Kontrola parametrów chłodni i mroźni
Ocena użytkowników: / 6
SłabyŚwietny 
Data dodania: 16.12.2015

Sektor mrożonej żywności dynamicznie rozwijał się przez ostatnie lata. Takie zjawisko spotkało się z odpowiedzią firm świadczących usługi składowania i transportu produktów wymagających kontrolowanej temperatury. Poszerzyły one zakres usług i poczyniły dodatkowe inwestycje, dzięki którym mogły sprostać coraz bardziej wymagającym potrzebom klientów.

 

 

 

W ostatnich latach przybyło obiektów przystosowanych do składowania i obsługi mrożonek, mięsa, ryb, owoców, warzyw, grzybów, pieczywa, lodów, zaopatrzenia restauracji fast food, dań gotowych, produktów mleczarskich i jajczarskich [3]. Przechowywanie tak różnych produktów wymaga uwzględnienia wielu czynników [4].

 

Od wielu lat używane do przechowywania różnych produktów (mięsa, ryb, warzyw, leków i chemikaliów) w niskich temperaturach są chłodnie i mroźnie (rys. 1.) [6].

 

 

2015 11 68 1

Rys. 1. Przykładowa chłodnia [9]

 

 

W pomieszczeniach tych temperatura jest obniżona poniżej temperatury otoczenia i jest utrzymywana na tym poziomie [1]. Warunki, jakie muszą być zapewnione w chłodni, zależą od rodzaju przechowywanych w niej produktów. Temperatura wymagana w chłodni może też zależeć od oczekiwanego okresu przechowywania, a także od tego, czy ma w niej być umieszczony świeży produkt, który później zostanie zamrożony. Najczęściej spotykanymi komorami chłodniczymi i zamrażalniczymi są chłodnie. Temperatura parowania w takich chłodniach wynosi od -10 do 0°C. Typ zastosowanej regulacji zależy od rodzaju przechowywanego produktu i żądanej jakości [4]. Zdarza się, że chłodnie to wolnostojące obiekty przeznaczone tylko i wyłącznie do długotrwałego chłodzenia powierzonych towarów (na przykład chłodnie składowe). Częstą praktyką jest także wyposażanie magazynów wysokiego składowania w okołozerowe komory chłodnicze. Podstawowym celem takich magazynów jest kilkudniowe przechowalnictwo towarów głównie spożywczych oraz ich szybka dystrybucja [6]. Zakłady przemysłowe przetwórstwa warzywno-owocowego czy zakłady mięsne posiadają również własną infrastrukturę chłodniczą i dysponują odpowiednimi samochodami dostawczymi typu chłodnia (rys. 2.), które zapewniają przez cały czas transportu odpowiednią temperaturę wewnątrz przestrzeni ładunkowej.

 

 

2015 11 68 2

Rys. 2. Chłodnia samochodowa [8]

 

 

Obsługa logistyczna towarów schłodzonych i mrożonych oraz przechowywanych w kontrolowanej temperaturze to przedsięwzięcie, które wymaga bardzo kompleksowych rozwiązań i przemyślanej strategii. Wiąże się z ponoszeniem ponadprzeciętnej odpowiedzialności za składowany i transportowany towar, który łatwo może ulec zepsuciu [3]. Istnieje wiele dokumentów mówiących o konieczności nadzorowania temperatury i wilgotności powietrza w przemyśle podczas transportu i przechowywania. Najbardziej restrykcyjne są wymagania Systemów Zapewnienia Jakości, szczególnie obowiązujące w przemysłach spożywczym i farmaceutycznym, a więc tam, gdzie najwyższym priorytetem jest troska o zdrowie człowieka. Nie sposób wymienić wszystkich obowiązujących przepisów. Spośród wielu trzeba jednak wspomnieć o: HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point – Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli), dyrektywy unijne wymuszające nowelizacje przepisów krajowych w przemyśle mięsnym (Dyrektywy Rady 64/433, 71/118 i 77/99), systemy jakościowe ISO specyfi czne dla konkretnych procesów wytwórczych, systemy jakościowe tzw. „Dobre Praktyki....” np. Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP – Good Manufacturing Practice) itp. Spośród wielu przepisów warto zwrócić uwagę na następujące:

 • ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (DzU Nr 63 z dnia 22 czerwca 2001, poz. 634) – określa: warunki produkcji środków spożywczych, używek, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych oraz innych dodatków do środków spożywczych i używek oraz obrotu tymi artykułami, wymagania dotyczące zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej artykułów, wymagania dotyczące przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji i w obrocie artykułami, wymagania zdrowotne wobec osób biorących udział w procesie produkcji i w obrocie artykułami itp. – przepisy te dotyczą tzw. „bezpiecznej żywności”, nad której produkcją, przechowalnictwem i dystrybucją czuwa system HACCP;
 • przepisy Unii Europejskiej (Dyrektywy Rady 64/433, 71/118 i 77/99) – przepisy nakazują stosowanie termografów do pomiarów, rejestracji i dokumentacji temperatury w pomieszczeniach rozbioru mięsa, odkostniania i zamykania w opakowania bezpośrednie, chłodniach składowych, magazynach i transporcie;
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań sanitarnych dotyczących środków transportu żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych i innych składników żywności (DzU z 2003 r. Nr 21 z dnia 10.02.2003 r., poz. 179) [5].

 

W dokumentach tych między innymi podano, że klimat (temperatura i wilgotność) w odniesieniu do pomieszczeń wykorzystywanych do magazynowania musi być mierzony, a wyniki pomiaru trwale rejestrowane przy pomocy termografów i higrografów, a więc przyrządów rejestrujących bezpośrednio na papierze (z datą i czasem rejestracji) lub (w nowocześniejszej i wygodniejszej wersji) poprzez elektroniczny zapis, a następnie odczyt zarchiwizowanych danych pomiarowych w systemie komputerowym.

 

Stawiane wymagania mogą być zaspokojone przez systemy do nadzoru klimatu [5]. Kontrola zawartości wilgoci i temperatury podczas przechowywania żywności decyduje o jakości produktów i możliwości ich obrotu na rynku.

 

 

Kontrola i regulacja parametrów chłodni i mroźni – obiekty chłodnicze 

(...)

 

Kontrola i regulacja parametrów chłodni i mroźni samochodowych

(...)

 

dr inż. Beata GRABOWSKA
Politechnika Wrocławska,
Wydział Mechaniczno-Energetyczny,
Zakład Podstaw Konstrukcji
i Maszyn Przepływowych

 

 

LITERATURA
[1] CZAPP M., CHARUN H.: Bilans cieplny pomieszczeń chłodni. Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie. Koszalin. 1995.
[2] JASTRZĘBSKI W.: Technologia obróbki chłodniczej. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.
[3] KLECHA M.: Mroźne oblicze logistyki. TOP LOGISTYK. 2010. 5. 86–73.
[4] www.danfoss.com/Poland
[5] www.label.pl
[6] www.mecalux.pl
[7] www.multigps.pl
[8] www.izotermy.mycek.eu
[9] www.tech-krak.pl/chlodnie.html

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

 • Pompy ciepła 2023-2024

 • Pompy ciepła 2021-2022

 • Pompy ciepła 2022-2023

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2022

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2023

 • Pompy ciepła 2020-2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

 • Pompy ciepła 2019-2020

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.