Reklama
SmartSondy od Testo – rewolucja w dziedzinie pomiarów
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 
Data dodania: 11.02.2016

Profesjonalna technologia pomiarowa dla instalatorów wentylacji, klimatyzacji, chłodnictwa i ogrzewnictwa – z nowymi SmartSondami teraz bardziej mobilna niż kiedykolwiek.

 

 

 2016 1-2 68 1

 

 

Firma Testo wprowadziła na rynek rewolucyjne rozwiązanie pomiarowe – SmartSondy wyposażone w komunikację bluetooth, współpracujące ze smartfonem lub tabletem, wyposażone w system Android lub iOS. Wszystkie niezbędne parametry takie jak temperatura, wilgotność, prędkość przepływu powietrza oraz ciśnienie mogą zostać zmierzone w wygodny sposób. Ponadto wykorzystanie bezpłatnej aplikacji zainstalowanej w smartfonie pozwala na archiwizację danych lub tworzenie raportów pomiarowych.

 

 

2016 1-2 68 2

Rys. 1. Smart Sondy firmy Testo

 

 

W skład nowej serii SmartSond wchodzą następujące urządzenia:

 • testo 115i: termometr zaciskowy na rury;
 • testo 905i: termometr do pomiarów temperatury otoczenia;
 • testo 805i: pirometr;
 • testo 605i: termohigrometr;
 • testo 405i: termoanemometr;
 • testo 410i: anemometr wiatraczkowy;
 • testo 510i: manometr różnicowy;
 • testo 549i: manometr do pomiarów ciśnienia czynników chłodniczych.

 

Kompaktowe przyrządy pomiarowe łączą się bezprzewodowo ze smartfonem lub tabletem z zainstalowaną, darmową aplikacją mobilną „Testo SmartProbes App”. Odbywa się to w sposób automatyczny: należy włączyć SmartSondę, a następnie aplikację na urządzeniu mobilnym. Smartfon sam konfi guruje komunikację, a użytkownikowi pozostaje tylko skupienie się na swojej pracy, czyli wykonaniu pomiaru.

 

Aplikacja „Testo SmartProbes App” pozwala na równoczesny podgląd danych pomiarowych z sześciu SmartSond. Dane wyświetlane są w czytelny sposób w postaci cyfrowej, a ponadto użytkownik może wybrać tryb tabeli przypominającej tabelę Excela lub po naciśnięciu jednego przycisku utworzyć wykres z automatycznie uzupełniającymi się danymi. Dane z tabeli lub wykresu mogą zostać zapisane w pamięci urządzenia mobilnego albo można je wysłać poprzez e-mail do zainteresowanego odbiorcy. W celu ofi cjalnej dokumentacji pomiarów, istnieje możliwość stworzenia raportu pomiarowego, który może zostać wygenerowany natychmiast, bezpośrednio na miejscu pomiaru i wysłany za pośrednictwem wiadomości e-mail. Stworzenie takiego raportu odbywa się poprzez wypełnianie kolejnych pól i zaledwie po kliku minutach gotowy plik PDF, zawierający dane pomiarowe, zdjęcia z miejsca pomiaru, dane klienta oraz komentarze, może zostać zapisany lub wysłany w wiadomości e-mail do zleceniodawcy.

 

 

Opis poszczególnych SmartSond:

 

Termometr testo 115i, czyli zaciskowa sonda na rury o maksymalnej średnicy 35 mm, jest idealnym rozwiązaniem w sektorze chłodniczym oraz grzewczym, gdzie określenie temperatury rurki, przez którą przepływa medium grzewcze lub chłodnicze, daje niezbędne informacje o stanie wyregulowania całej instalacji. Zakres pomiarowy od -40 do +150°C sprawdza się praktycznie w każdej aplikacji.

 

Podstawowe zastosowania:

 • pomiar temperatury rurki instalacji chłodniczej w celu określenia przegrzania lub dochłodzenia
 • pomiar temperatury zasilania i powrotu w instalacjach grzewczych.

 

 

2016 1-2 69 1

Rys. 2. Termometr testo 115i

 

 

Termometr testo 905i, służący do kontroli temperatury otoczenia, jak również temperatury powietrza w systemie wentylacyjnym. Budowa termometru, czyli zastosowanie termoelementu o bardzo małej średnicy, umożliwia szybki odczyt temperatury, bez konieczności zbędnego czekania na ustabilizowanie się końcowego wyniku. Jest to bardzo ważna cecha, jeżeli użytkownik ma za zadanie przeprowadzenia wielu pomiarów w pomieszczeniach, gdzie panują różne warunki termiczne. Zakres pomiarowy od -50 do +150 °C jest wystarczający we wszystkich aplikacjach z sektora HVAC/R.

 

 

2016 1-2 69 2

Rys. 3. Termometr testo 905i

 

 

Pirometr testo 805i, umożliwia wykonanie bezkontaktowych pomiarów temperatury ścian, jak również elementów w układach elektrycznych oraz poszczególnych komponentów układów klimatyzacyjnych, grzewczych lub chłodniczych w zakresie -30 do +250°C. Korekta zmierzonej temperatury jest możliwa poprzez ustawienie współczynnika emisyjności. Precyzyjne określenie badanego obszaru następuje poprzez zaznaczenie za pomocą 8-punktowego celownika laserowego z optyką dyfrakcyjną 10:1. Ponadto, dzięki możliwości wykorzystania aparatu fotografi cznego wbudowanego praktycznie w każdy smartfon, użytkownik otrzymuje możliwość przygotowania dokumentacji w postaci zdjęcia badanego obiektu, wraz z zaznaczonym obszarem za pomocą celownika laserowego oraz naniesioną zmierzoną temperaturą.

 

 

2016 1-2 69 3

Rys. 4. Pirometr testo 805i

 

 

Termohigrometr testo 605i, to kompaktowy miernik temperatury i wilgotności. Oprócz mierzonych parametrów w zakresie 0 ... 100 %wilg. wzgl. i -20 ... +60°C, istnieje możliwość uruchomienia automatycznej kalkulacji temperatury punktu rosy oraz temperatury mokrego termometru. W standardzie dostarczany jest również gumowy pierścień stożkowy, który ułatwia montaż SmartSondy w otworze kanału wentylacyjnego.

 

 

2016 1-2 69 4

Rys. 5. Termohigrometr testo 605i

 

 

Termoanemometr testo 405i przeznaczony jest głównie do pomiarów prędkości przepływu powietrza i temperatury w kanałach wentylacyjnych. Możliwe jest to w następującym zakresie: 0÷30 m/s i -20÷60°C. Teleskopowy czujnik o maksymalnej długości 400 mm, świetnie sprawdza się podczas wykonywania pomiarów stosując technikę wartości średnich z całego przekroju kanału. Po skonfi gurowaniu geometrii i wymiarów kanału, otrzymujemy również przepływ objętościowy wyrażony w m3/godz.

 

 

2016 1-2 69 5

Rys. 6. Termoanemometr testo 405i

 

 

Anemometr wiatraczkowy testo 410i o średnicy wiatraczka Ø=40 mm, jest urządzeniem pomiarowym dedykowanym do pomiarów przepływu powietrza na kratkach (wlotach i wylotach) kanałów wentylacyjnych. Szeroki zakres pomiarowy 0,4÷30 m/s i -20÷60°C umożliwia zastosowanie tego anemometru w każdej aplikacji VAC, a możliwość konfi guracji geometrii i wymiarów kratki wentylacyjnej pozwala na określenie strumienia objętości przepływającego powietrza.

 

 

2016 1-2 69 6

Rys. 7. Anemometr wiatraczkowy testo 410i

 

 

Manometr elektroniczny testo 510i służy do pomiaru różnicy ciśnień, prędkości przepływu powietrza oraz przepływu objętościowego. Został zaprojektowany w celu wspierania prac instalacyjnych oraz konserwacyjnych w sektorze wentylacji i klimatyzacji. Umożliwia przeprowadzenie m.in. pomiarów ciśnienia gazu na palniku kotła, pomiaru sprężu wentylatora w instalacji wentylacyjnej, a po podłączeniu rurki spiętrzającej można określić prędkość przepływu i przepływ objętościowy powietrza w kanale wentylacyjnym. Ponadto, specjalna funkcja umożliwia przeprowadzenie próby ciśnieniowej instalacji gazowej wraz z funkcją alarmu. Wszystkie te prace mogą być wykonywane w zakresie od -150 do +150 hPa.

 

 

2016 1-2 70 1

Rys. 8. Manometr elektroniczny testo 510i

 

 

Manometr testo 549i to sonda do pomiaru ciśnienia czynnika chłodniczego w zakresie od 0 do 60 bar. Manometr ten został skonstruowany w taki sposób, aby umożliwić pomiary na instalacji chłodniczej bez konieczności stosowania węży chłodniczych. Jest to duża zaleta, ponieważ właściwe nie występuje strata czynnika chłodniczego podczas montażu.

 

 

2016 1-2 70 2

Rys. 9. Manometr testo 549i

 

 

 

Programy tematyczne dostępne w aplikacji mobilnej „Testo SmartProbes App”

 

Stosowanie pojedynczych SmartSond odpowiada właściwie zwykłemu użytkowaniu innego rodzaju urządzeń pomiarowych, pomijając oczywiście możliwość wykorzystania smartfona i wiążących się z tym zalet, czyli kolorowy wyświetlacz, dokumentacja, raportowanie poprzez wiadomości e-mail, wykorzystanie w raportach zdjęć z miejsc pomiarowych.

 

 

2016 1-2 70 3

Rys. 10. Pomiary temperatury instalacji chłodniczej 

Jednak aplikacja „Testo SmartProbes App” daje o wiele więcej możliwości. Kombinacja kliku SmartSond równocześnie podłączonych do smartfona umożliwia innowacyjne podejście do niektórych aplikacji pomiarowych.

 

Elektroniczna oprawa zaworowa – zastosowanie dwóch sond testo 549i oraz dwóch sond testo 115i daje pełną funkcjonalność oprawy zaworowej stosowanej w chłodnictwie. Wybierając ten program tematyczny otrzymujemy wartości ciśnienia czynnika chłodniczego oraz korespondujące wartości temperatury parowania i kondensacji, jak również wartości przegrzania i dochłodzenia czynnika. Program te pozwala na wybór z pośród ponad 70 czynników chłodniczych zapamiętanych w aplikacji.

 

Wykrywanie miejsc zagrożonych wystąpieniem wilgoci – kombinacja temohigrometru testo 605i oraz pirometru testo 805i pozwala na określenie wilgotności powierzchni ściany. Odbywa się to poprzez kalkulację temperatury punktu rosy i odniesienia tej wartości do temperatury powierzchni ściany, zmierzonej za pomocą pirometru. Wartości poniżej temperatury punktu rosy są miejscami potencjalnie zagrożonymi wystąpieniem wilgoci. Oznaczone jest to w jasny sposób, wykorzystując zasadą świateł drogowych (kolory: czerwony, żółty oraz zielony).

 

 

 

Zalety systemu SmartSond oraz aplikacji mobilnej:

 • wygodny odczyt danych pomiarowych na smartfonie czy tablecie za pośrednictwem Bluetooth;
 • w pełni automatyczna konfiguracja – wystarczy włączyć SmartSondę oraz aplikację mobilną i pomiary rozpoczynają się automatycznie
 • wyświetlanie danych pomiarowych z sześciu sond w tym samym czasie;
 • wizualizacja zmian wartości pomiarowych w postaci wykresu lub tabeli;
 • wstępnie zdefiniowane tryby pomiarowe dla konkretnych zastosowań, m.in.: 
  • automatyczne obliczanie temperatury parowania i kondensacji czynnika chłodniczego, jak również przegrzania i dochłodzenia,
  • pomiar strumienia objętości przepływu powietrza w kanałach lub na wylotach z kanałów wentylacyjnych, dzięki prostej konfiguracji geometrii oraz wymiarów kanałów lub kratek wentylacyjnych,
  • bezkontaktowy pomiar temperatury na podczerwień wraz ze zdjęciem miejsca pomiarowego z zaznaczonym obszarem za pomocą celownika laserowego oraz naniesioną wartością temperatury;
 • raport pomiarowy może zawierać zdjęcia z miejsca pomiarowego, generowany jest natychmiast, bezpośrednio na miejscu pomiaru i wysłany w formie PDF lub pliku Excel.

 

 

2016 1-2 70 4

Rys. 11. Pomiary temperatury za pomocą pirometru 805i

 

 

Podsumowanie

 Powyżej opisane zostały przykładowe programy tematyczne, których jest jednak znacznie więcej. Wymienić można: pomiar strumienia objętości na wylocie kanału, pomiar strumienia objętości w kanale wentylacyjnym, pomiary na podczerwień, test szczelności instalacji gazowej, określenie mocy grzewczej / chłodniczej instalacji klimatyzacyjnej. Każdy z tych programów zawiera w sobie szereg innowacyjnych rozwiązań.

 

 

 

 

Reklama

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

 • Pompy ciepła 2020-2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

 • Pompy ciepła 2019-2020

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

 • Pompy ciepła 2018

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

 • Pompy ciepła 2015

 • Pompy ciepła 2016

 • Pompy ciepła 2017

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.