Idzie nowe, czyli kilka słów o Rozporządzeniu (UE) 2015/2067
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Data dodania: 19.01.2016

8 grudnia 2015 roku wchodzi w życie ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 r. ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, a także certyfikacji przedsiębiorstw
w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane.

 


Rozporządzenie to reguluje zasady egzaminowania i uznawania cer- tyfikatów. Doprecyzowuje więc zapisy Rozporządzenia (UE) 517/2014 w zakresie certyfikacji, czyli:

 

 • rozszerza wymóg posiadania certyfikatu na czynności związane z agregatami chłodniczymi samochodów ciężarowych i przyczep chłodni od dnia 1 lipca 2017 roku;
 •  precyzuje katalog odstępstw od obowiązku posiadania certyfikatu F-gazowego, to jest zwalnia osoby dokonujące napraw i instalacji układów zawierających F-gazy pod nadzorem osób z certyfikatami F-gazowymi w zakresie:
  • spawania i lutowania elementów systemu, gdy osoby dokonujące tych czynności posiadają odpowiednie kwalifikacje wymagane na podstawie krajowych przepisów;
  • odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych z urządzeń o zawartości fluorowanych gazów cieplarnianych poniżej 3 kg i poniżej 5 ton ekwiwalentu CO2 pod pewnymi warunkami; zwalnia osoby fizyczne wykonujące prace serwisowe o wymogu posiadania certyfikatu, o ile zostaną spełnione następujące warunki łącznie:
   • osoby te uczestniczą w szkoleniu w celu uzyskania certyfikatu uprawniającego do wykonywania danej czynności;
   • osoby te wykonują daną czynność pod nadzorem osoby posiadającej certyfikat uprawniający do wykonywania tej czyn- ności, za którą ta osoba ponosi pełną odpowiedzialność.

 

Odstępstwo przewidziane jest na okres nieprzekraczający łącznie 24 miesięcy.
Art. 4 pkt. 3 precyzuje, że certyfikacja nie dotyczy produkcji i napraw urządzeń zawierających F-gazy, odbywających się w obiektach producenta.


Jak zatem wygląda sytuacja z certyfikatami już wydanymi według dotychczasowego unijnego porządku prawnego? Jak informuje PROZON Fundacja Ochrony Klimatu, po konsultacjach ze Słowacką Jednostką Certyfikującą, czeską jednostką egzaminującą oraz polskimi agenda- mi rządowymi:

 • certyfikaty F-gazowe wydane do tej pory przez CO CHKT (Słowacką Jednostkę Certyfikującą) oraz Ministerstwo Środowiska Republiki Czeskiej zachowują ważność przez czas, na jaki zostały wydane;
 • certyfikaty te obejmują czynności związane z agregatami chłodniczymi samochodów ciężarowych i przyczep chłodni – egzaminy obejmowały tę kategorię urządzeń;
 • od grudnia 2015 roku wszystkie egzaminy prowadzone przez jednostki czeskie i słowackie będą odbywać się zgodnie z opisywanym Rozporządzeniem (UE) 2015/2067;
 • dla wszystkich posiadaczy certyfikatów wydanych na czas oznaczony na podstawie rozporządzenia 303/2008, przed upływem ich ważności zostaną zorganizowane bezpłatne egzaminy z zakresu czynników alternatywnych. Egzamin odbędzie się najprawdopodobniej na bazie platformy REAL Alternatives w trybie on-line. Na podstawie zdanego egzaminu, przy zachowaniu procedury przedłużania certyfikatów, zostaną wydane nowe certyfikaty F-gazowe, na podstawie Rozporządzenia (UE) 2015/2067.

 

Jak informuje Wydział ds. Zarządzania Emisjami Gazów Cieplarnianych w Departamencie Ochrony Powietrza Ministerstwa Środowiska, cer-tyfikaty F-gazowe wydawane w innych krajach UE będą uznawane w Polsce pod warunkiem posiadania tłumaczenia przysięgłego tego dokumentu na język polski – jest to zgodne zarówno z ustawą w obowiązującym kształcie, jak i z art. 44 ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

 

 

Joanna RYŃSKA
dziennikarka branżowa

 

Krzysztof GRZEGORCZYK

Prezes PROZON Fundacji Ochrony Klimatu

 

PODOBNE ARTYKUŁY:

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

 • Pompy ciepła 2023-2024

 • Pompy ciepła 2021-2022

 • Pompy ciepła 2022-2023

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2022

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2023

 • Pompy ciepła 2020-2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

 • Pompy ciepła 2019-2020

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.