny dostęp do zaworów przyłączeniowych, serwisowych, a także do głównej płyty sterującej. Dzięki temu czynności konserwacyjne są proste i nie zajmują wiele czasu.

 

2014-08-63-2

Rys. 9. Prowadzenie instalacji chłodniczej

 

Zastosowanie

Multisplit jest bardzo estetycznym i bezpiecznym rozwiązaniem. Takie układy wykorzystuje się do klimatyzacji mieszkań, domów jednorodzinnych, zakładów usługowych, restauracji, a także mniejszych obiektów biurowych, handlowych, hotelowych i użyteczności publicznej.

Układ multisplit w trybie chłodzenia pracuje przy temperaturze zewnętrznej w granicach od -5 (-10) do +43°C, natomiast w trybie ogrzewania od -15 (-20) do +15°C. Ze względu na szeroki zakres temperatury układ może być zainstalowany praktycznie w każdym miejscu. Jest to idealne rozwiązanie dla pomieszczeń technicznych, gdzie wymagane jest dostarczenie chłodu również w okresie zimowym.

 

Podsumowanie

Systemy multisplit są bardzo szybko rozwijającą się gałęzią klimatyzacji. Z pewnością można stwierdzić, że w najbliższych latach zapotrzebowanie na układy obsługujące kilka pomieszczeń wzrośnie. Wykorzystuje się w nich najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, aby jakość i funkcjonalność urządzeń była jak najwyższa. Służą do wytwarzania najkorzystniejszych parametrów powietrza we wszelkiego rodzaju pomieszczeniach, w których przebywają ludzie.

 

Ewelina SATORY
projektantka instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o.
Autorka bloga o klimatyzacji klimatysatory.pl

 

Więcej na ten temat przeczytają Państwo w Chłodnictwie i Klimatyzacji nr 08/2014

 

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

 • Pompy ciepła 2021-2022

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

 • Pompy ciepła 2020-2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

 • Pompy ciepła 2019-2020

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

 • Pompy ciepła 2018

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

 • Pompy ciepła 2015

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.