Wielofunkcyjny miernik testo 480 w aplikacjach VAC – odpowiednia sonda do każdej aplikacji
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Data dodania: 16.12.2015

Podczas wykonywania pomiarów jakości powietrza oraz wydajności systemów wentylacyjnych analizowanych jest wiele parametrów takich jak: temperatura, wilgotność, prędkość powietrza i wydatek, poziom CO i CO2 w otoczeniu, różnica ciśnień. Wielkości te muszą być często zapisywane, analizowane, a następnie dokumentowane.

 

 

 

2015 11 74 1

Cyfrowe sondy miernika TESTO 480

 

 

Miernik testo 480 współpracując z komputerem, na którym zainstalowane jest oprogramowanie EasyClimate (dołączone w standardzie do urządzenia) daje użytkownikowi pewność, że dane pomiarowe są we właściwym miejscu, zawsze są dostępne oraz w prosty i szybki sposób mogą zostać wydrukowane w formie przejrzystego raportu.

 

Zastosowanie cyfrowej komunikacji pomiędzy miernikiem testo 480 a poszczególnymi sondami daje użytkownikowi kolejne profity. Błędy pomiarowe mogą zostać wyeliminowane poprzez korekcję wskazań. Odbywa się to również za pomocą programu EasyClimate. Użytkownik dostaje możliwość wprowadzenia do pamięci miernika znanych mu błędów (np. ze świadectwa po przeprowadzonym procesie wzorcowania).

 

Kolejną zaletą „cyfrowych” sond jest fakt, że do przeprowadzenia ewentualnej usługi wzorcowania należy wysłać jedynie sondę, nie ma potrzeby przesyłania miernika testo 480. Laboratoria wyposażone w testo 480 (np. laboratorium firmy Testo) wykorzystają własne urządzenie do zapisu wyników, natomiast nie ma ono wpływu na otrzymane wyniki. Użytkownik natomiast może cały czas posługiwać się swoim miernikiem i innymi sondami.

 

Wielofunkcyjny miernik testo 480 znalazł do tej pory zastosowanie w wielu aplikacjach takich jak:

 • Pomiary jakości powietrza w pomieszczeniach mogą być wykonywane w sposób ciągły (rejestracja) lub chwilowy. Parametry, które w tym przypadku są brane pod uwagę to: temperatura [°C], wilgotność względna [% wilg. wzg.] i CO2 [ppm];

 

 

2015 11 74 2

 

 

 • Kontrola klimatu w pomieszczeniach biurowych w celu zapewniania optymalnych warunków dla pracowników. Na zdjęciu widać wykorzystanie sondy 3-funkcyjnej, czyli pomiar temperatury [°C], wilgotności [% wilg. wzg.] i prędkości przepływu powietrza [m/s];

 

 

2015 11 74 3

 

 

 • Kontrola wydajności systemów wentylacyjnych pod względem ilości wymian powietrza. Wykorzystywany jest tutaj dodatkowy rękaw pomiarowy testovent 410 oraz uruchamiana w mierniku testo 480 funkcja obliczania wydatku [m3/godz.];

 

 

2015 11 74 4

 

 

 • Pomiary prędkości przepływu powietrza [m/s] w kanałach wentylacyjnych za pomocą wiatraczkowej sondy z głowicą Ø16 mm. Zintegrowany teleskop umożliwia przesondowanie kanału wzdłuż jego przekroju oraz wyciągnięcie prawidłowej średniej ze wszystkich próbek pomiarowych. Specjalny grafi czny tryb pomiarowy (zgodny z HVAC EN 12599) ułatwia przeprowadzenie pomiarów.

 

 

2015 11 75 1

 

 

Jednakże w celu rozszerzenia funkcjonalności urządzenia, firma Testo wprowadziła do oferty kolejne sondy wykorzystujące dostępne metody pomiarowe. Tym samym testo 480 stało się urządzeniem, które jest wszystkim, czego potrzebuje użytkownik:

 • Pomiary przepływu w kanałach wentylacyjnych za pomocą termoanemometrycznej sondy opartej na „grzanej kulce”. Jest to sonda o bezkierunkowej charakterystyce, dzięki czemu pomiary stają się jeszcze prostsze;
 • Pomiary przepływu powietrza w dygestoriach za pomocą sondy termoanemometrycznej spełniającej wymagania normy EN 14175-3 /-4;

 

 

2015 11 75 2

 

 

 • Pomiary komfortu cieplnego na stanowiskach pracy za pomocą zestawu sond WBGT. Składają się na niego: poczerniony termometr kulisty, termometr „mokry”, termometr „suchy” oraz statyw.
 • Pomiary komfortu cieplnego PMV (Preducted Mean Vote) oraz PPD(Predicted Percentage Dissatisfi ed) za pomocą następującego zestawu sond: poczerniony termometr kulisty, sonda temperatury i wilgotności powietrza oraz sonda poziomu turbulencji. Miernik testo 480 jest w tym momencie jedynym na świecie przyrządem, który kalkuluje obydwa parametry (PMV i PPD) bez udziału dodatkowego, specjalistycznego programowania. Wynik pomiaru jest przedstawiany bezpośrednio na wyświetlaczu, natomiast program EasyClimate umożliwia sporządzenie raportu z pomiarów.

 

 

2015 11 77 1

 

2015 11 77 2

 

2015 11 77 3

 

 

Podsumowanie

 

Niezależnie od podłączonej sondy oraz trybu pomiarowego, przeprowadzenie pomiaru jest wyjątkowo proste. Miernik testo 480 prowadzi użytkownika „krok po kroku”, co pozwala zaoszczędzić czas i koszty. Przyrząd charakteryzuje się nowoczesnym wyglądem i najnowszą technologią „made in Germany”. Pracownicy fi rmy Testo, będący od wielu lat partnerem profesjonalistów w dziedzinie klimatyzacji i wentylacji na całym świecie, doskonale zdają sobie sprawę z potrzeb specjalistów tej branży i wyzwań, którym muszą stawić czoła. Wiedze tę wykorzystano w praktyce, tworząc miernik testo 480.

 

 

2015 11 77 4

 

 

 

Michał BRODZIK 

Product Manager, TESTO

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

 • Pompy ciepła 2023-2024

 • Pompy ciepła 2021-2022

 • Pompy ciepła 2022-2023

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2022

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2023

 • Pompy ciepła 2020-2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

 • Pompy ciepła 2019-2020

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.