Reklama
 
 
 
Nowe trendy i kierunki rozwoju w budownictwie biurowym
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Data dodania: 03.03.2016

Rosnąca liczba oferowanych na rynku powierzchni biurowych powoduje konkurencje na rynku najemców. Aby sprostać konkurencji i zdobyć nowych klientów deweloperzy oferują budynki biurowe w coraz wyższym standardzie wykonania. Dotyczy to również branży HVAC obecnej w każdym budynku.

 

 

Wymagania stawiane rozwiązaniom wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania oraz związanej z tym automatyki wynikają z wciąż aktualizowanych przepisów, chęci zdobycia wysokiego certyfikatu budynku oraz przynależności do odpowiednio wysokiej klasy.

 

 

Klasyfikacja budynków biurowych

 

Budownictwo biurowe charakteryzuje się wciąż dużym udziałem na polskim rynku budowlanym. Aktywność budowlana w tym sektorze pozostaje od kilku lat na wysokim poziomie, co potwierdzają publikowane dane statystyczne dotyczące tego rynku. Biurowce klasyfikowane są w trzech stopniach: A, B i C. Za najlepsze uznawane są obiekty klasy A, natomiast budynki klasy B i C w ogólnie przyjętym założeniu są mniej atrakcyjne. Nie istnieje jednoznaczna defi nicja mówiąca co należy rozumieć pod pojęciem budynku Klasy A i jakie są kluczowe cechy charakteryzujące taki budynek. Aktualne opracowania [1] definiują 12 punktów obligatoryjnych, a także 8 dodatkowych, które decydują o ostatecznym określeniu klasy budynku. Za główny wyznacznik klasy budynku uznaje się zazwyczaj jakość inwestycji lub lokalizację.

 

Z 20 punktów jakie wymienione są w [1] poniższe mają bezwzględnie wpływ na wybór i projekt systemu HVAC w budynku:

 •  aranżacja wnętrza oraz siatki projektowe – bardzo elastyczne aranżacje wnętrza, elastyczny układ siatki i wydajny wskaźnik powierzchni netto do powierzchni brutto;
 •  system BMS – nowoczesny system BMS z możliwością kontroli i sterowania systemem bezpieczeństwa pożarowego, kontroli dostępu, systemami bytowymi i innymi systemami budynku;
 •  podłogi – podłogi podniesione o minimalnym prześwicie 90 mm;
 • oświetlenie naturalne – dobry poziom oświetlenia światłem naturalnym, przynajmniej w 70% powierzchni najmu netto rozmieszczonej w odległości nie większej niż 6 m od okien(minimalna wysokość pomieszczeń w świetle 2,7 m);
 •  ogrzewanie, klimatyzacja i wentylacja – zastosowanie nowoczesnego systemu HVAC wraz z kontrolą wilgotności zapewniającego dobry klimat wewnątrz pomieszczeń;
 •  hałas – ciche środowisko w pomieszczeniach biurowych spełniające minimalne wymagania;
 •  standardy ochrony środowiska – osiągnięcie jednego z następujących standardów: LEED – certyfi kat Złoty BREEAM – certyfikat Bardzo Dobry;
 •  redukcja emisji CO2 – osiągnięcie przynajmniej 10% redukcji emisji CO2 w porównaniu ze standardem wymaganym obecnie przez polskie przepisy.

 

 

2016 3 58 1

Rys. 1. Struktura powierzchni biurowych w Polsce, [2]

 

2016 3 58 2

Rys. 2. Schemat systemu rozproszonego z centralnym wywiewem

 

 

Aktualne rozwiązania techniczne systemu HVAC w obiektach biurowych

 

Wymaganie elastycznej aranżacji wnętrz narzuca budowę modułową biura z przesuwnymi ścianami. Jest to niełatwe wyzwanie dla instalacji HVAC, gdyż musi być ona również modułowa. Wymagania dotyczące kaloryki pomieszczenia, ale i wymagań higienicznych są zatem zmienne. A wyobrazić to można sobie tak, że najemca pierwszy w pomieszczeniu organizuje biuro dla 2 osób, a następujący po nim najemca powiększa nieznacznie pomieszczenie i organizuje tam pomieszczenie spotkań, w którym może przebywać krótkotrwale do 20 osób. Taką możliwość daje wentylacja rozproszona połączona z rozproszonym systemem grzewczo-chłodzącym. W wymiarze modułu projektowane są jednostki rozproszone (najczęściej podpodłogowe lub ścienne), a wywiew realizowany jest centralnie. Problem w tym rozwiązaniu pojawia się przy wymaganiu regulacji wilgotności powietrza. Wówczas dochodzi dodatkowy system nawilżania powietrza.

 

Przepisy prawne wymagają zaprojektowanie i wykorzystywanie odzysku ciepła w instalacjach wentylacyjnych. W przypadku systemu rozproszonego, z decentralnym nawiewem i chłodzeniem/grzaniem odzysk ciepła z wywiewu możliwy jest zasadniczo, gdy wywiew wykorzystany będzie jako dolne źródło dla pompy ciepła. Rozwijane są zatem systemy rozproszone nawiewno- wywiewne z rekuperatorem. Takie urządzenia zintegrowane np. z fasadą budynku mogą współpracować z siłownikami okiennymi realizując wentylację hybrydową. Wadą tego rozwiązania jest jednak zmniejszona powierzchnia szklana fasady, co w przypadku systemu podpodłogowego nie występuje. 

 

 

2016 3 59 1

Rys. 3. Schemat systemu rozproszonego nawiewno-wywiewnego

 

 

Jeszcze innym rozwiązaniem technicznym, spełniającym aktualne trendy w budownictwie biurowym, jest połączenie systemu centralnego z rozproszonym. Wymagania higieniczne (wentylacyjne) realizowane są systemem centralnym, a procesy termodynamiczne odbywają się w systemie rozproszonym. Połączenie obu systemów odbywa się układem otwartym lub zamkniętym. W systemie otwartym praca obu systemów nie zakłóca się nawzajem, a powietrze zewnętrzne i świeże są od siebie rozdzielone.

 

Stosowanie rozdziału powietrza higienicznego oraz cyrkulacyjnego w różnych systemach połączonych układem otwartym wiąże się z wieloma zaletami. Są nimi między innymi:

 •  bardzo duże oszczędności eksploatacyjne;
 •  zmniejszone kanały powietrzne;
 •  mniejsze opory powietrza oraz starty ciepła/chłodu;
 •  prosty układ sterowniczy;
 •  kompaktowa budowa jednostki wentylacyjnej;
 •  przefiltrowane powietrze świeże, wywiew oraz odzysk ciepła;
 •  ergonomiczna budowa systemu.

 

 

2016 3 59 2

2016 3 59 3

Rys. 4. Przykład rozwiązania centralno-decentralnego, [8]

 

 

Certyfikaty budynków biurowych

(...)

 

Biblioteki BIM – nowy rodzaj projektowania

(...)

 

Wybrane ciekawe realizacje na świecie

 

Budynek Hopkinas`a WWF – Woking, Wielka Brytania

(...)

 

Nextoffice – Teheran, Iran

(...)

 

Biuro drukowane 3D – Dubaj

(...)

 

Budynek 2226 w Lustenau (Austria)


(...)

 

 

LITERATURA:

[1] Modern Office Standards Polska, Rolfe Judd Architecture.

[2] JLL, PORF, I kw. 2015 r., P-prognoza.

[3] DPR Construction.

[4] http://www.hopkins.co.uk.

[5] http://www.dezeen.com/

[6] http://zeit-zum-aufwachen.blogspot.com.

[7] http://www.contourcrafting.org/

[8] Materiały firmy Kampmann

 

 

dr inż. Maciej DANIELAK
Kierownik Działu Sprzedaży,
Kampmann w Polsce

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

 • Pompy ciepła 2019-2020

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

 • Pompy ciepła 2018

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

 • Pompy ciepła 2015

 • Pompy ciepła 2016

 • Pompy ciepła 2017

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2015

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2016

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.