Reklama
Reklama
 
 
 
Reklama
Centrale GOLD z pełną 5-letnią gwarancją
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Data dodania: 26.05.2015

Swegon to skandynawska marka, która od wielu lat jest synonimem doskonałej jakości urządzeń oraz wysokiej energooszczędności oferowanych systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Jednym z głównych i najbardziej rozpoznawalnych na rynku produktów koncernu Swegon jest typoszereg central GOLD.

Centrale GOLD są ciągle unowocześniane i dopasowywane do aktualnych potrzeb i trendów rynku. Systematycznie zwiększany jest zakres pracy i funkcjonalność tych urządzeń. Aktualnie ten typ central produkowany jest w 18 różnych wielkościach oraz pięciu wersjach wykonania:

 • GOLD RX – centrale z wymiennikiem rotacyjnym, wszystkie wielkości;
 • GOLD PX – centrale z wymiennikiem krzyżowym, wielkości 04-30;
 • GOLD CX – centrale z wymiennikiem glikolowym, wielkości 35-120;
 • GOLD SD – centrale nawiewne i wywiewne, wszystkie wielkości;
 • GOLD LP – centrale podwieszane z wymiennikiem rotacyjnym, wielkości 05 i 08.

 

GOLD jest kompaktową centralą klimatyzacyjną wyposażoną w kompletny, zintegrowany z centralą układ sterowania. Podstawowy moduł central GOLD RX, PX i CX składa się z wentylatorów nawiewnych i wyciągowych, fi ltrów klasy F7 oraz wymiennika do odzysku ciepła. Pozostałe moduły funkcyjne, takie jak: przepustnica, nagrzewnica, chłodnica czy tłumik mogą być instalowane razem z modułem podstawowym jako kolejne sekcje w obudowie lub montowane jako peryferyjne urządzenia kanałowe.

 

Centrale GOLD SD wyposażone są w wentylatory oraz fi ltry klasy F7 (dla wielkości 04, 05, 08 opcjonalnie F5), mogą również posiadać wymiennik glikolowy do odzysku ciepła dla wielkości od 14 do 120. Pozostałe moduły funkcyjne analogicznie jak w przypadku central nawiewno-wywiewnych.

 

Wszystkie centrale GOLD są kompletnie okablowane fabrycznie i wyposażone w zintegrowany układ automatyki. W przypadku central GOLD SD sterownik umieszczony jest w centrali nawiewnej, a centrala wyciągowa posiada wtyczkę do podłączenia kabla komunikacyjnego. Wszystkie jednostki mogą być instalowane również na zewnątrz budynków.

 

 

2015 05 68 1

Rys. 1. Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna Swegon GOLD umacnia swoją pozycję na rynku. Już dziś wszystkie centrale GOLD objęte są pełną, 5-letnią gwarancją

 

 

Sterowanie

 

 

Mikroprocesor układu sterowania central GOLD kontroluje i reguluje temperaturę, przepływ powietrza i wiele innych funkcji sterowania pracą centrali oraz funkcji alarmów. Wszystkie wbudowane funkcje central można w prosty sposób uaktywnić za pomocą panelu dotykowego IQnavigator połączonego z układem sterowania IQlogic centrali GOLD. Każda centrala posiada wbudowany serwer internetowy, który umożliwia nadzorowanie centrali poprzez internet, sieć komputerową lub Wi-Fi. Niezależnie od wbudowanego serwera, system jednostek może być w standardzie połączony z systemem BMS obiektu w praktycznie wszystkich dostępnych protokołach komunikacyjnych.

 

 

Produkcja

 

 

Produkcja central GOLD w zakładach Swegon odbywa się przy zastosowaniu najnowszych technologii i nowoczesnego parku maszynowego. Poszczególne wielkości central GOLD produkowane są na oddzielnych liniach montażowych. Fabryka Swegon produkuje rocznie około 10 000 szt. central.

 

Centrale GOLD to produkt w całości skonstruowany, testowany i na bieżąco unowocześniany. Większość podzespołów central, w tym wentylatory promieniowo-osiowe z napędem bezpośrednim i rotacyjne wymienniki do odzysku ciepła, są własnymi, opatentowanymi konstrukcjami zakładów i w całości produkowane są przez fabrykę Swegon, gdzie ściśle kontrolowany jest każdy etap produkcji. Po zakończonym etapie produkcyjnym każde urządzenie jest sprawdzane i poddawane testom wydajności przed wysłaniem do końcowego użytkownika.

 

Warto wspomnieć, iż Swegon posiada liczne laboratoria i ośrodki badawczo-rozwojowe. Centrale GOLD testowane są w ośrodku rozwojowym fabryki Swegon w Szwecji, który jest jednym z najbardziej specjalistycznych i nowoczesnych ośrodków branży wentylacyjno- klimatyzacyjnej w Europie. W dzisiejszych czasach produkcja nowoczesnych urządzeń wentylacyjnych jest obecnie niemożliwa bez posiadania specjalistycznych laboratoriów umożliwiających testy i próby.

 

 

2015 05 70 1

Rys. 2. Historia rozwoju central wentylacyjno-klimatyzacyjnych serii GOLD

 

 

Wszystkie unowocześnienia wprowadzone przez Swegon w centralach GOLD mają na celu zoptymalizowanie zarówno samej obsługi urządzeń, jak również uzyskanie jeszcze większego poziomu energooszczędności. Dowodem na wysoki odzysk energii cieplnej oraz wysoką efektywność energetyczną central klimatyzacyjnych z wymiennikiem rotacyjnym – GOLD RX jest przyznanie certyfikatu Passive House Institute. Instytut certyfi - kował centrale GOLD RX łącznie w 12 wielkościach (04–35, 50) do maksymalnego przepływu powietrza – 9 000 m3/h. Są to centrale o największej wydajności wśród wszystkich central, które do tej pory otrzymały certyfikat.

 

Centrale GOLD posiadają także certyfi kat EUROVENT oraz wykonywane są zgodnie z normami jakości ISO 9001 oraz normami ekologicznymi 14001. Centrale GOLD posiadają atesty higieniczne PZH i oznaczone są znakiem CE.

 

Centrale GOLD umożliwiają bezusterkową pracę przez wiele lat, co Swegon podkreśla oferując pełną, 5-letnią gwarancję.

Pięcioletnia gwarancja na centrale GOLD obejmuje wszystkie podzespoły centrali takie jak:

 • obudowa;
 • kompletny wentylator (silnik, wirnik, układ sterujący pracą silnika);
 • wymienniki (rotacyjne, krzyżowe, glikolowe, nagrzewnice, chłodnice itd.) współpracujące z centralą GOLD, a dostarczone przez Swegon;
 • wszystkie elementy automatyki takie jak: karta sterowania, karta sterowania rotora, czujniki temperatury i ciśnienia;
 • wszystkie siłowniki (przepustnic, chłodnic, sekcji mieszania, nagrzewnic), silnik rotora.

 

Jak przy wszystkich oferowanych produktach, serwis Swegon zapewnia pomoc, doradztwo i uruchomienie central na miejscu przez wykwalifi kowanych serwisantów. Serwisanci Swegon pracują na terenie całej Polski, a oddziały serwisu zlokalizowane są w sześciu kluczowych regionach kraju, tak by zagwarantować szybką, kompetentną i odpowiedzialną obsługę klienta.

 

 

Andrzej KOCZUR
– Doradca techniczno-handlowy,
Swegon Sp. z o.o.

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

 • Pompy ciepła 2020-2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

 • Pompy ciepła 2019-2020

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

 • Pompy ciepła 2018

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

 • Pompy ciepła 2015

 • Pompy ciepła 2016

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.