Liebert EconoPhase – free-cooling układów freonowych Klimatyzacja precyzyjna oparta o bezpośrednie odparowanie
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Data dodania: 24.06.2015

Czy można wyobrazić sobie znaczną poprawę energooszczędności istniejącego data center bez ciężkich prac budowlanych, stosowania obszernych i skomplikowanych układów wody lodowej?
Czy można wyobrazić sobie poprawę energooszczędności bez wykonywania ogromnych otworów w ścianach data center?
2xTAK

 Do grona szerokiego portfolio produktów Emerson Network Power dołączona została szafa bezpośredniego odparowania Liebert PDX z modułem free-coolingu EconoPhase. To rozwiązanie pozwala na korzystanie z dobrodziejstwa free-coolingu również w aplikacjach klimatyzacji precyzyjnej opartych o technologię bezpośredniego odparowania. Zatem wachlarz energooszczędnych rozwiązań daje nam już trzy możliwości:

 • zastosowanie układu wody lodowej w oparciu o Adiabatyczne Agregaty Wody Lodowej Liebert AFC;
 • zastosowanie układu pośredniego free-coolingu powietrznego w oparciu o Wyparne Moduły Klimatyzacyjne Liebert EFC;
 • zastosowanie freecoolingu „na bezpośrednim odparowaniu” – szafy klimatyzacyjne Liebert PDX z modułem EconoPhase.

 

Każdy z powyższych wariantów ma swoje cechy, które dedykują go konkretnym rozwiązaniom architektonicznym, możliwościom inwestycyjnym użytkownika, wymaganiom technicznym sprzętu IT oraz oczekiwanemu czasowi zwrotu z inwestycji. 

 

Szafy klimatyzacyjne Liebert PDX z modułem EconoPhase dedykowane są aplikacjom, gdzie użytkownik oczekuje prostoty instalacji przy wysokim poziomie energooszczędności. W nowo budowanych data center, jak i tych z istniejącą infrastrukturą techniczną można użyć EconoPhase i znacząco poprawić efektywność energetyczną instalacji klimatyzacyjnej.

 

 

Konstrukcja

 

Rozwiązanie EconoPhase oparte jest na zwykłym układzie freonowym szafy klimatyzacyjnej ze zdalnymi skraplaczami, w który został włączony moduł pompujący do skroplonego freonu. W samej szafi e klimatyzacji precyzyjnej zastosowano by-pass sprężarki. W dogodnej sytuacji, dzięki zastosowaniu modułu pompującego oraz przepuszczając czynnik chłodniczy przez by-pass uzyskujemy efekt free-coolingu.

 

 

Zasada działania

 

Pełny tryb sprężarkowy – na rysunku 1. przedstawiono układ szafy klimatyzacji precyzyjnej ze zdalnym skraplaczem oraz modułem pompującym systemu EconoPhase. Zgodnie z przedstawionym schematem układ działa w 100% w trybie sprężarkowym. Czynnik chłodniczy przepływa przez sprężarkę i omija pompy modułu pompującego.

 

 

2015 06 45 1

Rys. 1. Praca w pełnym trybie sprężarkowym

 

 

Free-cooling częściowy – rysunek 2. przedstawia tryb pracy mieszanej. Obniża się temperatura powietrza zewnętrznego, a w rozpatrywanej dwuobiegowej szafi e klimatyzacji precyzyjnej jeden z obiegów freonowych szafy pracuje w trybie sprężarkowym natomiast drugi uruchomiony jest w trybie free-coolingu. Sterownik iCom szafy rozszerzony o funkcję zarządzania free-coolingiem przekierowuje czynnik chłodniczy na by-pass sprężarki i uruchamia pompę freonu.

 

 

2015 06 45 2

Rys. 2. Praca w częściowym trybie EconoPhase

 

 

Free-cooling pełny – pełny tryb EconoPhase przedstawia rysunek 3. Obniżająca się dalej temperatura powietrza zewnętrznego umożliwiła wyłączenie drugiej sprężarki. Sterownik iCom przekierowuje czynnik na by-pass i uruchamia drugą pompę czynnika. Układ uzyskał 100% wydajności chłodniczej bez udziału sprężarek przy niewielkim poborze energii elektrycznej przez wentylatory szafy i skraplaczy oraz pompy czynnika chłodniczego.

 

 

2015 06 46 1

Rys. 3. Praca w pełnym trybie EconoPhase – 100% wydajności free-coolingu

 

 

Korzyści dla użytkownika

 

Są dwie zasadnicze możliwości wykorzystania EconoPhase. Pierwszą z nich są nowobudowane data center, drugą – modernizacja istniejących. Ze względu na wykorzystanie układu ze zdalnym skraplaczem, z technicznego punktu widzenia zastosowanie tego rozwiązania jest niezwykle proste. Instalacje zajmują mało miejsca, a sam moduł EconoPhase może być zlokalizowany w pomieszczeniach data center lub na dachu w pobliżu skraplaczy. 

 

Poza oszczędnością miejsca i czasu na projektowanie oraz prace instalacyjne użytkownik uzyskuje przede wszystkim niezwykle efektywny energetycznie system klimatyzacji precyzyjnej dla swojego data center. Na wykresie na rysunku 4. Zobrazowany został rozkład godzin pracy w poszczególnych trybach dla systemu EconoPhase przy temperaturze powietrza powrotnego do szafy klimatyzacyjnej 29ºC, czyli przy pracy w otwartej architekturze IT bez zastosowania separacji zimnych i ciepłych stref w pomieszczeniu serwerowni. Jeżeli jednak użytkownik zdecyduje się na uporządkowanie swojej architektury IT lub zaprojektuje ją od początku poprawnie, można wówczas zastosować szafy klimatyzacyjne LIEBERT PDX z systemem sterowania temperaturą w zimnym korytarzu SmartAisle™. Układ ten w połączeniu z EconoPhase i przyjęciu temperatury powietrza powrotnego do szafy klimatyzacyjnej 35ºC daje ogromne korzyści finansowe w redukcji kosztów energii elektrycznej zużywanej przez system (rysunek 5.).

 

 

2015 06 46 2

Rys. 4. Rozkład godzin pracy w poszczególnych trybach przy temperaturze powietrza powrotnego do szafy klimatyzacyjnej 29°C

 

 

2015 06 46 3

Rys. 5. Rozkład godzin pracy w poszczególnych trybach przy temperaturze powietrza powrotnego do szafy klimatyzacyjnej 35°C

 

 

Podsumowanie

 

 

Szafa Liebert PDX z systemem EconoPhase oraz systemem zabudowy korytarzy IT SmartAisle są rozwiązaniami rewolucyjnymi w technologiach klimatyzacji dla data center. Jak wynika z rysunku 5. również w klasycznych systemach freonowych jesteśmy w stanie wykorzystać efekt free-coolingu i znacząco zredukować zużycie energii elektrycznej. Użytkownik w nowobudowanych, jak i modernizowanych serwerowniach, ma możliwość wykonać szybko prace instalacyjne bez rezygnowania z dobrodziejstwa niskich wartości temperatury zewnętrznej. Na podkreślenie zasługuje fakt, że 100% wydajności freecoolingu system EconoPhase uzyskuje już od temperatury 20ºC na zewnątrz.

 

Niskie koszty inwestycyjne, wysoka energooszczędność rozwiązania oraz prostota w projektowaniu i implementacji to główne cechy nowego systemu klimatyzacji precyzyjnej spod znaku Emerson Network Power. W kolejnym artykule zostaną przedstawione obliczenia kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych oraz całkowitego kosztu posiadania różnych rozwiązań klimatyzacji precyzyjnej – w tym prezentowanego w ninejszym artykule Liebert EconoPhase, dla przykładowego centrum przetwarzania danych średniej mocy, w polskich warunkach klimatycznych.

 

 

Bartosz BIERNACKI
Sales Director Thermal Management,
Emerson Network Power

 

Piotr KOWALSKI
Engineering Group Director,
Emerson Network Power

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2024

 • Pompy ciepła 2023-2024

 • Pompy ciepła 2021-2022

 • Pompy ciepła 2022-2023

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2022

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2023

 • Pompy ciepła 2020-2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

 • Pompy ciepła 2019-2020

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.