Reklama
Reklama
 
 
 
Reklama
Centrala wentylacjna FEN400 Systemy wentylacji obiektów o niewielkiej kubaturze
Ocena użytkowników: / 4
SłabyŚwietny 
Data dodania: 18.12.2014

Centrala wentylacyjna jest urządzeniem służącym do wymiany powietrza w pomieszczeniach poprzez sieć przewodów wentylacyjnych nawiewnych oraz wywiewnych. Zadaniem jej jest odpowiednie przygotowanie powietrza nawiewanego do pomieszczenia, jak i wykorzystanie powietrza wywiewanego (usuwanego z pomieszczenia) w celu odzysku ciepła (rekuperacji) przed jego wyrzutem na zewnątrz, co pozwala obniżyć koszty eksploatacyjne wymiany powietrza wentylacyjnego.

 

Firma Ciecholewski-Wentylacje oferuje nowoczesne oraz zaawansowane technologicznie i funkcjonalnie produkty jakimi są centrale wentylacyjne. W szerokiej standardowej ofercie obejmującej centrale wentylacyjne o zakresie wydatku od 250 do 70 000 m3/h oferowana jest m.in. centralka wentylacyjna FEN 400 dla obiektów o niedużej kubaturze wymagających wymiany powietrza. 

 

Centralę wentylacyjną FEN 400 przewiduje się do obsługi instalacji wentylacji mechanicznej małych obiektów budowlanych takich jak:

 • ƒƒbudynki mieszkalne, budownictwo jednorodzinne,
 • ƒƒsklepy osiedlowe,
 • ƒƒmałe warsztaty usługowe,
 • ƒƒkawiarnie, herbaciarnie,
 • ƒƒbiura, kancelarie, gabinety,
 • inne obiekty przeznaczone do stałego pobytu ludzi o maksymalnej
 • kubaturze około 500 m3.

 

 

2014 11 48 1

Rys. 1. Centrala wentylacyjna FEN400

 

 

Budowa

 

Urządzenie zbudowane jest bez szkieletowo na bazie obudowy blaszanej z blachy ocynkowanej powlekanej farbą o podwójnej ściance (zewnętrznej i wewnętrznej), pomiędzy którymi znajduje się izolacja termiczna i akustyczna z niepalnej wełny mineralnej. Od frontu obudowy centrali znajduje się pokrywa inspekcyjna do celów serwisowych. Na górze obudowy umieszczono króćce przyłączeniowe do instalacji przewodów (rys. 2.) 

 

 

2014 11 48 2

Rys. 2. Wymiary gabarytowe centrali FEN 400 wyposażonej w Bypass: K1 – króciec powietrza zewnętrznego (świeżego), K2 – króciec powietrza nawiewanego do pomieszczenia, K3 – króciec powietrza wywiewanego z pomieszczenia, K4 – króciec powietrza wyrzucanego na zewnątrz

 

 

Pomiędzy króćcami znajduje się panel sterowniczy wbudowanej automatyki w urządzenie. Panel po uprzednim odkręceniu od obudowy można przenieść w dowolne miejsce dogodne dla użytkownika stosując kabel zaopatrzony w standardowe wtyki szybko złączeniowe jak w przypadku telefonu stacjonarnego. Wyposażenie wewnętrzne centrali stanowią (rys. 3.):

 • ƒfiltry panelowe powietrza świeżego i wywiewanego, zaopatrzone w tkaninę klasy G4 lub F5 lub F7,
 • ƒƒwysokosprawny wymiennik płytowy, przeciwprądowy (sprawność temperaturowa do 92%) do odzysku ciepła – popularnie nazywany rekuperatorem,
 • ƒƒzespół przepustnic by-passu (obejścia wymiennika) na rzecz pracy w okresie letnim oraz funkcji odszronienia wymiennika w okresie zimowym,
 • ƒƒwysokosprawne wentylatory z silnikami elektronicznie komutowanymi pozwalającymi na płynną regulację obrotów – wydajności,
 • skrzynka elektryczna automatyki oraz elementy pomiarowe (czujniki temperatury, presostaty ciśnienia), okablowanie. 

 

 

2014 11 49 1

Rys. 3. Wyposażenie central FEN 400: 1 – obudowa centrali, 2 – by-pass, 3 – filtry, 4 – wymiennik krzyżowy, 5 – wentylatory, 6 – taca ociekowa, 7 – przesłona wymiennika, 8 – przesłona by-passu, 9 – króćce przyłączeniowe instalacji, 10 – obudowa automatyki, 11 – panel sterowniczy

 

 

Zwarte w budowie i niewielkich wymiarów urządzenie powinno ułatwić umiejscowienie i montaż w budynku, a przy estetycznym montażu może być eksponowane jak zwykły mebel AGD, np.: lodówka czy pralka.

 

Zasada działania

 

Centrala wentylacyjna FEN 400 czerpie powietrze świeże z zewnątrz i poddaje je filtrowaniu z pyłów osadzonych w powietrzu atmosferycznym. Jednocześnie wywiewa z pomieszczeń powietrze zużyte, które również oczyszcza z zanieczyszczeń w celu zachowania czystości swojego wnętrza, a przede wszystkim przegród wymiennika odzysku ciepła. Strumień powietrza świeżego i wywiewanego spotyka się bezstykowo w wysokosprawnym wymienniku rekuperacyjnym, gdzie poprzez aluminiowe płaszczyzny rozdzielcze wymieniane zostaje ciepło jawne pomiędzy tymi strumieniami. Ciepło z powietrza wywiewanego przejmuje strumień powietrza nawiewanego do pomieszczenia. Jest to typowa praca w okresie zimowym, natomiast w okresie letnim, gdy nie jest potrzebny odzysk ciepła i ogrzewanie strumienia powietrza świeżego, to współpracujące przepustnice bypassu zamykają drogę powietrzu świeżemu na wymiennik i kierują go przejściem obejściowym bezpośrednio do króćca powietrza nawiewanego.

 

Ponieważ w okresie zimowym może nastąpić zjawisko kondensacji, wykroplenia wilgoci z powietrza wywiewanego w wymienniku ciepła, w tym celu przewidziano tacę ociekową skroplin umieszczoną pod wymiennikiem, z której króciec odpływowy należy sprowadzić poprzez syfon do kanalizacji ściekowej. W wyniku wysokowydajnego procesu odzysku ciepła w niektórych okresach o dużej rozpiętości temperatury powietrza świeżego (np. -20°C) i wywiewanego (np. 20°C) może dojść do zjawiska szronienia wymiennika. Również i w tym przypadku ma zastosowanie bypass wymiennika, który kieruje zimne powietrze obejściem, do czasu odszronienia. Nadwyżka ciepła ze strumienia wywiewanego powoduje wygrzanie płyt wymiennika krzyżowego i uwolnienie ich od szronu, zachowując drożność kanałów powietrznych. W tym czasie można będzie odczuć obniżenie temperatury nawiewu, co może powodować dyskomfort, dlatego zaleca się stosowanie w przewodzie nawiewnym nagrzewnicy wodnej lub elektrycznej o mocy od 2000÷6000 W (w zależności od wielkości strumienia powietrza). Sterowanie nagrzewnicą poprzez uprzednie zaopatrzenie jej w elementy wykonawcze i czujniki temperatury może przejąć sterownik centrali wentylacyjnej, gdyż jest on do tej funkcji przystosowany. Element nagrzewnicy kanałowej nie stanowi standardowego wyposażenia centrali, jest dostarczany osobno na życzenie klienta.

 

Na rysunku 4. obok przedstawiono obrazowo typową instalację wentylacji mechanicznej w budynku mieszkalnym. Należy zauważyć, że do instalacji z centralą wentylacyjną pracującą w długim nieprzerwanym okresie nie włączamy urządzeń pracujących okresowo i krótko w ciągu doby, jak np. okap kuchenny lub wentylator wywiewny łazienki. Natomiast zaleca się, aby sygnał pracy urządzenia wywiewnego działającego okresowo otrzymała automatyka centrali w celu okresowego zmniejszenia strumienia powietrza wywiewanego lub zwiększenia strumienia powietrza nawiewnego dla zbilansowania tych strumieni i utrzymania równowagi. Potrzebnych ustawień i nastaw należy dokonać w momencie rozruchu instalacji wentylacji mechanicznej z jednoczesnym wykonaniem pomiarów wydajności poszczególnych urządzeń. Zaleca się skorzystanie z wykwalifikowanego serwisu producenta lub instalatora.

 

 

2014 11 49 2

Rys. 4. Schemat obrazowy instalacji mechanicznej w budynku mieszklanym

 

 

Centralę wentylacyjną można posadowić nie tylko w piwnicy, ale i w garażu, strychu lub kondygnacji mieszkalnej. Urządzenie jest przeznaczone do montażu wewnątrz pomieszczenia. Prowadzenie przewodów nawiewnych zaleca się umiejscowić pod stropem kondygnacji, która ma być zasilana w powietrze, a kratki nawiewne wyprowadzić w podłodze przy ścianie najlepiej pod grzejnikiem centralnego ogrzewania. Natomiast instalację wywiewną prowadzić pod sufitem pomieszczenia instalując kratki wywiewne bezpośrednio na przewodzie lub stropie podwieszanym. Oczywiście można prowadzić jedną i drugą instalację pod sufitem lub nad stropem w przestrzeni strychowej, ale musimy liczyć się z odpowiednią wysokością przestrzeni dla skrzyżowań mijających się przewodów.

 

 

2014 11 50 1

 

 

Przewody wentylacyjne prowadzone poza strefą mieszkalną lub przez pomieszczenia nieogrzewane należy zaopatrzyć w izolację cieplną, najlepiej z wełny mineralnej na foli aluminiowej w celu wyeliminowania strat ciepła oraz kondensacji pary wodnej w przewodzie. Należy pamiętać o zainstalowaniu przepustnic regulacyjnych na odejściach przewodów do kratek chyba, że kratka posiada możliwość regulacji strumienia powietrza lub też przewidzieć rozdzielacz powietrza dla poszczególnych pomieszczeń zaopatrzony w przepustnice regulacyjne. W celu wyciszenia hałasu należy stosować tłumiki szumu zlokalizowane jak najbliżej króćców przyłączeniowych centrali wentylacyjnej.

 

 

2014 11 50 2

Rys. 5. Wykresy zależności przepływu powietrza i ciśnienia dyspozycyjnego przy zastosowaniu różnych klas filtrów powietrza w urządzeniu

 

 

Automatyka

 

Centrala wentylacyjna jest wyposażona w automatykę sterującą pełniącą następujące standardowe funkcje podczas pracy urządzenia:

 • zamykanie i otwieranie przepustnic wyposażonych w siłownik dla powietrza świeżego i powietrza wywiewanego (przepustnice i siłowniki stanowią wyposażenie dodatkowe),
 • ƒƒkontrola zabrudzenia filtrów powietrza – wskazanie niedrożności przepływu powietrza,
 • ƒƒsterowanie by-passem wymiennika krzyżowego (ON/OFF) ze względu na szronienie w okresie zimowym oraz otwarcie by-passu dla okresu letniego,
 • płynna regulacja obrotów wentylatorów – nastawa w sterowniku wg wymagań danej instalacji wykonywana podczas pierwszego rozruchu,
 • pomiar i wskazanie temperatury powietrza zewnętrznego (czerpanego),
 • ƒƒpomiar i wskazanie temperatury nawiewanego (po odzysku ciepła),
 • ƒƒpomiar i wskazanie temperatury powietrza wywiewanego (z pomieszczenia),
 • ƒƒpomiar i wskazanie temperatury powietrza wyrzucanego na zewnątrz (po odzysku ciepła) do wyrzutni, 
 • ƒƒkontrola pracy wentylatora nawiewu,
 • ƒƒsterowanie i kontrola powyższych parametrów za pomocą zewnętrznego panelu sterującego,
 • ƒƒcentrala wyposażona jest w gniazdo zasilania z zewnętrznym wyłącznikiem oraz przewodem elektrycznym zasilającym.

 

Sterownik centrali może również pełnić funkcje dodatkowe takie jak:

 • ƒƒzadanie sygnału sterowniczego 0-10 V dla nagrzewnicy wstępnej lub wtórnej,
 • ƒƒodebranie i przetwarzanie sygnału z termostatu przeciwzamrożeniowego dla nagrzewnicy wodnej,
 • ƒƒzadanie sygnału sterowniczego 0-10 V dla chłodnicy powietrza,
 • ƒƒwystawianie sygnału startu pracy pompy ciepła w trybie chłodzenia lub grzania,
 • ƒƒwystawianie sygnału otwarcia lub zamknięcia dla przepustnicy gruntowego wymiennika ciepła (GWC),
 • ƒƒumożliwić komunikację z systemem BMS danego obiektu wg protokołu MODBUS RTU.

 

 

2014 11 50 3

 

 

Podsumowanie

 

Jak wspomniano we wstępie niniejszego artykułu FEN 400 jest idealnym urządzeniem do zastosowania w wentylacji mechanicznej obiektów o niewielkiej kubaturze wymagającej wymiany powietrza. Wyposażenie oraz możliwości sterowania dają pewność prawidłowej i niezawodnej pracy. Jednakże żeby w pełni wykorzystać możliwości urządzenia oraz zapewnić bezproblemową eksploatację należy pamiętać, aby instalację powierzyć sprawdzonej firmie instalacyjnej lub producentowi, zaś zaprojektowanie sieci przewodów zaleca się powierzyć wykwalifikowanej osobie, najlepiej projektantowi instalacji sanitarnych.

 

 

Krzysztof SZWOCH
Dyrektor Techniczny,
Ciecholewski Wentylacje

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

 • Pompy ciepła 2020-2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

 • Pompy ciepła 2019-2020

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

 • Pompy ciepła 2018

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

 • Pompy ciepła 2015

 • Pompy ciepła 2016

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.