Reklama
Reklama
 
 
 
Reklama
Syndrom niskiego ΔT – jak go uniknąć? Niezależne od zmian ciśnienia zawory równoważąco-regulacyjne(PIBCV). Cz. 3.
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 
Data dodania: 18.12.2014

We współczesnym świecie większość budynków o charakterze komercyjnym cechuje się bardzo małym obciążeniem po godzinach pracy biur, obłożenia pokoi hotelowych czy w weekendy. Specyfika tych obiektów jest powodem wymiernych trudności związanych z prowadzeniem efektywnego i energooszczędnego równoważenia i regulacji systemów wodnego ogrzewania oraz chłodzenia.

 

W pierwszych dwóch częściach tego cyklu (w numerze 9-2014 i 10-2014) przybliżone zostały zasady regulacji za pomocą ręcznych zaworów oraz PIBCV, a także budowa i zasada działania zaworów PIBCV. W tej części pokrótce przybliżona została zasada sterowania pompą za pomocą czujnika ΔP oraz podsumujemy zalety stosowania niezależnego od zmian ciśnienia zaworu równoważąco-regulacyjnego, szczególnie w kontekście syndromu niskiego ΔT.

 

Czujnik ΔP przy pompie

 

Czujnik ΔP zainstalowany w pobliżu źródła pompowania nie pozwala na uruchomienie pompy w najbardziej optymalnej prędkości. Na schemacie przedstawionym na rysunku 25. widzimy iż ciśnienie pompy jest stałe, mimo iż natężenie przepływu systemu zmienia się.

 

 

2014 11 56 2

Rys. 25. Charakterystyka pompy o regulowanej prędkości obrotowej z czujnikiem Δp na pompie

 

 

Czujnik ΔP na odbiorniku krytycznym

 

W przypadku, kiedy czujnik ΔP umieścimy na najbardziej krytycznym odbiorniku, pozwala to na zmianę ciśnienia pompowania proporcjonalnie do charakterystyki instalacji tak, jak zmniejsza się natężenie przepływu. W środowiskach technicznych nazywa się to proporcjonalną regulacją pompy, co zostało przedstawione na rysunku 26. Uzyskujemy w ten sposób oszczędność kosztów pompowania.

 

 

2014 11 56 1

Rys. 26. Charakterystyka pompy o zmiennej prędkości z czujnikiem ΔP zainstalowanym w krytycznym odbiorniku

 

 

Zawory PIB CV podnoszą komfort

 

Strefa komfortu:

 1. Zależy od indywidualnych predyspozycji;
 2. Zmienia się w zależności od aktywności.

 

 

2014 11 56 3

Rys. 27a

 

 

Skutki dyskomfortu:

 1. Reklamacje;
 2. Mniejsza wydajność pracowników;
 3. Utrata klientów / najemców / biznes;
 4. Wyższe koszty eksploatacji.

 

 

2014 11 57 1

Rys. 27b

 

 

Ludzka naturalna reakcja:

 1. Obniżenie wartości zadanej.

 

 

2014 11 57 3

Rys. 27c

 

 

Dobra regulacja:

 1. Zwiększenie nastawy bez pogorszenia komfortu;
 2. Każdy 1°C to od 10 do 16% kosztów energii.

 

 

2014 11 57 3

Rys. 27d

 

 

PIB CV eliminuje syndrom niskiego ΔT

 

Większość systemów dystrybucji wody lodowej ma trudność z osiągnięciem temperatury obliczeniowej w pomieszczeniach przy częściowym obciążeniu systemu – problem ten jest znany jako „syndrom niskiego ΔT". Ogólnie można stwierdzić, że „syndrom niskiego ΔT" odnosi się do różnicy temperatury pomiędzy temperaturą medium dostarczanego przez agregat wody lodowej (temperatura na zasilaniu) a temperaturą medium wracającego z instalacji (temperatura na powrocie). To zjawisko może występować również w systemach grzewczych.

 

Syndrom niskiego ΔT jest przyczyną pogorszenia się charakterystyki regulacyjnej układu (szczególnie przy częściowym obciążeniu odbiorników), co w efekcie skutkuje dużym nadprzepływem na zaworach regulacyjnych. Zjawisko to występuje w szczególności w systemach źle zrównoważonych.

 

Jak widać na rys. 28 a i b przy zastosowaniu niezależnego od zmian ciśnienia zaworu równoważąco-regulacyjnego PIBCV wzrost ΔT zimnej wody wynosi ponad 200%. 

 

 

2014 11 57 4

Rys. 28. a) Tradycyjne rozwiązanie; b) Rozwiązanie PIBCV

 

2014 11 57 5

Rys. 29. a) Tradycyjne rozwiązanie; b) Rozwiązanie PIBCV

 

 

Zjawisko nadprzepływu w odbiorniku ma nieznaczny wpływ na wydajność odbiornika. Jednak wystąpienie tego zjawiska ma ogromny wpływ na pojawienie się innego, bardziej szkodliwego zjawiska, które bardzo poważnie zaburza funkcjonalność całego systemu. Wyższe przepływy na odbiornikach mają ogromny wpływ na dystrybucję ciepła/chłodu, co powoduje, że temperatura powrotu nigdy nie osiągnie wartości temperatury projektowej, czyli np. zamiast temperatury projektowej równej 12°C, rzeczywista temperatura powrotu jest znacznie niższa i wynosi 9,3°C.

 

Przy zastosowaniu zaworów PIBCV natężenie przepływu jest zmniejszone bez pogorszenia wydajności chłodzenia, a komfort jest lepszy. 

 

Podsumowanie

 

Przedstawione w niniejszym cyklu fakty bezapelacyjnie wskazują na zalety stosowania zaworów PIBCV. Do najważniejszych możemy zaliczyć:

 • ƒƒwzrost komfortu,
 • ƒƒoszczędność energii,
 • ƒƒeliminacja dużej ilości zaworów w instalacji,
 • ƒƒoszczędność czasu montażu i uruchomienia,
 • ƒƒuproszczona instalacja,
 • ƒƒwydłużona żywotność napędu,
 • ƒƒwydłużona żywotność pomp, agregatów, zbiorników, pomp ciepła,
 • ƒƒprostsze projektowanie.

 

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

 • Pompy ciepła 2020-2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

 • Pompy ciepła 2019-2020

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

 • Pompy ciepła 2018

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

 • Pompy ciepła 2015

 • Pompy ciepła 2016

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.